تعریف سرمایه (Capital)


متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

capital

معنی: سرستون، سرمایه، پایتخت، حرف بزرگ، تنخواه، مایه، مرکز، مستقر، عالی، حرف درشت، راسی، قابل مجازات مرگ، دارای اهمیت حیاتی، مستلزم بریدن سر یا قتل معانی دیگر: (فیزیک - گیاه شناسی) جاذبه ی شعریه، مویین کشش (capillary action هم می گویند)، کشش آوندی، (حقوق) در خور اعدام، مرگ ارژان، عمده، اصلی، اساسی، وابسته به پایتخت، همایونگاه، دستمایه، وابسته به سرمایه، دارایی، مایملک، درجه یک، بسیار خوب، (معمولا c بزرگ) سرمایه داران، حرف بزرگ (capital letter هم می گویند)، سرچشمه ی سود یا کمک، (حسابداری) ارزش کل (سرمایه و موجودی و ساختمان ها و ماشین آلات و غیره)، ارزش خالص، ارزش ویژه (زیادی دارایی تعریف سرمایه (Capital) نسبت به بدهی)، ارزش اسمی کلیه ی سهام منتشر شده از سوی شرکت، (معماری) سرستون، تازنگ، سرلوله بخاری، فوقانی

بررسی کلمه

• (1) تعریف: the city where the central government of a nation or state is located.
مشابه: center, city, headquarters, metropolis, seat

[ترجمه ترگمان] پایتخت فرانسه پاریس است
[ترجمه گوگل] پایتخت فرانسه پاریس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اسامی ماه ها با حروف انگلیسی مثل اسامی مردم شروع می شود
[ترجمه گوگل] نام ماه ها با پایتخت ها به زبان انگلیسی مانند اسامی افراد آغاز می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (3) تعریف: money or other wealth owned or used by a business.
مترادف: cash, finances, funds, working capital
مشابه: assets, means, money, reserve, resources, stock, supplies, wealth, wherewithal

[ترجمه ترگمان] ما به محض رسیدن به سرمایه کافی، تجارت خود را گسترش خواهیم داد
[ترجمه گوگل] به محض اینکه سرمایه کافی دریافت می کنیم، کسب و کار ما را گسترش خواهیم داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (4) تعریف: money or other wealth used to produce further wealth, as by investment.
مترادف: investment, principal
مشابه: assets, finances, funds, money, reserve, riches, stock, wealth

[ترجمه ترگمان] آن ها تمام سرمایه خود را در بازار بورس سرمایه گذاری کردند و امیدوارند که سود زیادی به دست آورند
[ترجمه گوگل] آنها تمام سرمایه خود را در بازار سهام سرمایه گذاری کردند و امید به سود زیادی کسب کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این کارخانه علی رغم سرمایه گذاری اخیر سرمایه، بسته خواهد شد
[ترجمه گوگل] با وجود سرمایه گذاری سرمایه اخیر، این کارخانه باید نزدیک باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: of primary importance.
مترادف: cardinal, central, dominant, key, paramount, predominant, primary, prime, vital
مشابه: crucial, first, foremost, main, major, preeminent, principal, supreme, ultimate

[ترجمه ترگمان] افسردگی یکی از دلایل اصلی غیبت کارمندان است
[ترجمه گوگل] افسردگی یکی از دلایل اصلی عدم غیبت کارکنان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (3) تعریف: being of high quality; first rate.
مترادف: choice, classic, excellent, fine, first-class, first-rate, outstanding, quality, super, superb, superlative, topnotch
مشابه: bully, dandy, famous, matchless, peerless, preeminent, superior, tiptop, top

[ترجمه ترگمان] چه نصیحت خوبی!
[ترجمه گوگل] این توصیه سرمایه است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (4) تعریف: pertaining to the official location of a state or national government.
مشابه: central, major, national, state

[ترجمه ترگمان] آن ها در حومه پایتخت زندگی می کنند
[ترجمه گوگل] آنها در حومه شهر پایتخت زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اولین نامه نام شما باید به عنوان یک حرف بزرگ نوشته شود
[ترجمه گوگل] اولین حرف اسم شما باید به عنوان یک حرف بزرگ نوشته شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] مجازات اعدام نیز مجازات اعدام نامیده می شود
[ترجمه گوگل] مجازات اعدام نیز مجازات اعدام است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] قتل یک جنایت بزرگ در برخی ایالات است
[ترجمه گوگل] قتل در برخی از ایالت ها جرم سرمایه ای است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

سرمایه چیست؟

اساس کار کسب و کارها و تولید یا ارائه خدمات، سرمایه است. در واقع هر کاری نیازمند وجود سرمایه برای شروع است.
بنابراین نیاز به دانستن مفهوم این واژه امری تعریف سرمایه (Capital) ضروری تلقی می شود. در این مقاله قصد داریم مفهوم سرمایه در اقتصاد و اهمیت آن را بررسی کنیم.

تعریف کلی مفهوم سرمایه در اقتصاد

سرمایه در اقتصاد عبارت است از حق یا علاقه صاحبان یک موسسه نسبت به دارایی موسسه مذکور. این مبلغ از کم کردن بدهی‌های مؤسسه از جمع دارایی آن بدست می‌آید. به عبارت دیگر پس از پرداخت تمام بدهی‌ ها و تعهدات یک مؤسسه آنچه از دارایی باقی می‌ماند متعلق به صاحب یا صاحبان مؤسسه است.

سرمایه نظیر وجه نقد l

سرمایه در اقتصاد
در حالت کلی می توان سرمایه را هر نوع دارایی مالی یا ارزش دارایی های مالی نظیر وجه نقد در حساب بانکی، کارخانه، ماشین آلات و تجهیزاتی که در اختیار شرکت است دانست. در واقع سرمایه به منابع مالی مورد استفاده گفته می شود. به این ترتیب شرکت هایی که دارایی بیشتری نسبت به رقبا دارند، عملکرد بهتری می توانند داشته باشند.

تفاوت سرمایه با پول

پول عموماً صرف خرید کالا یا خدمات مصرفی مجموعه می شود.

اما سرمایه بقای بیشتری داشته و برای تولید ثروت در سرمایه گذاری و ارزش آفرینی صرف می شود. اگر بخواهیم یک ویژگی شاخص برای سرمایه بیان کنیم، می توان گفت : سرمایه ها قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارند.

دسته بندی کلی سرمایه
به طور کلی سرمایه را می توان به 4 دسته کلی تقسیم کرد:

 • سرمایه اقتصادی
 • سرمایه اجتماعی
 • سرمایه فرهنگی
 • سرمایه نمادین

انواع سرمایه در اقتصاد

در اقتصاد سرمایه را در 4 دسته کلی قرار می دهند:

 • سرمایه در گردش : آن مقدار از دارایی جاری که از محل منابع مالی بلند مدت تأمین شده باشد.
 • سرمایه ثابت : آن بخش از سرمایه که به صورت وسایل و ابزار و تجهیزات در کار مورد استفاده قرار می گیرد.
 • سرمایه ربایی : آن بخش از سرمایه که صرفاً در حوزه گردش پول، و بدون هیچ فعالیتی در فرآیندهای تولید و توزیع کالا جریان دارد.
 • سرمایه سهمی : کل سرمایه گذاری صاحبان یک واحد اقتصادی از راه خرید.


ابعاد سرمایه

سـرمایه ابعاد گوناگونی دارد :

هر کدام از نظر ماهیت، قلمرو و تأثیراتی که بر توسعه می‌گذارند، با یکدیگر متفاوتند؛ و در عین حال در فرایند توسعه و چگونگی شکل گیری آن لازم و ملزوم یکدیگرند، که عبارتند از:

 • سرمایه ثابت اقتصادی
 • سرمایه مولد اقتصادی
 • سرمایه جاری
 • سرمایه ثابت اجتماعی


انواع مدرن سرمایه در اقتصاد

در دنیای امروز و با توجه به تغییرات مختلف سرمایه های مدرن دسته بندی دیگری دارد و موارد مختلفی را می توان جزء سرمایه دانست:

 • سرمایه مالی : سـرمایه مالی، که نشان دهنده تعهدات است و به عنوان پول برای تجارت حل و فصل می شود و متعلق به اشخاص حقوقی است.
 • سرمایه طبیعی : سـرمایه طبیعی، که در محیط زیست ذاتی است و تأمین ثروت انسانی را افزایش می دهد.
 • سرمایه اجتماعی : سـرمایه اجتماعی، که در شرکت خصوصی به عنوان بخشی از ارزش خالق یا ارزش برند شناخته می شود، اما مفهومی تر از روابط بین انسان ها با ارزش پولی است که انگیزه اقدامات مشابه به پرداخت جبران خسارت است.
 • سرمایه آموزشی : سرمایه آموزشی در واقع دانش و مهارت های قابل انتقال تلقی می شود.
 • سرمایه انسانی : نیروی کار مجرب در مجموعه سرمایه انسانی تلقی می شود.
 • سرمایه عمومی : شامل کل دارایی ها به صورت عمومی و خصوصی است.


چرا سرمایه در اقتصاد مهم است؟

همان طور که در ابتدای متن هم گفته شد، هر کسب و کاری برای شروع نیازمند داشتن یک سری امکانات و تجهیزات است، بنابراین نمی توان انکار کرد که سرمایه نقش اصلی در بوجود آمدن آنها را دارد.

همچنین کسب وکارهایی که فعالیت خود را آغاز کرده اند نیز برای ارتقای کار و پیشرفت بیشتر مستلزم جذب سرمایه هستند تا بتوانند اهداف خود را پیش ببرند. بنابراین باید بازده سرمایه در هر دوره مورد بررسی و کنترل قرار بگیرد تا بتوان کارها و اقدامات لازم را برای تعدیل سرمایه انجام داد.

تنها شکافی که بین شما و رویاهایتان قرار دارد، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میشود.

انباشت سرمایه چیست؟

انباشت سرمایه چیست؟

انباشت سرمایه به افزایش دارایی های ناشی از سرمایه گذاری یا سود کسب و کار اشاره دارد و یکی از اجزای سازنده اقتصاد سرمایه داری است. درحقیقت هدف اصلی این فرآیند، افزایش ارزش سرمایه گذاری اولیه به عنوان بازگشت سرمایه است که می تواند از طریق افزایش ارزش، اجاره، سود سرمایه یا بهره باشد. در این مقاله تعریف سرمایه (Capital) قصد داریم مفاهیم مربوط به انباشت سرمایه را بیان کنیم. بنابراین، اگر شما نیز در این خصوص کنجکاو هستید، توصیه می کنیم تا پایان مقاله همراه ما باشید.

انباشت سرمایه چیست؟

انباشت سرمایه چیست

این مفهوم در درجه اول بر رشد ثروت موجود از طریق سرمایه گذاری مجدد سود به دست آمده و پس انداز تمرکز می کند. این سرمایه گذاری به طرق مختلف در سراسر اقتصاد تمرکز دارد. یکی از روش های رشد سرمایه از طریق خرید کالاهای ملموسی است که تولید را هدایت می کند. این خرید می تواند شامل دارایی های فیزیکی مانند ماشین آلات باشد. تحقیق و توسعه همچنین می تواند تولید را هدایت کند و به عنوان سرمایه انسانی شناخته می شود. سرمایه گذاری در دارایی های مالی، مانند سهام و اوراق قرضه، یکی دیگر از ابزارهای انباشت سرمایه در صورت افزایش ارزش آن دارایی ها است. یکی دیگر از عوامل مهم در این فرآیند، سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی مانند املاک و مستغلات است که ارزش آن ها در طول زمان به طور مداوم افزایش می یابد.

یکی از ایده های مهمی که باید به آن توجه کرد این است که انباشت سرمایه لزوماً نباید از طریق خرج کردن پول حاصل شود. از طریق روش های ساده ای مانند سازماندهی بهتر نیز می توان این کار را انجام داد. به عنوان مثال، یک شرکت می تواند با سازماندهی بهتر کارخانه خود تعریف سرمایه (Capital) برای کارآمدتر شدن بدون نیاز به خرید ماشین آلات اضافی یا استخدام کارگران بیشتر، تولید خود را افزایش دهد. پس از آن افزایش تولید باعث افزایش سود نیز خواهد شد.

انباشت سرمایه چگونه اتفاق می افتد؟

انباشت سرمایه از طریق راه های مختلف انجام می شود که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سود حاصل از کسب و کار را می توان دوباره سرمایه گذاری کرد.
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی (که برای اقتصادهای در حال توسعه با سرمایه کم مهم می باشد).
 • نوآوری فناوری که بهره وری سرمایه را افزایش می دهد.
 • افزایش سرمایه انسانی؛ به عنوان مثال، نیروی کار با تحصیلات بهتر، سرحد امکان تولید را افزایش می دهد.
 • کشف منابع جدید مواد خام؛ به عنوان مثال، ذخایر نفتی
 • افزایش سطح پس انداز؛ در مدل رشد اقتصادی هارود- دومار، هرچه نسبت بالاتری از درآمد پس انداز می شود، سرمایه گذاری بیشتر و نرخ رشد اقتصادی بالاتری را ممکن می سازد. (اگرچه کینزی ها می گویند که پس اندازهای بالاتر همیشه سرمایه گذاری نمی شوند، بلکه می توان بدون سرمایه گذاری آن ها را پس انداز کرد)

اندازه گیری انباشت سرمایه

اندازه گیری انباشت سرمایه

روش اصلی اندازه گیری این مفهوم، اندازه گیری تغییر در ارزش دارایی ها است. در مورد یک شرکت، این موضوع به سرمایه گذاری مجدد سود در کسب و کار نگاه می کند که بسته به نوع کسب و کار، می تواند سرمایه گذاری مجدد در کالاهای ملموس یا سرمایه انسانی و سپس تعیین ارزش افزوده سرمایه گذاری مجدد باشد. ساختار سرمایه و سلامت سرمایه یک شرکت را می توان از طریق تجزیه و تحلیل صورت های مالی آن شناسایی کرد.

صورت سود و زیان گزارشی جامع از سود ارائه می دهد و همانطور که در بالا ذکر شد، به انباشت سرمایه کمک می کند. صورت جریان نقدی به سه بخش تقسیم می‌شود: جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، فعالیت های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تامین مالی. معمولا جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی مثبت است در حالیکه جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی منفی است. خالص جریان های نقدی منفی لزوماً نشانه ای از یک کسب و کار ضعیف نیست، بلکه می تواند نشان دهنده سرمایه گذاری بلندمدت برای سلامت آینده یک شرکت باشد. در واقع به تعریف سرمایه (Capital) این دلیل است که ضروری است تا انباشت سرمایه از استهلاک پیشی بگیرد.

انباشت سرمایه و نابرابری

انباشت سرمایه اغلب از سود افزایش قیمت یا سود تقسیمی سهام اتفاق می افتد. بنابراین، فرآیند مذکور می‌تواند به چرخه ای خود تقویت کننده تبدیل شود. با ثروتمندانی که دارایی های سرمایه ای خود را افزایش می دهند و با سود کسب وکار، اجاره یا سود سهام، اقدام به انباشت سرمایه بیشتر می کنند.

سرمایه شامل تجهیزات ساخت بشر است که برای ساخت سایر کالاها مانند ماشین آلات و کارخانه ها استفاده می شود. انباشت سرمایه باید از مقدار سرمایه لازم برای غلبه بر استهلاک بیشتر باشد. به این معنا که مقداری از سرمایه فرسوده می شود و بنابراین سرمایه گذاریِ سرمایه موجود برای غلبه بر این امر ضروری است. توجه داشته باشید که این موضوع شامل خرید اضافی سرمایه می باشد.

انباشت سرمایه از مالکیت دارایی ها

انباشت سرمایه از مالکیت دارایی ها

فرض کنید یک سرمایه گذار دارای ملکی به ارزش 4 میلیون پوند است و مالک می تواند ملک را به ازای 6 درصد ارزش آن در سال اجاره دهد و این درآمد اجاره را سرمایه گذار برای خرید ملک های بیشتر سرمایه گذاری مجدد می کند. اگر رشد قیمت مسکن 5 درصد سالانه نیز وجود داشته باشد، سرمایه گذار به سرعت می تواند شاهد افزایش ثروت خود باشد. با بازده اجاره 6% و رشد دارایی 5% در عرض دو سال، سرمایه گذار نزدیک به 1 میلیون پوند افزایش در ثروت خود مشاهده می کند (از ثروت اولیه 4 میلیون پوند).

دیدگاه های مارکسیستی از انباشت سرمایه

دیدگاه مارکسیستی از این موضوع بر چگونگی سرمایه گذاری مجدد سود حاصل از کسب و کار در سرمایه بیشتر متمرکز است. این امر سرمایه داران را قادر می سازد تا ثروت و سلطه خود را بر جامعه افزایش دهند. با این حال، مارکس همچنین معتقد بود که سرمایه داری مستعد بحران است؛ زیرا زمان هایی وجود دارد که سود، بیشتر از پروژه هایی است که سرمایه داران می توانند در آن ها سرمایه گذاری کنند.

توماس پیکتی، اقتصاددان امروزی، استدلال می کند که بدون کنترل، فرآیند انباشت سرمایه می‌تواند به افزایش نابرابری در جامعه منجر شود. پیکتی خاطرنشان می کند که سرمایه لازم نیست در تجارت و کسب و کار سرمایه گذاری شود، بلکه می توان آن را در دارایی های دیگر مانند مسکن، سهام و اوراق قرضه سرمایه گذاری کرد.

به عنوان یک قاعده کلی، پیکتی استدلال می کند که ثروت سریعتر از تولید اقتصادی رشد می کند. او از عبارت r > g استفاده می‌کند که در آن r نرخ بازده ثروت و g نرخ رشد اقتصادی است. این عمدتاً به دلیل فرآیند انباشت سرمایه است و این واقعیت که دارایی ها نرخ بازدهی را ارائه می دهند که می تواند مجدداً سرمایه گذاری شود.

انباشت سرمایه و ریکاردو

انباشت سرمایه در مدل اقتصادی ریکاردو

مدل رشد اقتصادی ریکاردو ارزش بالایی برای این مفهوم قائل بود. از نظر ریکاردو، انباشت سرمایه از سود و تمایل و توانایی مالکان برای سرمایه گذاری در سرمایه بیشتر ناشی می شود.

انباشت سرمایه و کاهش بازده

مدل تعریف سرمایه (Capital) های رشد مبتنی بر مدل های سولو استدلال می کنند که انباشت سرمایه می تواند خیلی زود به کاهش بازده منجر شود. آن ها استدلال می کنند که رشد اقتصادی اساساً توسط رشد جمعیت و نوآوری های تکنولوژیکی تعیین می شود.

مدل های انباشت سرمایه و رشد درون زا

مدل های رشد درون زا معتقدند که انباشت سرمایه می تواند نرخ روند بلندمدت رشد اقتصادی را افزایش دهد. با این حال، برای مجاز کردن انباشت سرمایه لازم است نسبت های پس انداز افزایش یابد.

طرح های انباشت سرمایه

این فرآیند اغلب به عنوان وسیله ای برای کشورهای در حال توسعه برای افزایش نرخ رشد بلندمدت خود پیشنهاد می شود. برای افزایش انباشت سرمایه لازم است تا:

 • نسبت های پس اندازها افزایش یابد.
 • سیستم بانکی و سیستم وام دهیِ خوب حفظ شود.
 • از فساد جلوگیری شود.
 • زیرساخت های خوب برای جذاب تر کردن سرمایه گذاری ایجاد شود.

جمع بندی

انباشت سرمایه در بازار سهام

در این مقاله با مفهوم انباشت سرمایه آشنا شدیم. به طور خلاصه و برای جمع بندی می توان گفت که:

سرمایه (Capital)

سرمایه

سرمایه یک اصطلاح گسترده است که شامل هر نوع از دارایی های مالی یا ارزش دارایی های مالی نظیر وجه نقد موجود در حساب‌های بانکی، همین‌طور کارخانه‌ها، ماشین آلات و تجهیزاتی که برای تولید در اختیار شرکت ها است، می‌شود.

سـرمایه می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد. معنی دقیق آن به مفهومی که واژه ســرمایه در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، بستگی دارد. عموماً، به منابع مالی مورد استفاده سـرمایه گفته می‌شود. شرکت‌ها و جوامعی که سـرمایه بیشتری دارند از سایر رقبای خود با سـرمایه کمتر، عملکرد بهتری خواهند داشت.

در تعریف سرمایه (Capital) حسابداری، معمولا با سه نوع سـرمــایه سروکار داریم:
۱.سـرمـایه ثبت شده یا حساب سرمایه (Equity Capital)
۲.سـرمایه استقراضی(Debt Capital)
۳.سـرمایه در گــــردش (Working Capital)

سـرمـایه ثبت شده یا حساب سرمایه (Equity Capital)

سرمایه ثبت شده همان حساب سـرمایه در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه است. حســاب ســرمایه برابر است با تعداد سهام عادی منتشر شده ضربدر قیمت اسمی هر سهم (در ایران قیمت اسمی هر سهم عادی 1000 ریال یا 100 تومان است). به عبارتی حساب سـرمایه نشان می دهد شرکت چه میزان سـرمـایه از طریق انتشار سهام عادی جذب کرده است.

سرمایه استقراضی(Debt Capital)

شرکت می تواند با وام گرفتن سرمایه مورد نیاز خود را جذب کند. این ســرمایه از نوع بدهی است و می توان آن را از طریق منابع خصوصی یا دولتی بدست آورد. برای شرکتهای ثبت شده، معمولا به معنای استقراض از بانکها و سایر موسسات مالی یا انتشار اوراق بدهی است. برای مشاغل کوچک (غیر شرکتی)، منابع سرمایه می تواند شامل دوستان و خانواده نیز باشد.

باید به این نکته توجه داشته باشید که تمام بدهی های شرکت به عنوان سـرمـایه ی استقراضی محسوب نمی شوند. فقط بدهی هایی که شامل بهره می شوند مانند وام یا اوراق بدهی، در این دسته قرار می گیرند.

سرمایه در گردش (Working Capital)

سرمایه در گردش یک شرکت، نقدینگی شرکت یا دارایی هایی با نقدشوندگی بالا را شامل می شود. به عبارتی سـرمـایه در گــردش مساوی است با دارایی های جاری منهای بدهی های جاری. این بخش از سـرمایه برای عملیات روزمره ی شرکت مورد استفاده قرار می گیرد

توضیحات مدیر مالی در مورد سـرمایه

سـرمایه با پول فرق دارد. پول صرف خرید کالاها و خدمات مصرفی می‌شود. ولی سرمایه طول عمر بیشتری دارد و برای تولید ثروت در سرمایه گذاری به کار می‌رود. مثال‌های سـرمایه شامل اتومبیل، حق ثبت اختراع، نرم‌افزارها و برندها می‌شود. همه این‌ها دارایی هایی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان ثروت آفرید. اگرچه از سرمایه برای تولید ثروت استفاده می‌شود اما می‌توان سـرمایه را با یک هزینه ماهیانه یا سالیانه برای تولید ثروت تعریف سرمایه (Capital) اجاره کرد.

سرمایه به‌تنهایی و تا زمانی که تولید نشده باشد، وجود خارجی ندارد. پس برای تولید ثروت، سرمایه باید با نیروی کار افرادی که می‌پذیرند وقت و مهارتشان را در ازای دریافت پول در اختیار شما قرار دهند، ترکیب شود. چنانچه شما از مصارف کنونی سـرمایه خود چشم‌پوشی کنید و بر روی مواردی که گفته شد سـرمایه گذاری کنید، می‌توانند از شکوفایی بزرگ‌تری در آینده لذّت ببرند.

سرمایه به خاطر حقوق مالکیت ارزش بالایی دارد. اشخاص یا شرکت‌ها نسبت به سـرمایه خود و نحوه استفاده از آن، ادّعا مالکیت خواهند داشت. آن‌ها همچنین می‌توانند مالکیت سـرمایه خود را به شخص یا شرکت دیگری واگذار کرده تا پروسه فروش ادامه پیدا کند. معمولاً قوانین موجود، نحوه استفاده از سـرمایه را محدود و منافع آن را کاهش می‌دهد، البته این محدودیت باهدف بهره‌مندی بیشتر همه افراد جامعه از آن منافع انجام می‌شود. به‌طور مثال، وقتی شما سهامی را که از زمان خریدتان با افزایش ارزش مواجه بوده می‌فروشید، باید مالیات فروش آن را پرداخت کنید. این مالیات برای اهداف عمومی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

معادل‌ انگلیسی سـرمایه عبارت است از:

Capital

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

سرمایه (Capital)

تعریف

مابه‌التفاوت دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت در اصطلاح حسابداری را سرمایه می‌گویند - تعریف سرمایه (Capital) در علم اقتصاد، سرمایه با مفهوم دیگری که عبارتس است از کالایی که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد، استعمال می‌شود.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 • English Definition 1: Money that one has invested. For تعریف سرمایه (Capital) example, one uses capital when building a factory to make a new product. Likewise, one uses capital when one buys a single share of a stock. Free flow of capital into investments is thought to be a major component of economic growth.
 • English Definition 2: Cash or goods used to generate income either by investing in a business or a different income property.
 • English Definition 3: Wealth in the form of money or assets, taken as a sign of the financial strength of an individual, organization, or nation, and assumed to be available for development or investment.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 1. منبع اول: سرمایه به مفهوم پولی است که توسط افراد سرمایه‌گذاری می‌شود. به طور مثال، فرد موقع ساختن کارخانه، برای تولید محصول جدید از سرمایه استفاده می‌کند. به طور مشابه، فرد هنگام خرید بخشی از سهام یک شرکت از سرمایه استفاده می‌کند. جریان تعریف سرمایه (Capital) آزاد سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری‌ها، به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است.
 2. منبع دوم: وجه نقد یا کالاهای مورد استفاده برای ایجاد درآمد یا از طریق سرمایه‌گذاری در کسب و کار معین و یا در یک دارایی درآمدی دیگر، سرمایه نامیده می‌شود.
 3. منبع سوم: سرمایه به معنای ثروت به شکل پول یا دارایی هایی است که نشان دهنده استحکام مالی هر فرد، سازمان یا کشور بوده و برای توسعه یا سرمایه‌گذاری در دسترس باید باشد.

آدرس منابع غیر‌فارسی

 • Reference Address 1: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Capital
 • Reference Address 2: http://www.investorwords.com/694/capital.html#ixzz6AWxaPoGx
 • Reference Address 3: http://www.businessdictionary.com/definition/capital.html

متون منتخب از منابع فارسی

 1. تعریف فارسی اول: کل ارزش دارایی‌ها منهای بدهی‌ها- میزان منافع صاحبان در دارایی‌های یک سازمان منهای بدهی‌های سازمان – در نظریه اقتصاد، سرمایه به عامل تولیدی ساخت انسان می‌گویند؛ معمولا ماشین‌الات و کارخانجات (سرمایه فیزیکی) و پول (سرمایه مالی). البته تصور کلی را می‌توان در انواع دارایی‌های دیگر نیز اعمال نمود مثل سرمایه انسانی، سرمایه معنوی.
 2. تعریف فارسی دوم: مابه‌التفاوت دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت در اصطلاح حسابداری را سرمایه می‌گویند - در علم اقتصاد، سرمایه با مفهوم دیگری که عبارت است از کالایی که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد، استعمال می‌شود.

آدرس منابع فارسی

 • آدرس منبع فارسی اول: لو، جاناتان (1394)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.
 • آدرس منبع فارسی دوم: گلریز، حسن (1388)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین المللی، تهران: فرهنگ معاصر.

الگوی نوشتار تعریفاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.