انواع سرمایه‌گذار


صندوق هاي سرمايه گزاري

اين صندوق­‌ها مانند صندوق‌­هاي معمولي هستند ولي مانند يک سهم در بازار سرمايه معامله و قيمت­ آن در نتيجه عرضه و تقاضا مشخص مي‌­شود. در واقع بر خلاف صندوق‌­هاي سرمايه­‌گذاري مشترک که فقط در پايان روز و پس از محاسبه NAV مي­توان آن‌ها را خريد و فروش نمود، اين صندو‌ق­ها را مي‌توان مانند سهام در طول روز معامله کرد. اين صندوقها داراي سبدي از اوراق بهادارند که بر اساس يکي از شاخص‌­هاي معين بازار جمع‌­آوري شده است. صندوق‌هاي قابل معامله تفاوت‌هايي با ساير صندوق‌ها دارند.

 1. از تمام دفاتر کارگزاري‌ها و سامانه برخط معاملات قابل معامله هستند،
 2. ارزش خالص دارايي‌هاي آن به لحظه محاسبه و به اطلاع سرمايه‌گذاران مي‌رسد،
 3. سرمايه‌گذاري در ETF و خروج از آن بسيار آسان است،

علاوه بر دسترسي آسان به صندوق‌هاي قابل معامله، وجود بازاگردان جهت اطمينان از نقدشوندگي واحدهاي صندوق، نظارت سازمان بورس، متولي و حسابرس جهت صيانت از منافع سرمايه‌گذاران و اعلام لحظه‌اي NAV ، مدت فعاليت نامحدود اين صندوق‌ها نيز از مزيت‌هاي اين صندوق است.

صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت؛

اين نوع صندوقها حداقل 90 % از دارايي‌هاي خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکي، گواهي سپرده بانکي و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. باقيمانده دارايي‌هاي صندوق نيز به اختيار مدير صندوق (تا سقف 10 %) در بورس سرمايه‌گذاري مي‌شود.يک صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مناسب براي افرادي است که ريسک پذيري پاييني دارند. چرا که بيشتر سرمايه آن در دارايي‌هاي با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري شده است. اين صندوق‌ها در دوره هاي از قبل معين شده(مثلا ماهانه، ? ماه يکبار و يا 6 ماه يکبار) به سرمايه‌گذاران خود سود پرداخت مي‌کنند. قابليت نقد شوندگي آن‌ها نيز بالاست. يعني شما به راحتي مي‌توانيد واحدهاي صندوق خود را به پول نقد تبديل کنيد. در نهايت اينکه اين صندوق‌ها معمولا بازدهي بيشتري نسبت به بانک دارند.پس براي افراد کم ريسک که پول خود را در بانک نگهداري مي‌کنند يک گزينه جذاب به شمار مي روند .

صندوق سرمايه‌گذاري نيکوکاري؛

يکي از انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق سرمايه‌گذاري نيکوکاري مي‌باشد. اين صندوقها با هدف استفاده از منابع مالي در راستاي اهداف انسان ‌دوستانه صورت مي‌پذيرد. از اين طريق مي‌توان با ايجاد يک جريان نقدينگي مداوم به پيشبرد اهداف نيکوکارانه دست يافت. تنها تفاوت اين نوع از صندوق با ديگر صندوق‌ها در داشتن رکن مدير اجرا مي‌باشد که مسئوليت صرف منافع در راستاي هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در اميدنامه صندوق را بر عهده دارد. در اين نوع صندوق سه نوع مشارکت و سرمايه‌گذاري براي افراد نيکوکار در نظر گرفته شده است:

 1. فرد نيکوکار اصل پول و منافع حاصل از آن را به صندوق جهت تحقق اهداف نيکوکارانه مي‌بخشد،
 2. اصل پول متعلق به فرد نيکوکار بوده و منافع حاصل از آن به صندوق جهت تحقق هدف مزبور تعلق مي‌گيرد (نيکوکار در هر زمان ميتواند اصل پول خود را از صندوق برداشت نمايد).
 3. اصل پول تا 30 درصد منافع حاصله متعلق به نيکوکار و مابقي به مدير اجراي صندوق در جهت تحقق امر نيکوکارانه تعلق مي‌گيرد.

صندوق سرمايه‌گذاري در سهام؛

اين نوع از صندوق ها حداقل 70% از دارايي‌هاي خود را در سهام سرمايه‌گذاري مي کنند.30% باقيمانده نيز به اختيار مدير صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکي و يا ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري مي شود. اين کار باعث مي‌شود که ريسک اين نوع صندوق‌ها نسبت به صندوق‌هاي با درآمد ثابت بيشتر شود. به دليل اينکه بخش زيادي از دارايي‌هاي اين نوع صندوق در بورس سرمايه‌گذاري مي شود، در نتيجه اين نوع از صندوق‌ها حداقل سود تضمين شده ندارند. اين صندوق ها بيشتر مناسب افرادي هستند که قصد سرمايه‌گذاري در بورس را دارند، اما فرصت و يا اطلاعات کافي براي اين کار را ندارند. با سرمايه‌گذاري در اين نوع صندوق‌ها سرمايه شما توسط يک تيم تحليلي با مديريت حرفه‌اي و آشنا به مسائل مالي و سرمايه‌گذاري، در بورس سرمايه‌گذاري مي شود. اما از طرف ديگر اين قابليت را دارند که نسبت به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت، بازدهي بيشتري را نصيب سرمايه‌گذاران کنند. مثلا در مواقعي که انواع سرمایه‌گذار وضعيت بورس مناسب است، ميزان بازدهي و سودآوري اين صندوق ها نسبت به صندوق هاي با درآمد ثابت قابل مقايسه نيست.

صندوق سرمايه گذاري مختلط؛

اين نوع از صندوق‌ها حداکثر 60% از دارايي خود را در سهام سرمايه‌گذاري مي‌کنند . حداقل 40% از دارايي صندوق نيز در اوراق با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي سرمايه‌گذاري مي‌شود. که اين درصد بين اوراق و سهام قابل تغيير مي‌باشد. به صورت کلي مي‌توان گفت اين نوع از صندوق هاي سرمايه‌گذاري از منظر سطح ريسک بين ? نوع صندوق با درآمد ثابت و صندوق سرمايه‌گذاري در سهام قرار مي‌گيرند. سرمايه‌گذاري در اين نوع از صندوق‌ها به افراد با سطح ريسک متوسط توصيه مي‌شود. اين صندوق ها نيز پتانسيل بازدهي بيشتر نسبت به صندوق‌هاي درآمد ثابت را دارند. ولي به دليل سرمايه‌گذاري بخشي از دارايي‌ها در سهام، حداقل سود تضمين شده ندارند .

صندوق سرمايه‌گذاري تنها در اوراق بهادار؛

اين نوع از صندوق‌ها حداکثر 60 درصد از دارايي‌هاي خود در گواهي سپرده و سپرده‌هاي بانکي سرمايه‌گذاري مي‌نمايند و باقيمانده وجوه خود را در انواع اوراق بهادار داراي مجوز انتشار از سازمان بورس، منتشره از طرف يک ناشر و يا تضمين شده توسط يک ضامن سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. ريسک و بازدهي اين صندوق‌ها نيز همانند صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد.

صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه ( VC FUND

سرمايه‌گذاري جسورانه (Venture Capital) يک مدل سرمايه‌گذاري براي راه‌اندازي کسب و کارهاي نوپا و شرکت‌هاي کوچک با پتانسيل رشد بلندمدت است، در واقع اين نوع سرمايه‌گذاري منبع بسيار مهمي براي راه‌اندازي کسب‌و‌کارهايي است که کوچک‌تر از آن هستند که بتوان دسترسي مناسب به بازار سرمايه يا بانک‌ها داشته باشند و عمدتا از ريسک بالا و به‌تبع بازدهي مورد انتظار بالايي براي سرمايه‌گذار برخوردارند.

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه در واقع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هستند که پول سرمايه‌گذاراني که به دنبال داشتن سهام در کسب و کارهاي نوپا (استارت آپ‌ها) و کسب و کارهاي کوچک و متوسط هستند و پتانسيل رشد بالايي دارند را با ايجاد پرتفوي مديريت مي کنند. اين نوع از سرمايه‌گذاري ها سرمايه‌گذاري هايي با بازده و ريسک بالا محسوب مي شوند.

سرمايه گذاري جسورانه يا خطرپذير (venture capital) نوعي از تامين مالي براي سهام شرکت (equity financing) است که به کارآفرينان و شرکت‌هاي کوچک توانايي کسب و تامين منابع مالي را مي دهد. صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه ابزار سرمايه‌گذاري براي سهام شرکت ها بصورت خصوصي هستند که به دنبال سرمايه‌گذاري در بنگاه هايي هستند که بازده و سوددهي بالايي دارند و البته به واسطه ماهيت فعاليت و نوآوري که انجام مي دهند، ريسک سرمايه گذاري بالايي نيز دارند. اين صندوق ها و سرمايه گذاري روي سهام شرکت ها بر مبناي اندازه،‌ دارايي و سطح و مرحله توسعه محصول شرکت انجام مي شود.

صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه از اين حيث از صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک متفاوتند که بر روي انواع خاصي از سرمايه گذاري که روي محصولات و شرکت هاي نوپا است،‌ تمرکز دارند. تمامي بنگاه هايي که سرمايه گذاري جسورانه دريافت مي کنند، پتانسيل رشد بالايي داشته، ريسکي هستند و افق سرمايه گذاري بلند مدتي دارند. اين صندوق ها معمولا نقش فعالي در اين سرمايه گذاري و شرکت نوپا دارند و معمولا در هيئت مديره کرسي در اختيار داشته و مشاوره مي دهند.

معمولا اين صندوق ها روي چندين کسب و کار نوپا و مخاطره پذير سرمايه گذاري کرده به اين اميد که حداقل يکي از آنها رشد و سوددهي/بازده بالايي داشته باشد که در مجموع و به طور متوازن بازده صندوق سرمايه گذاري جسورانه/مخاطره پذير متوسط يا بالا باشد .

صندوق سرمايه‌گذاري پروژه ؛

صندوق سرمايه‌گذاري پروژه ابزاري براي تأمين مالي از طريق سرمايه يا حقوق صاحبان سهام ( Equity ) است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و انواع سرمایه‌گذار اوراق بهادار تأسيس شده و به جمع‌آوري سرمايه از عموم و تخصيص آن به سرمايه‌گذاري در ساخت و تکميل پروژه معين اشاره شده در اميدنامه و طرح توجيهي صندوق، مي‌پردازد. در اين نوع صندوق‌ها سرمايه‌گذاران مستقيماً در منافع حاصل از اجراي پروژه سهيم مي‌شوند. هر صندوق پروژه مختص يک پروژه بوده و موضوع صندوق ساخت و تکميل پروژه و سپس پايان يافتن فعاليت صندوق و تقسيم عوايد حاصل از اجراي پروژه با توجه به ساختار پيش‌بيني شده در طرح توجيهي صندوق است.

افزايش سرمايه سريع‌تر و آسان‌تر، عدم لغو پروژه به دليل کمبود منابع مالي، امکان تأمين مالي بلند مدت، معافيت مالياتي در خريد و فروش واحدها تا زمان بهره‌برداري، وجود بازارگردان و نقدشوندگي واحدها، اطمينان از خرج‌کرد آورده نقدي سرمايه‌گذاران در ساخت پروژه و اطلاع‌رساني دقيق و به‌موقع از وضعيت مالي و فيزيکي پروژه دلايلي است که باعث مي‌شود صاحبان پروژه‌ها از صندوق پروژه استفاده کنند و سرمايه‌گذاران ترغيب شوند تا در پرتفوي سرمايه‌گذاري خود، واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها رو انواع سرمایه‌گذار داشته باشند.

صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا؛

صندوق سرمايه گذاري طلا (Gold Funds) نيز يکي از انواع صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس است که در بسياري از کشورهاي دنيا وجود دارد . هدف از تشکيل و راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري طلا تشکيل يک پرتفوي از دارايي هاي مبتني بر طلا است. مزايا و فوايد تشکيل صندوق هاي سرمايه گذاري طلا به شرح زير هستند :

 • هدف از تشکيل و مزيت چنين پرتفوي کاهش ريسک مربوط به خريد و فروش طلا است که يک سرمايه گذار معمولي ممکن است متحمل شود .
 • دومين مزيت براي سرمايه گذاران خرد که شايد نتوانند يک شمش طلا بخرند،‌ مي توانند با مبلغ کمتري روي طلا سرمايه گذاري کنند، ضمن اينکه وجود پرتفوي در اين صندوق ها ريسک ضرر آنها را کاهش مي دهد .
 • سومين مزيت صندوق هاي سرمايه گذاري طلا کاهش ريسک و خطرات نوسانات ناشي از بي ثباتي سياسي، اقتصادي و جغرافيايي نيز از ديگر مزاياي اين صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک طلاست .
 • چهارمين مزيت صندوق هاي طلا عدم نياز به نگهداري فيزيکي طلا و جواهرات است. بويژه اگر اين سرمايه گذاري ها روي طلا زياد باشد؛ براي مثال فرض کنيد که شما يک ميليارد روي طلا سرمايه گذاري کرديد، که نگهداري آن حداقل يک کيف کوچک نياز دارد ضمن اينکه مکاني امن نيز بايد براي نگهداري اين حجم ازطلا فراهم کنيد .

بسته به اينکه موسسان اين صندوق روي کدام يک از انواع دارايي هاي مرتبط با طلا سرمايه‌گذاري کرده باشند، بازده اين صندوق ها و ارزش اوراق اين صندوق ها متغير است .

شما به عنوان یک سرمایه گذار چند نمونه از انواع هتل ها را میشناسید؟

وقتی نام “هتل” پیش می‌آید اغلب افراد به جایی برای اقامت در شب با مجموعه‌ای از امکانات آن فکر می‌کنند. اما آنچه که یک سرمایه‌گذار را از دیگران تفکیک می‌کند دانش او مبنی بر شناخت انواع هتل ها است. به این ترتیب او می‌تواند تصمیم بگیرد با توجه به اقتضا و نیاز زمان روی ساخت کدام یک از انواع هتل ها سرمایه‌گذاری کند.

انواع هتل ها را میتوان در درجه اول با بررسی رتبه‌بندی کیفیت آنها که با تعداد ستاره مشخص می‌شوند شناخت. در درجه بعدی میتوان انواع هتل را بر اساس موقعیت مکانی یا درجه استقلال آنها تفکیک کرد؛ هتلهای زنجیره‌ای معمولا اساس بیزنس خود را بر ساخت یک نوع از انوع هتل ها متمرکز می‌کنند.

در این مقاله در تلاش هستیم شما را با انواع مهمترین هتل ها با توجه به بسترهای کشور خودمان آشنا کنیم و سپس دیگر انواع هتل ها را برای شما برمی‌شماریم.

انواع هتل

هتل فرودگاه یا هتل ترانزیت

هتل فرودگاه یکی از انواع هتل انواع سرمایه‌گذار ها است با تمرکز بر اقامت‌های کوتاه مدت؛ که اغلب میتوان آن را بخشی از فرودگاه‌های بین‌المللی دانست. جایی که مسافران آن را برای استراحت در زمان انتظار برای پروازهای بعدی خودشان در سفرهای چند بخشی و بلندمدت انتخاب می‌کنند. در میان انواع هتل ها، مسافران ترجیح می‌دهند جایی در نزدیکترین فاصله از فرودگاه با امکانات رفاهی محدودی منتظر بمانند تا اینکه از محوطه خارج شده و دوباره به آن بازگردند.

هتل سوپر لوکس

هتلهای لوکس و تجملی یکی از پر ظرفدارترین انواع هتل ها نزد سرمایه‌داران بزرگ در صنعت هتلسازی هستند. این نوع از هتلها به واسطه خدمات لوکس خود مسافران مخصوص به خود را جلب می‌کنند و به نوبه خود نقش بزرگی را در سودآوری صنعت هتلداری به عهده می‌گیرند. هتلهای لوکس هیج استاندارد مشخصی در ارائه خدمات اقامتی به مسافران ندارند؛ با این حال ما اغلب آنها را با نام هتل 4 ستاره با هتل 5 ستاره در کشورمان می‌شناسیم.

هتل آپارتمان

در میان انواع هتل ها، افراد در هتل آپارتمان بیشتر از هر جای دیگری احساس راحتی می‌کنند. این هتلها متشکل از مبلمان راحتی و مجهز به آشپزخانه هستند؛ بنابراین افراد می‌توانند در آنها آزادانه اقامت داشته باشند. هتل آپارتمان مناسب اقامتهای کوتاه و بلند مدت است. در کشور ما شهرهای شمالی اغلب پذیرای مهمانان زیادی در ایام تعطیلات است که اقامتشان از 3 تا 10 روز به درازا می‌کشد. منطقی است که مسافر در ازای زمان اقامت بیشتر خدمات ارزان تر و کمتری را دریافت کند؛ بنابراین از انواع هتل ها، این گزینه مناسبتری برایشان خواهد بود.

انواع هتل

هتل تفریحی

هتلهای تفریحی را بهتر از هر یک از انواع هتل ها می‌شناسیم. این هتل ها ارائه دهنده امکانات تفریحی هستند و اغلب در مکانهایی که جذابیت های محیطی بالقوه دارند ساخته می‌شوند؛ مانند کنار ساحل، چشمه‌های آبگرم، میان جنگل یا کویر. وظیفه هتلهای تفریحی تامین کردن همه آن چیزی است که مسافران در طول سفرهای تفریحی به آن نیاز دارند.

بوتیک هتل

یکی از جذابترین انواع هتل ها را میتوان بوتیک هتل‌ها دانست؛ که البته در ایران ما، به علت برخورداری از بافت سنتی و تاریخی در اغلب شهرها میتوان به وفور این مورد را یافت. بوتیک هتل ها معمولا با یک موضوع به خصوص طراحی می‌شوند؛ به عنوان مثال بازسازی خانه‌های قدیمی و بزرگ شهرهایی مثل کاشان یا یزد. گرچه تعداد اتاق ها در انواع هتل های از این دست محدود است، اما پتانسیل جذب بالای مسافر را از طریق صنعت گردشگری دارد.

انواع هتل

هتل بیمارستان

هتل بیمارستان را میتوان به نحوی شبیه هتل فرودگاه دانست با این تفاوت که به جای مسافران و خدمات پرواز، بیماران و خدمات درمانی را باید جایگزین کرد. خانواده‌هایی که نیاز دارند عزیزان خود را در بیمارستانی غیر از بیمارستان های شهر خودشان بستری کنند و افرادی که برای دریافت خدمات درمانی دست به سفر می‌زنند اغلب مهمانان این نوع از انواع هتل ها هستند.

سایر انواع هتل ها

هتل گردهمایى که به طور خاص در جاهایی که پتانسیل جذب مسافران تجاری بیشتری دارد ساخته می‌شود. متل، پانسیون، خوابگاه، مسافرخانه و مهمانسرا از دیگر انواع هتل ها هستند که هر کدام بنا به ویژگی‌هایشان می‌توانند مورد توجه سرمایه‌گذاران در صنعت هتلسازی باشد.

ما در تیم هتلیدز باور داریم آنچه که کشور ما در صنعت هتلداری و هتلسازی برای رونق اقتصاد خود به آن نیازمند است پس از بوتیک هتل ها، هتل بیمارستان است. علت این ادعای ما را میتوانید در مقاله نقش گردشگری سلامت در رونق اقتصادی در جهان با توجه به اهمیت مسائل گردشگری سلامت در رونق اقتصادی کشورها بیابید.

ارائه مدلی جهت ارزیابی و سنجش تاثیر انواع هوش های موثر بر تصمیمات سرمایه گذار

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران.

3 استادیار انواع سرمایه‌گذار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی،بندرگز،ایران.

چکیده

هدف ار پژوهش فوق ارائه مدلی جهت ارزیابی و سنجش انواع هوش های موثر بر تصمیمات سرمایه گذار و شناخت مولفه های آنها، از جمله هوش معنوی،هوش فرهنگی،هوش اخلاقی،هوش عاطفی،هوش سازمانی،هوش تجاری و هوش مالی می باشد .برای گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و ارزیابی انتقادی(چک لیست) استفاده گردید.پژوهشگر پرسشنامه ای را طراحی و آن را در بین 300 نفر از کارگزاران و شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران توزیع نمود. تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم‌افزارآماریSPSS و نمودارها توسط نرم‌افزارEXCEL ترسیم و حل معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS بوده است. جهت سنجش انواع سرمایه‌گذار نرمال بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و برای ارائه مدل از تکنیک مدل معادلات ساختاری SEM استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای هوش عاطفی، هوش تجاری، هوش مالی، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی، هوش سازمانی،هوش معنوی بر تصمیمات سرمایه‌گذار تاثیر دارد به طوری که هوش عاطفی با بار عاملی0.554، هوش تجاری با بار عاملی 0.368، هوش مالی با بار عاملی .0312 به ترتیب ،بیشترین تاثیر را بر تصمیمات سرمایه‌گذار گذاشته است .

کلیدواژه‌ها

 • هوش معنوی هوش فرهنگی
 • هوش اخلاقی هوش عاطفی
 • هوش سازمانی
 • هوش تجاری و هوش مالی

عنوان مقاله [English]

Providing a model for evaluating and measuring the impact of types of intelligence on investor decisions

نویسندگان [English]

 • zahra bineshian 1
 • khosro faghani makrani 2
 • khadijeh eslami 3

1 Student of Accounting, Department of Accounting, Shahroud Unit, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Associate Professor of Accounting, Department of Accounting, Semnan Unit, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Accounting, Bandar Gaz Unit, Islamic Azad University, Bandar Gaz, Iran.

The purpose of this research is to provide a model for evaluating and evaluating various types of intelligences affecting investor decisions and identifying their components, including spiritual intelligence, cultural intelligence, ethical intelligence, emotional intelligence, organizational intelligence, business intelligence and financial intelligence. For Data collection was done using two methods of librarianship and critical evaluation (checklist). The surveyor developed a questionnaire and distributed it among 300 of the brokers and investment companies in Tehran Stock Exchange. Data analysis was done by SPSS software and charts by EXCEL software. Structural equation design and analysis was performed by AMOS software. The Kolmogorov-Smirnov test was used to measure normality and the SEM structural equation modeling technique was used to provide the model. The results indicate that emotional intelligence, business intelligence, financial intelligence, ethical intelligence, cultural intelligence, organizational intelligence, spiritual intelligence affects investment decisions, so that emotional intelligence with factor load of 0.554, business intelligence with factor load of 0.368, Financial intelligence with factor load of 0312 has had the most impact on investor decisions, respectively.

سرمایه گذاری چیست و چه مدل‌هایی دارد؟

سرمایه گذاری چیست

سرمایه‌گذاری ابزاری برای کسب دارایی است اما فقط برای کسب دارایی استفاده نمی‌شود. هرکسی می‌تواند وارد یک برنامه‌ی سرمایه‌گذاری شود و ابزارهای زیادی وجود دارد که می‌توان به‌وسیله‌ی آنها شروع کار با سرمایه‌ی کم را آسان کرد. در واقع تفاوت میان سرمایه‌گذاری و شرط‌بندی این است که سرمایه‌گذاری یک فرایند زمان‌بر محسوب می‌شود و روشی نیست که به‌وسیله‌ی آن بتوان خیلی سریع ثروتمند شد.

حتما بخوانید:

سرمایه‌گذاری:‌ عمل اختصاص دادن پول برای کاری که به تلاش زیادی نیاز دارد با این انتظار که درآمد یا سود اضافی به‌دست آید.

سرمایه‌گذار افسانه‌ای، وارن بافت (Warren Buffett) سرمایه‌گذاری را این‌گونه تعریف می‌کند: «فرایند برنامه‌ریزی برای پول تا در آینده پول بیشتری نصیب شما بشود.» هدف از سرمایه‌گذاری این است که پول‌تان را در یک یا چند جا انباشته کنید تا برای شما کار کند به این امید که پول‌تان در طول زمان رشد خواهد کرد.

سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه‌گذاری چیست - رشد پول

سرمایه‌گذاری به معنای «هوشمندانه‌تر کار کردن است، نه سخت‌تر کار کردن.» ما در شغل‌هایمان سخت کار می‌کنیم، خواه برای یک شرکت باشد و خواه برای کسب‌وکاری که خودمان راه‌اندازی کرده‌ایم. ما معمولا ساعت‌های زیادی کار می‌کنیم که نیازمند فداکاری است و باعث افزایش استرس می‌شود. برداشتن بخشی از پولی که به‌سختی به‌دست آمده است و سرمایه‌گذاری آن برای نیازهای آینده، بهترین روش استفاده از پولی است که کسب کرده‌ایم.

همچنین سرمایه‌گذاری به اولویت‌گذاری برای پول‌تان مربوط می‌شود. پول خرج کردن کار ساده‌ای است و باعث ایجاد خوشی‌های زودگذر می‌شود، برای مثال می‌توانید پول‌تان را صرف خرید وسایل جدید برای خانه کنید، به یک سفر تفریحی هیجان‌انگیز بروید یا در یک رستوران گران قیمت شام بخورید. همه‌ی این کارها فوق‌العاده هستند و زندگی شما را لذت‌بخش‌تر می‌کنند اما سرمایه‌گذاری مستلزم اولویت بخشیدن به آینده‌ی مالی در برابر خواسته‌های کنونی است.

سرمایه‌گذاری راهی است برای اینکه در دورانی که درگیر زندگی روزمره هستید مقداری پول کنار بگذارید تا برای شما کار انواع سرمایه‌گذار کند و در آینده از دست‌رنج کارتان بهره ببرید. در حقیقت، سرمایه‌گذاری ابزاری است برای اینکه آینده‌ی شادتری داشته باشید.

سه نوع سرمایه‌گذاری

همان‌‌طور که در فرهنگ لغات توضیح داده شده است، سرمایه‌گذاری چیزی است که با پول خریداری می‌شود و انتظار می‌رود که در آینده درآمد یا سود تولید کند. می‌توان سرمایه‌گذاری را به سه گروه عمده تقسیم کرد:‌ مالکیتی، اعتباردهی و معادل نقدی.

سرمایه‌گذاری‌های مالکیتی

زمانی که درباره‌ی سرمایه‌گذاری صحبت می‌شود، سرمایه‌گذاری مالکیتی اولین چیزی است که به ذهن افراد می‌رسد. سرمایه‌گذاری مالکیتی پُرخطرترین و پُرسودترین نوع سرمایه‌گذاری است. در ادامه مثال‌هایی از سرمایه‌گذاری مالکیتی بیان می‌شود:

سرمایه‌گذاری چیست - سهام

سهام مدرکی است که نشان می‌دهد شما مالک سهمی از یک کارخانه یا شرکت هستید. به بیان کلی‌تر همه‌ی اوراق بهادار نوعی سرمایه‌گذاری مالکیتی هستند، هرچند که تمام چیزی که در اختیار شماست تنها یک قرارداد است. زمانی که یکی از این سرمایه‌گذاری‌ها را خریداری می‌کنید، شما مالک بخشی از ارزش آن شرکت خواهید بود.

با توجه به ارزش بازاری که دارایی شما به آن تعلق دارد، سود مورد انتظارتان محقق می‌شود. اگر شما در شرکت سونی سهام‌دار هستید و این شرکت سودی به‌دست آورد، سرمایه‌گذارها سهم‌شان را از شرکت سونی طلب خواهند کرد. تقاضای آنها برای سود باعث افزایش قیمت خواهد شد و اگر تصمیم بگیرید سهام‌تان را بفروشید سود شما نیز افزایش پیدا می‌کند.

کسب‌وکار

پولی که برای شروع و اداره‌ی یک کسب‌وکار اختصاص داده می‌شود نوعی سرمایه‌گذاری است. کارآفرینی یکی از دشوارترین سرمایه‌گذاری‌ها است چرا که به چیزی بیش از پول احتیاج دارد. در نتیجه این نوع سرمایه‌گذاری نیز نوعی سرمایه‌گذاری مالکیتی تلقی می‌شود که بازگشت سرمایه‌ی بسیار زیادی به همراه خواهد آورد. کارآفرینان با تولید یک محصول یا خدمات و فروش آن به افرادی که خواهان آن هستند، درآمد بسیار زیادی به‌دست می‌آورند. بیل گیتس، مؤسس شرکت مایکروسافت و یکی از ثروتمندترین افراد دنیا بهترین مثال در این مورد است.

املاک

خانه‌ها، آپارتمان‌ها و دیگر املاک که شما می‌خرید، اجاره یا تعمیر می‌کنید و دوباره می‌فروشید نوعی سرمایه‌گذاری هستند. البته خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنید قدری متفاوت است، چرا که یکی از نیازهای اساسی شما را تأمین می‌کند. خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنید نیاز شما به سرپناه را برآورده می‌کند و هرچند که ممکن است ارزش آن در طول زمان افزایش پیدا کند، اما نباید آن را با انتظار سوددهی خریداری کنید. رکود بازار مسکن سال ۲۰۰۸ در آمریکا به‌خوبی خطر این نوع سرمایه‌گذاری را نشان داده است.

کالاهای گران قیمت

خرید طلا، جواهرات و نقاشی‌های داوینچی همگی می‌توانند به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری مالکیتی درنظر گرفته شوند. به این شرط که این کالاها با این هدف که در آینده با قیمت بالاتر فروخته شوند خریداری شده باشند. فلزات گران‌بها و کلکسیون‌ها به دلایل مختلفی موارد خوبی برای سرمایه‌گذاری نیستند، اما قطعا در زمره‌ی سرمایه‌گذاری‌ها قرار می‌گیرند. درست مانند خانه، این احتمال وجود دارد که اقلام اشاره شده نیز از نظر فیزیکی آسیب ببینند، در نتیجه نیازمند مراقبت و هزینه‌ی نگهداری هستند که در آن صورت بدیهی است که از سود نهایی کم خواهد شد.

سرمایه‌گذاری‌های اعتباردهی

سرمایه‌گذاری چیست - اعتباردهی

سرمایه‌گذاری اعتبار‌دهی به شما اجازه می‌دهد که مانند یک بانک عمل کنید. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های مالکیتی خطر کم‌تری دارند و در نتیجه سود آنها نیز کم‌تر است. اوراق قرضه‌ای که برای یک شرکت صادر می‌شود مقدار پول مشخصی را برای یک دوره‌ی مشخص به شما می‌دهد، درحالی‌که ممکن است در طول این مدت ارزش سهام آن شرکت دو یا سه برابر شود یا ممکن است ارزش سهام به‌شدت سقوط کند و شرکت ورشکسته شود. در هر دو صورت کسی که اوراق قرضه را در اختیار دارد پول خود را دریافت می‌کند.

حساب پس‌اندازتان

حتی اگر هیچ چیزی جز یک حساب پس‌انداز عادی ندارید، می‌توانید خود را یک سرمایه‌گذار بدانید. در واقع شما به بانک پول قرض داده‌اید که ممکن است به‌صورت وام به دیگران داده شود. بازگشت سرمایه‌ی این مورد بسیار ناچیز است اما خطر آن نیز بسیار کم است چرا که شرکت‌های بیمه از بانک حمایت می‌کنند.

اوراق بهادار

اوراق بهادار دسته‌ی گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری هستند که از اوراق خزانه‌داری و وام‌های بین‌المللی تا اوراق قرضه‌ی بنگاه‌های کوچک و تبادل افول اعتبار را شامل می‌شوند. خطر و بازگشت سرمایه‌ی اوراق قرضه‌ی مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد اما به‌طور کلی سرمایه‌گذاری اعتباردهی در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های مالکیتی خطر کم‌تری خواهد داشت و سود کم‌تری نیز به همراه می‌آورد.

معادل نقدی

سرمایه‌گذاری چیست - معادل نقدی

این نوع سرمایه‌گذاری درست مانند پول نقد است، یعنی به‌سادگی می‌توان آن را تبدیل به پول نقد کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری بازار پول

بازگشت سرمایه در صندوق سرمایه‌گذاری بازار پول بسیار کم است (چیزی در حدود ۱ تا ۲ درصد) اما خطر آن نیز بسیار کم خواهد بود. اگرچه ارزش سهام این صندوق اخیرا با افت بسیاری مواجه شد، اما این اتفاق آنچنان نادر است که می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های دیگر راحت‌تر به پول تبدیل می‌شوند، یعنی درست مانند حساب خودتان می‌توانید از صندوق سرمایه‌گذاری چک بنویسید و آن را نقد کنید.

نزدیک شده‌اید اما نه کاملا

آموزشی که در اینجا به شما داده شد سرمایه‌گذاری انواع سرمایه‌گذار نام دارد و به شما کمک می‌کند درآمد بیشتری داشته باشید. یکی از کارهایی که می‌توانید انجام بدهید این است که مانند یک کسب‌وکار خدماتی کوچک، آموزش‌تان را بفروشید و مانند یک سرمایه‌گذاری مالکیتی از آن پول به‌دست آورید. دلیل اینکه این کار را نوعی سرمایه‌گذاری قلمداد نمی‌کنیم این است که نمی‌خواهیم همه چیز را به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری دسته‌بندی کنیم. در واقع هر زمانی که ما چیزی می‌خریم که باعث کارایی بیشتر می‌شود نوعی سرمایه‌گذاری انجام داده‌ایم. برای مثال سرمایه‌گذاری بر روی یک توپ کاهش استرس یا یک فنجان قهوه که ما را بیدار نگه می‌دارد. به این ترتیب ما معنای سرمایه‌گذاری را گسترش داده‌ایم اما چیزی به شما آموزش داده نشده است.

چه چیزهایی سرمایه‌گذاری نیستند

خریداری چیزهایی مانند تخت خواب، ماشین، تلویزیون و هر چیزی که به‌طور طبیعی در اثر استفاده و گذر زمان خراب می‌شود سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. برای مثال شما با خرید یک بالشت اسفنجی برای یک خواب خوب سرمایه‌گذاری نمی‌کنید. مگر اینکه شما فرد بسیار معروفی باشید و انتظار داشته باشید که افرادی حاضر باشند قیمت بیشتری برای بالشت پرداخت کنند.

آشنایی با انواع مدل‌های تامین مالی جمعی

مکان شما: خانه 1 / وبلاگ ققنوس 2 / محصولات 3 / تامین مالی جمعی 4 / آشنایی با انواع مدل‌های تامین مالی جمعی.

تامین مالی جمعی یا سرمایه‌گذاری جمعی روشی برای جمع آوری پول مورد نیاز پروژه‌ها و مشاغل است. این روش‌ها به صاحبان ایده و کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا از طریق پلتفرم‌های آنلاین از تعداد قابل توجهی از مردم پول جمع‌آوری کنند.

آشنایی با انواع مدل‌های تأمین مالی جمعی

سرمایه‌گذاری جمعی (کراود فاندینگ) اغلب توسط شرکت‌های نوپا یا کسب‌وکارهای در حال رشد به عنوان راهی برای دسترسی به وجوه جایگزین استفاده می‌شود. این روشی نوآورانه برای تامین منابع مالی برای پروژه‌ها، کسب‌و‌کارها یا ایده های جدید است. تامین مالی جمعی می‌تواند راهی برای توسعه جامعه مخاطب کسب و کارها باشد. با استفاده از قدرت جامعه آنلاین، کسب‌و‌کارها می‌توانند بینش دقیق‌تری از بازار کسب کرده و به مشتریان جدید دسترسی پیدا کنند.

سرمایه‌گذاری جمعی در حقیقت زمانی اتفاق می‌افتد که یک “جمعیت” به جای یک یا دو سرمایه‌گذار عمده، پروژه یا تجارتی را حمایت مالی می‌کند. صاحبان کسب‌وکارها برای اجرای یک کمپین تامین مالی جمعی موفق، باید توجه تعداد زیادی از حامیان را به خود جلب کرده و آن‌ها را متقاعد نمایند که پروژه‌شان ارزش سرمایه‌گذاری را دارد. به این ترتیب سازمان‌ها یا افراد، یک کسب‌وکار را بدون ابزار سنتی و با کمک‌های کوچک بسیاری از مردم تأمین مالی می‌کنند. با دریافت نقدینگی کافی، این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند ایده معطل مانده خود را دنبال کرده یا پروژه‌های جدیدی را راه‌اندازی کنند.

تامین مالی جمعی چگونه کار می‌کند؟

پلتفرم‌های تامین مالی جمعی اغلب وب‌سایت‌هایی هستند که تعامل بین جمع‌آوران سرمایه و جامعه را امکان‌پذیر می‌سازند.

اگر کمپین جمع‌آوری سرمایه موفقیت‌آمیز باشد، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی معمولاً بخش کوچکی از درآمد حاصله را به عنوان هزینه پردازش دریافت می‌کنند. در مقابل، انتظار می‌رود که این پلتفرم‌ها تامین مالی جمعی، خدماتی امن و آسان برای کاربران خود ارائه دهند.

بسیاری از پلتفرم‌ها از مدل تأمین مالی «همه یا هیچ» استفاده می‌کنند. به این معنی که اگرپروژه به هدف خود برسد همه حامیان سهم خواهند برد و در غیر این صورت پول خود را پس خواهند گرفت. یکی از توصیف‌های گویا و جالب توجه درباره تامین مالی این است که «سرمایه‌گذاری جمعی، افرادی را که می‌خواهند تغییر ایجاد کنند، با افرادی که می‌خواهند شاهد وقوع تغییر باشند پیوند می‌دهد». به عبارتی دیگر؛ تامین مالی جمعی افراد جامعه را تشویق به تاثیرگذاری و نقش‌آفرینی در پیشرفت و پویایی دنیای اطرافشان می‌کند.

انواع مدل‌های سرمایه‌گذاری جمعی

گزینه‌های مختلفی برای انتخاب انواع تامین مالی جمعی انواع سرمایه‌گذار وجود دارد که هر یک از این‌ها مزایای متفاوتی برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران دارند. با وجود اینکه می‌شود گفت تقریباً اغلب اید‌ های کسب‌وکار به صورت بالقوه قابلیت دارند تا از طریق تامین مالی جمعی به اهداف خود برسند، اما نکته مهم این است که کدام یک از روش‌ها و انواع سرمایه‌گذاری جمعی می‌تواند در موفقیت یک ایده تاثیرگذار و تعیین‌کننده باشد. به گواه نقطه نظرهای متخصصان، بسیار اهمیت دارد که روش مناسب تامین مالی جمعی برای کسب‌وکارهای مختلف اتخاذ شود.

در ادامه این مقاله با انواع روش‌های سرمایه‌گذاری که در حال حاضر در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، آشنا خواهیم شد. در ارتباط با این روش‌ها، به طور عمده روی چهار نوع اصلی تامین مالی جمعی اتفاق نظر وجود دارد؛ هر چند بعضی متخصصان یا نهادهای فعال در این حوزه، روش‌های بیشتری را هم برای سرمایه‌گذاری های جمعی پیشنهاد می‌کنند که البته شاید به اندازه دیگر روش‌ها رواج و فراگیری ندا شته باشند.

مدل اول؛ تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام

کاربرد این روش در تأمین بودجه برای تحقق یک ایده، راه‌اندازی یک پروژه یا کسب‌وکار است. در مقابل مشارکت‌کننده انتظار دارد تا درصدی از سهام پروژه به وی تعلق گیرد. در بیشتر موارد، سرمایه‌گذاری تضمین نمی‌شود اما اگر کسب‌وکار متقاضی موفق بشود، مشارکت‌کننده پاداش مالی قابل‌توجهی دریافت خواهد کرد. به عبارتی پرداخت‌کنندگان وجوه، سهام‌دار کسب‌وکار می‌شوند، هرچند در بسیاری از موارد اوراق رسمی سهام ردوبدل نمی‌شود، اما گونه‌ای از اوراق گواهی (بهادار) ارائه می‌شود.

حقوقی که به مشارکت‌کنندگان در سرمایه‌گذاری داده می‌شود متنوع است. از حق رأی در مجمع‌عمومی گرفته تا دریافت سود سهام و یا فروش آن درعین‌حال همانند صاحب کسب‌وکار برای مشارکت‌کنندگان نیز خطر شکست کسب‌وکار و متضرر شدن وجود دارد. ازآنجاکه اجرای این مدل نیاز به صدور اوراق بهادار (سهام) دارد، این روش تأمین مالی جمعی پیچیده‌ترین و درعین‌حال کارآمدترین مدل مردم‌نهاد برای شکل‌گیری سرمایه است. پیچیدگی در کنار فواید این مدل، نیاز آن به قانون‌گذاری و نظارت را گوشزد می‌کند. به دلیل توجه ویژه به این مدل و تلاش در تسهیل آن، مدل مشارکت به‌سرعت درحال ‌رشد است.

مدل دوم؛ تامین مالی جمعی مبتنی بر پاداش

یکی از مشخصه‌های اصلی این مدل، اعطای پاداش به مشارکت‌کنندگان به دلیل حمایتشان است. این پاداش‌ها بسته به میزان مشارکت متفاوت تعریف می‌شوند. گاهی این مشارکت‌ها به‌صورت حمایت جمعی بوده که در این حالت سرمایه‌گذار پروژه یا حامی در مورد پاداش مشخصی که کارآفرین متعهد به پرداخت شده، توافق دارد.

اغلب این پاداش‌ها به‌صورت خدمات است. در مواردی حمایت مالی در قالب پیش‌فروش جمعی یا پیش سفارش به‌منظور حمایت در تولید محصول به‌عنوان‌مثال کتاب، فیلم، آلبوم موسیقی، تئاتر، نرم‌افزار، محصول جدید، محصول سبز یا خدمات است. در مقابل کارآفرین تعهد می‌کند که نسخه اولیه از محصول یا خدمت تحویل خریدار شود که در این صورت تأمین مالی جمعی اساساً یک نوع پیش‌خرید محصولی است که تأمین‌کننده علاقه زیادی به داشتن آن دارد.

مدل سوم؛ تامین مالی جمعی مبتنی بر قرض(وام)

ساختار این روش همان قرض دادن است با این توضیح که طرف قرض‌دهنده نه یک نفر یک جمع کثیری از مردم هستند.

مدل مبتنی بر بدهی تأمین مالی جمعی که از آن «قرض دهی فردبه‌فرد» نیز نام‌برده می‌شود، به وام‌گیرندگان مستقل امکان می‌دهد تقاضای وام بدون وثیقه داشته باشند و اگر توسط پلتفرم پذیرفته شد، پول را از مردم قرض بگیرند و سپس آن را با بهره‌اش (ممکن است بدون بهره باشد) بازپرداخت کنند.

پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی وام‌دهی، موضوعات افراد برای وام گرفتن را به‌دقت بررسی کرده و معمولاً با درصد کمی از درخواست‌های وام موافقت می‌شود.

مدل چهارم؛ تامین مالی جمعی مبتنی بر اهدا

در این مدل بیشتر به جنبه خیرخواهانه آن نگاه می‌شود که نمونه ایرانی این مدل گل‌ریزان است. این نوع از اهدای جمعی بیشتر شبیه به حمایت‌های خیریه‌ای هستند. اگرچه در اصل یک عمل نوع‌دوستانه است ولی دریافت‌کنندگان هیچ‌گونه وظیفه‌ای برای اعطای پاداشی به خیّر در مقابل حمایت او ندارند. مشارکت مالی افراد برای پروژه‌ها با انگیزه‌های نوع‌دوستانه و خیرخواهانه است و همین مورد می‌تواند در بین افراد دیگر انگیزه ایجاد کند.

مدل‌های دیگر سرمایه‌گذاری جمعی کدامند؟

همانطور که قبلاَ اشاره شد، نهادها و متخصصان حوزه فناوری‎های مالی، انواع بیشتری را در دسته‌بندی مدل‌های تامین مالی جمعی در نظر می‌گیرند و پیشنهاد می‌دهند. در فرصت محدود این مقاله به تعدادی از این مدل‌ها اشاره می‌کنیم.

تامین مالی جمعی املاک و مستغلات یکی از این مدل‌ها است که اخیراَ برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند پول خود را بدون دردسرهای گرفتن وام سنتی یا الزام داشتن تمام یک ملک، در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند، محبوب‌تر شده است.

تامین مالی جمعی اوراق بدهی از مدل‌های دیگری است که پیشنهاد می‌شود. در این انواع سرمایه‌گذار انواع سرمایه‌گذار مدل افراد در اوراق بدهی صادر شده مانند اوراق قرضه توسط شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند،

و بالاخره علاوه بر این‌ها پیشنهادهای جالب توجهی با عنوان مدل‌های هیبریدی یا ترکیبی در تامین مالی جمعی هم پیشنهاد می‌شود. در این رویکرد می توان به کسب‌وکارها فرصتی برای ترکیب عناصر بیش از یک نوع تامین مالی جمعی ارائه داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.