سود بورس از تورم


رشد واقعی بازار سرمایه باید متناسب با افزایش سودسازی شرکت ها باشد و اثر تورمی نمی تواند رشد پایدار و ادامه داری را برای بازار سرمایه به وجود بیاورد، از طرف دیگر دولت با تصویب سیاست هایی همچون عوارض صادراتی و . عملا مانع از رشد بازار می شود

مقاله کنفرانس
بررسی رابطه ی نرخ تورم با سود تقسیمی هر سهم و نسبت پرداخت سود سهام

چکیده:
این پژوهش درصدد شناسایی رابطه بین نرخ تورم با سود تقسمی هر سهم و نسبت سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا رابطه ی نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی با سود تقسیمی هر سهم و نسبت سود تقسیمی که توسط مدیران مالی شرکت ها ایتخذ می گردد. مورد بررسی قرار گرفته شد که تا کنون در داخل کشور مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. لذا موضوع از نظر مفهوم جزئی شده تحقیقی و نیز متغیر مورد استفاده نوآوری دارد. داده ها سالانه و تعداد شرکت های مورد مطالعه 59 شرکت می باشد. این پژوهش از دو جنبه ی مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. از یک سو در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از سوی دیگر جامعه ی اقتصادی ایران. در این مطالعه از روش پانل دیتا هم جمعی استفاده شده. در برآورد مدل ها بر اساس رویکرد داده های ترکیبی اول جهت تعیین Panel بودن مدل ها از آزمون F لیمر و در مرحله بعد از آزمون هاسمن برای تعیین روش اثرات تصادفی استفاده گردید. نتایج این مطالعه حاکی از این است که بین تورم و سود تقسیمی هر سهم رابطه ای منفی و معنی دار و بین تورم و نسبت پرداخت سود سهام یک رابطه منفی و معنی دار حاکم است.

مقاله کنفرانس
بررسی رابطه ی نرخ تورم با سود تقسیمی هر سهم و نسبت پرداخت سود سهام

چکیده:
این پژوهش درصدد شناسایی رابطه بین نرخ تورم با سود تقسمی هر سهم و نسبت سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا رابطه ی نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی با سود تقسیمی هر سهم و نسبت سود تقسیمی که توسط مدیران مالی شرکت ها ایتخذ می گردد. مورد بررسی قرار گرفته شد که تا کنون در داخل کشور مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. لذا موضوع از نظر مفهوم جزئی شده تحقیقی و نیز متغیر مورد استفاده نوآوری دارد. داده ها سالانه و تعداد شرکت های مورد مطالعه 59 شرکت می باشد. این پژوهش از دو جنبه ی مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. از یک سو در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از سوی دیگر جامعه ی اقتصادی ایران. در این مطالعه از روش پانل دیتا هم جمعی استفاده شده. در برآورد مدل ها بر اساس رویکرد داده های ترکیبی اول جهت تعیین Panel بودن مدل ها از آزمون F لیمر و در مرحله بعد از آزمون هاسمن برای تعیین روش اثرات تصادفی استفاده گردید. نتایج این مطالعه حاکی از این است که بین تورم و سود تقسیمی هر سهم رابطه ای منفی و معنی دار و بین تورم و نسبت پرداخت سود سهام یک رابطه منفی و معنی دار حاکم است.

سیاست دولت مغایر با رشد بازار سرمایه ا رشد مبتنی بر تورم یا حاشیه سود؟

برخی کارشناسان معتقدند که رشد بورس در دو ماهه اخیر نشان دهنده وضعیت خوب بازار نسبت به سال گذشته است، اما برخی دیگر با اشاره به ادامه مشکلات اقتصاد ادامه رشد بورس را بعید می دانند.

بازار؛ گروه بورس: در شرایط کنونی بازار سرمایه در موقعیت خاصی قرار گرفته و برخی تحلیل ها از ادامه روند صعودی شاخص هم وزن و نمادهای کوچک تاکید دارند. در حالی که شاخص کل چند وقتی است درجا زده و این مساله احتمال اصلاح زمانی در این سطح از شاخص را جدی کرده است.

اما برخی از کارشناسان با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها در بازار جهانی و سیاست دولت برای حذف یارانه آرد صنعتی و . معتقد هستند این اقدام باعث وارد شدن شوک قیمتی به بازار شده است، به همین دلیل خیلی منطقی به نظر نمی رسد در وضعیت کنونی که نمادهایی همچون گروه غذایی و دارویی که تقریبا در کف قیمت هستند همچنان درجا بزنند. به نوعی تلاش دولت برای سرکوب بازار انتقام گرفتن از سهامداران خرد است و ابزار مناسبی برای کنترل تورم های احتمالی نیست.

با افزایش قیمت نفت دولت در تامین نیاز ارزی مشکلی ندارد و تنها در مقطع کنونی موضوع عوارض صادراتی روی بازار تاثیر دارد، هرچند در حال حاضر شرکت ها هم مطمئن نیستند که اجرای این سیاست چقدر بر فعالیت آنها تاثیر خواهد گذاشت

بازار سرمایه خبر محور شده است
یک کارشناس بورس در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه امسال نسبت به سال گذشته بازار شرایط بهتری دارد، گفت: سال گذشته بازار حدود ۴.۲ درصد بازدهی داشته، در حالی که در فروردین حدود ۴.۷ درصد بازدهی داشته و بعد از آن هم تاکنون ۱۰ درصد بازدهی داشته است، به همین دلیل به نظر نمی رسد بازار وضعیت بدی را پیش رو داشته باشد.

مهدی دلبری با بیان اینکه در گروه های خودرویی، پالایشی، بانکی و حتی پتروشیمی و فلزات معاملات خوبی را چند وقت اخیر شاهد بوده ایم، تصریح کرد: در شرایط کنونی به نظر می رسد که بازار بیشتر به دنبال رصد اخبار رفته و می بینیم با هر خبری برخی از گروه ها روندی صعودی و نزولی می گیرند.

او با تاکید بر اینکه قیمت های جهانی در یک محدوده بالا باقی مانده است، اظهار کرد: با افزایش قیمت نفت دولت در تامین نیاز ارزی مشکلی ندارد و تنها در مقطع کنونی موضوع عوارض صادراتی روی بازار تاثیر دارد، هرچند در حال حاضر شرکت ها هم مطمئن نیستند که اجرای این سیاست چقدر بر فعالیت آنها تاثیر خواهد گذاشت، البته نمی توان نادیده گرفت که اثر این سیاست روی قیمت محصولات فلزی همچون روی و آهنی بیشتر اثر می پذیرند، اما جزئیات آن هنوز معلوم نیست و باید منتظر گزارش رسمی شرکت ها بود.

از سال ۹۶ تا امروز قیمت انرژی در ایران ۶ برابر و هزینه و دستمزدها بیش از ۲ برابر شده است، به همین دلیل آزادسازی قیمت کالا برای رشدی حداقل ۵۰ درصدی سود بورس از تورم در سال جاری طبیعی است

دلبری با بیان اینکه افزایش هزینه های یوتیلیتی و انرژی روی تولیدکننده های متانول اثر بالایی دارد، گفت: دولت امسال احتمالا در چند ماه نخست با اتحادیه و تشکل های مختلف درگیر باشد، همانطوری که سال گذشته شرکت های تولیدکننده لاستیک در نتیجه قیمت گذاری دستوری سود بورس از تورم و افزایش هزینه های تمام شده بیشترین خسارت را به سهامداران وارد کردند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه دولت باید سیاستی را وضع کند که در کنار افزایش قیمت انرژی و مالیات شرایطی ایجاد کند شرکت ها بتوانند قیمت کالاهای خود را تعیین کنند، اظهار کرد: از سال ۹۶ تا امروز قیمت انرژی در ایران ۶ برابر و هزینه و دستمزدها بیش از ۲ برابر شده است، به همین دلیل آزادسازی قیمت کالا برای رشدی حداقل ۵۰ درصدی در سال جاری طبیعی است.

یک استاد اقتصاد برخلاف تحلیل برخی فعالا بازار سرمایه که پیش بینی می کنند روند صعودی بورس همچنان ادامه دارد معتقد است که رشد بازار از این به بعد کند می شود، زیرا در شرایط کنونی مشکلاتی در اقتصاد کشور وجود دارد که دولت نه تنها هیچگونه برنامه ای برای کنترل آنها ندارد

رشد بورس نباید تابع تورم باشد

یک استاد اقتصاد برخلاف تحلیل برخی فعالا بازار سرمایه که پیش بینی می کنند روند صعودی بورس همچنان ادامه دارد معتقد است که رشد بازار از این به بعد کند می شود، زیرا در شرایط کنونی مشکلاتی در اقتصاد کشور وجود دارد که دولت نه تنها هیچگونه برنامه ای برای کنترل آنها ندارد، بلکه سیاست های جدید را به گونه ای وضع می کند که اثر تخریبی آن بر اقتصاد نمایان است.

آلبرت بغزیان در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه آمارهای بانک مرکزی درباره ادامه رشد نقدینگی و تورم گویای این است اقتصاد ایران در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد، افزود: سود بورس از تورم بازار سرمایه وقتی می تواند رشد کند که شرکت ها بتوانند وضعیت آینده را تا حدودی پیش بینی کنند. در اقتصاد ایران به دلیل رشد بی حد و حصر نقدینگی و تورم این امکان را از شرکت ها گرفته، به همین دلیل سرمایه گذاری هم به حاشیه رفته و کاملا به رکود اقتصاد ایران افزوده است. از این رو در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که بازار همچنان در یک روند صعودی حرکت کند.

رشد واقعی بازار سرمایه باید متناسب با افزایش سودسازی شرکت ها باشد و اثر تورمی نمی تواند رشد پایدار و ادامه داری را برای بازار سرمایه به وجود بیاورد، از طرف دیگر دولت با تصویب سیاست هایی همچون عوارض صادراتی و . عملا مانع از رشد بازار می شود

او با سود بورس از تورم تاکید بر اینکه رشد بازار سرمایه در سال های گذشته تحت تاثیر ارزش جایگزینی و تورم بوده است، اظهار کرد: رشد واقعی بازار سرمایه باید سود بورس از تورم متناسب با افزایش سودسازی شرکت ها باشد و اثر تورمی نمی تواند رشد پایدار و ادامه داری را برای بازار سرمایه به وجود بیاورد، از طرف دیگر دولت با تصویب سیاست هایی همچون عوارض صادراتی و . عملا مانع از رشد بازار می شود، زیرا این سیاست ها منجر به کاهش حاشیه سود شرکت ها در نتیجه کاهش درآمدهای حاصل از صادرات می شود.

بغزیان با تاکید بر اینکه ادامه تحریم ها نباید بر اقتصاد ایران سود بورس از تورم خیلی اثر می گذاشت اما همچنان عده ای از آن برای شانه خالی کردن از مسئولیت و تحمیل هزینه ها بر مردم استفاده می کنند، اظهار کرد: به طور قطع تحریم ها باید در سال های نخست تنها بر اقتصاد ایران تاثیر می گذاشت اما برخی از مسئولان همچنان از آن به عنوان مهمترین چالش اقتصاد و شرکت ها نام می برند به همین دلیل عده ای هم از بازار به بهانه خبرهای مرتبط با تحریم ها و برجام و . نوسان گیری می کنند و به نوعی مانع از رشد بازار هم شده اند.

بررسی رابطه نرخ تورم، نرخ سود تضمین شده و بازده طلا در بازار سهام ایران

این تحقیق به بررسی رابطه برخی متغیرهای اقتصادی (نرخ تورم ، نرخ سود تضمین شده و بازده طلا) با بورس اوراق بهادار تهران (بازده بازار سهام و نرخ رشد حجم معاملات) طی دوره 10 ساله 1/1377 تا 12/1386 می پردازد. نرخ سود تضمین شده به عنوان شاخص بازار پول ، با دو متغیر نرخ بازده اوراق مشارکت و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله بانک های دولتی نشان داده شده است.
برای آزمون فرضیه ها از دو روش آماری(حداقل مربعات معمولی و آزمون همگرایی یوهانسن) استفاده شد و نتایج حاصل از روش های اقتصاد سنجی (الگوی خود توضیح برداری-VAR و آزمون یوهانسن) نشان داد که تورم در بلندمدت رابطه معنادار و مثبتی با متغیرهای بازار سهام تهران دارد و افزایش آن منجر به افزایش بازدهی و رشد حجم معاملات سهام می شود. از تیر 1384 به بعد سرمایه گذاری در سهام یک سپر تورمی نبوده است اما تا پیش از آن سهام یک سپر در مقابل تورم محسوب می شود. برای بررسی رابطه بازارپول و سرمایه زمانی که از نرخ سود سپرده های یک ساله بانکی استفاده شد، رابطه معنادار و معکوسی ملاحظه گردید ، بنابراین می توان نتیجه گرفت که افزایش نرخ سود بانکی از طریق جذب سرمایه ها ، موجب کاهش بازدهی و رشد حجم معاملات سهام می شود و برعکس ؛ لذا این دو بازار را می توان در بلندمدت بازارهای رقیب و مکمل یکدیگر محسوب نمود. اما زمانی که از نرخ سود اوراق مشارکت بعنوان شاخصی از نرخ سود تضمین شده استفاده شد ، رابطه ای معنادار و مثبت بدست آمد که نشان داد اوراق مشارکت یک فرصت سرمایه گذاری رقیب برای سهام نیست و افزایش نرخ بازده آن اثر منفی بر بازار سهام ایران ندارد. در خصوص رابطه بازده طلا و بازدهی و حجم معاملات سهام نتایج بدست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری) (VECM ، نشان داد که در کوتاه مدت بازار طلا یک بازار جانشین برای بازار سهام محسوب می شود و بازده طلا در توضیح رفتار بازار سهام نقش آفرینی می کند، هر چند در بلندمدت این رابطه معنادار نبوده است.

بورس تا پایان امسال چقدر سود می‌دهد؟

بورس تا پایان امسال چقدر سود می‌دهد؟

تهران- ایرنا- اگرچه برآورد میزان سودآوری بازارهای مختلف به طور دقیق امکان‌پذیر نیست، امایک کارشناس بازار سرمایه احتمال می‌دهد که بازار سهام سود بورس از تورم تا پایان امسال به بازدهی حدود ٢٠ تا ۵٠ درصدی دست پیدا کند، البته کسب چنین بازدهی وابسته به آن است که سهامداران انتخاب درستی را در خرید سهام داشته باشند.

«محمد آزاد» امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس اشاره کرد و افزود: بازار همیشه با ریسک و ابهاماتی همراه است که ممکن است معاملات این بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد، با توجه به اینکه وجود ریسک در بازار سهام جزو ماهیت این بازار تلقی می شود؛ بنابراین سهامداران نباید نگران چنین موضوعی در بازار باشند.

وی به تاکید بر اینکه به لحاظ ریسک های سیاسی، وجود ابهام در مسایلی مانند موضوع تحریم و برجام معاملات فعلی بازار سهام را تحت تاثیر خود قرار داده است، گفت: برخی از مسایلی داخلی مانند نرخ ارز، تورم و نرخ سود بین بانکی که وابسته به یکدیگر هستند همیشه برای بازار مهم بوده و جزو ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس تلقی می شوند.

آزاد به دیگر ریسک های تهدیدکننده بازار سهام اشاره کرد و اظهار داشت: نبود مواد اولیه کافی و با قیمت مناسب، عدم امکان صادرات و ورود تکنولوژوی جدید و نیز فرسودگی خطوط تولید از دیگر ریسک هایی هستند که بازار را مورد تهدید قرار داده اند.

راه‌های بازگشت رشد به معاملات بورس

این کارشناس بازار سرمایه به راه های بازگشت رشد به معاملات بورس و تداوم آن تاکید کرد و افزود: اجتناب از تصویب تصمیمات خلق الساعه و شوک آور که موجب بهم ریختگی آرامش و اعتماد در بازار می شود از جمله مسایلی است که باید به طور حتم در بازار از آنها دوری کرد.

آزاد ادامه داد: اجتناب از هرگونه دستکاری قیمت ها و دستوری بودن قیمت ها، پذیرش و عرضه شرکت های جدید، حرکت به سمت برداشته شدن دامنه نوسان و نیز پررنگ تر شدن نقش بازارگردان ها در مهار نوسانات به عنوان دیگر موضوعاتی تلقی می شود که بهتر است به منظور بهبود وضعیت معاملات بورس در دستور کار قرار بگیرد.سود بورس از تورم

مقایسه روند معاملات بورس با دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری

این کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس با دیگر بازارها را مورد مقایسه قرار داد و گفت: موضوع تورم جزوعوامل تاثیرگذار در روند بازار سهام است، به طور قطع در صورت مهار تورم، بازدهی معقولی از بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها در اختیار سهامداران قرار می گیرد.

آزاد خاطرنشان کرد: سهامداران باید قبل از هر اقدامی براساس تحلیل و بررسی اقدام به خرید و فروش سهام در بازار کنند، همچنین زمان اصلاح بازار فرصت خوبی برای تکمیل یا تعدیل پرتفو سهامداران خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: سهامداران باید برای سرمایه گذاری در بازار صبور باشند و نباید با ایجاد کوچکترین هیجانی به سرعت اقدام به فروش سهام خود در بازار کنند.

به گزارش ایرنا، شاخص کل بازار بورس روز گذشته (سه‌شنبه، ۳۰ شهریورماه) با ۳۶ هزار و ۵۵۳ واحد کاهش در جایگاه یک میلیون و ۳۹۱ هزار واحدی قرار گرفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.