محاسبه میانگین


2022-09-08T11:01:57+04:30

چرا پرداختن به خودکشی مهم است؟

(تصویر شماره 1) به گزارش ایسنا، دکتر اکبر علیوردی نیا ، استاد جامعه شناسی دانشگاه مازندران، در نشست " خودکشی در ایران، دلایل و راهکارهای مقابله " که به همت انجمن جامعه شناسی ایران در پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی برگزار شد، به ارائه آماری درباره توصیف وضعیت خودکشی در ایران مبتنی بر داده های پزشکی قانونی از سال ۸۰ تا ۹۸ (طی ۱۹ سال گذشته) پرداخت و اظهار کرد: البته این آمارها دو اشکال عمده دارد؛ ابتدا آنکه این آمار تنها معطوف به خودکشی های منجر به "مرگ" است در حالی که " اقدام به خودکشی" مهم تر از خودکشی منجر به مرگ است.

وی با بیان اینکه اقدام به خودکشی ۲۰ برابر خودکشی های منجر به مرگ است، ادامه داد: برای ما نقطه بحرانی که فرد دست به اقدام خودکشی می زند مهم است. از سوی دیگر داده ها به شکل کلی گفته شده و اطلاعات دیگر از قبیل سن و جنس و. در آن وجود ندارد.

علیوردی نیا با اشاره به آمارهای یاد شده در ۱۹ سال گذشته و از سال ۸۰ تا ۹۸، تصریح کرد: بیشترین میانگین برای استان ایلام با ۱۷.۳ در ۱۰۰ هزار جمعیت است. بعد از آن کرمانشاه با ۱۳.۶ در ۱۰۰ هزار جمعیت و سپس لرستان با ۱۱.۱ در ۱۰۰ هزار جمعیت است. البته این داده های پزشکی قانونی داده های خامی بود که تبدیل به نرخ کرده ام.

به گفته وی، کمترین میانگین میزان خودکشی در بازه ۱۹ ساله یاد شده مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲.۳ و خراسان جنوبی با ۲.۷ و همچنین استان یزد است.

این استاد جامعه شناسی در عین حال تاکید کرد: استان سیستان و بلوچستان نیاز به مطالعه محاسبه میانگین موردی خاص دارد و به شکل جداگانه باید بررسی شود.

بیشترین میزان خودکشی در سال های ۹۷ و ۹۸ رخ داده است
وی تصریح کرد: در مجموع میانگین میزان خودکشی در ۱۴ استان از میان ۳۱ استان بالاتر از میانگین کشوری است. میانگین کشوری ما ۴.۹ است و میانگین خودکشی در ۱۷ استان نیز کمتر از میانگین کشوری است. بیشترین میزان خودکشی در بازه زمانی یاد شده در سالهای ۹۷ و ۹۸ بوده است که نرخ آن ۶.۲ در ۱۰۰ هزار جمعیت است. همچنین کمترین میزان آن نیز مربوط به سالهای ۸۳ و ۸۶ با ۴.۲ است.

وی همچنین این را هم گفت که میزان خودکشی در تهران، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، فارس، قزوین، قم، مرکزی، مازندران و گیلان در طی این ۱۹ سال روند افزایشی داشته است.

سیر نزولی خودکشی در دهه ۹۰
علیوردی نیا ادامه داد: خودکشی در ایلام تا سال ۹۰ روند افزایشی داشته است اما از سال ۹۰ به بعد روند کاهشی داشته است و از ۱۳.۹ در سال ۸۰ به ۱۹.۷ در سال ۹۰ رسید و بعد سیر نزولی پیدا کرد. اوج نرخ خودکشی در ایلام در سال ۹۰ بوده است.

روند افزایش ناگهانی خودکشی در تهران از سال ۹۵
به گفته این استاد جامعه شناسی، به طور کلی میزان خودکشی در کشور از ۴.۲ در سال ۸۰ به ۶.۲ در سال ۹۸ رسید به طوریکه با رشد حدود ۴۴ درصدی خودکشی در این ۱۹ سال گذشته روبرو بوده ایم.
وی درباره وضعیت خودکشی در تهران، تصریح کرد: تهران در سال ۸۰ جزو سه چهار استان با پایین ترین نرخ خودکشی در کشور بود اما این روند از سال ۹۵ ناگهان اوج گرفته و افزایشی شده و نهایتا به نرخ ۶.۸ می رسد.

افزایش ۵ برابری خودکشی با "سلاح گرم" در تهران
کاهش ۴۰ درصدی خودکشی با روش حلق آویز در ایلام و همدان
علیوردی نیا، با اشاره به خودکشی های ناشی از سلاح گرم، ادامه داد: در استان های مختلف طی ۱۹ سال گذشته روند یکنواخت برای خودکشی نداشتیم. استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، چهار محال و بختیاری، قزوین، کردستان و گلستان در مجموع روند کاهشی نسبی در میزان خودکشی ناشی از سلاح گرم در این سال ها داشتند. بیشترین افزایش خودکشی از این طریق را نیز در تهران داشتیم که ۵ برابر شده است. بعد از تهران نیز در قم و فارس سه برابر شده است.
وی توضیح داد: در کل کشور میزان خودکشی با روش حلق آویز روندی افزایشی داشته؛ در این ۱۹ سال و بیشترین افزایش نیز مربوط به استان تهران است که ۴ برابر شده؛ از طرفی ایلام و همدان در این نوع خودکشی روند کاهشی محسوس داشته اند به طوریکه در این استان ها خودکشی با این روش ۴۰ درصد کاهش داشته است.

این جامعه شناس، درباره خودکشی ناشی از خودسوزی تصریح کرد: میزان خودکشی ناشی از خودسوزی هم در استان گلستان ۱۰ برابر شده است اما آمار خودسوزی در تهران روند نسبتا ثابتی را نشان می دهد و در استان های آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه و لرستان روند محاسبه میانگین کاهشی داشته است. بیشترین کاهش خودکشی به روش خودسوزی نیز مربوط به استان ایلام است.

وی تصریح کرد: می توان گفت در کل کشور و در ۱۹ سال یاد شده اولین وسیله خودکشی حلق آویز کردن است که ۵۰ درصد خودکشی ها از این طریق انجام می شود. دومین وسیله نیز مصدومیت با سم و دارو با ۱۴ درصد و سومین روش خودسوزی، چهارمین روش سلاح گرم و سپس سقوط از بلندی است. نکته مهم آن است که در استان ایلام خودسوزی بعد از سال ۹۲ سومین روش خودکشی و پس از حلق آویز کردن شده است در حالی که قبل از آن دومین روش بعد از حلق آویز کردن بود.

به گفته این استاد جامعه شناسی، در این ۱۹ سال یاد شده روشهای بسیار خشن خودکشی مثل خودسوزی و استفاده از سلاح گرم و. در استان هایی که پیش از آن شیوع بالایی داشتند؛ روند کاهشی به خودگرفته است.


تفاوت نوع خودکشی در شمال با جنوب کشور
خیز تهران به سمت خودکشی های "خودخواهانه"

علیوردی نیا با اشاره به نمودار "یو شکل" دورکیم، به تبیین جامعه شناختانه خودکشی در ایران پرداخت و توضیح داد: داده ها بعضا قابل اعتماد نیستند و با احتیاط می توان گفت که به نظر می رسد نمی توان تبیین واحدی از خودکشی ها در ایران داشته باشیم چراکه نوع خودکشی ها در جاهایی مثل غرب و جنوب کشور متفاوت از آنچه در کلانشهرها و استانهای صنعتی تر رخ می دهد، اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: من فکر می کنم خودکشی هایی که در جاهایی مثل ایلام رخ می دهد ناشی از فزونی انسجام و انتظام اجتماعی هستند. در جاهایی مثل تهران و استان های صنعتی تر شده رابطه مستقیم بین میزان انتظام و انسجام اجتماعی و میزان خودکشی دیده می شود.
این استاد جامعه شناسی تصریح کرد: برای مثال استان ایلام در حال حاضر به سمت کاهش این انتظام حرکت می کند، به ویژه از سال ۹۰ به بعد که میزان سواد بالاتر رفته است. زمانی میزان خودکشی در ایلام ۶ برابر تهران بود و در حال حاضر تنها دو برابر تهران است. تهران نیز زمانی در مینیموم نمودار یو شکل قرار داشت اما در حال حاضر به سمت چپ نمودار یوشکل می رود. تهران در حال حاضر به سمت جنس خودکشی اَنومیک و خودخواهانه خیز برداشته است.


افزایش «خودکشی های شرافتی » طی سالهای اخیر
علیوردی نیا، همچنین با اشاره به رابطه معکوس انتظام اجتماعی با برخی مولفه ها نظیر «طلاق»، خاطر نشان کرد: برای مثال وقتی با افزایش طلاق خودکشی زنان کم می شود یعنی انتظام اجتماعی کم می شود و هرآنچه باعث کاهش انتظام و انسجام اجتماعی در جوامع بسته نظیر روستایی و عشایری و. شود، باعث کاهش خودکشی نیز می شود. حتی تعریف خودکشی تقلیل گرایانه نیز "رهایی از یک موقعیت هنجاری که چاره ای جز آن وجود ندارد" است.

وی توضیح داد: در شش و هفت سال اخیر شاهد افزایش میزان شوهر کشی هستیم، یا دختر خودش و یا شوهر را می کشد و یا فرار می کند و شاهد قتلهای "شرافتی" هستیم. در مقاله ای نوشته بود قتل های شرافتی را می توان خودکشی های شرافتی نام گذاشت. به نظر من اینها تبیین واحدی دارند و هر دو، دو روی یک سکه اند. قتل های شرافتی یا همان خودکشی های شرافتی ناشی از فزونی انتظام اجتماعی در جامعه اند و تا وقتی زن در جامعه کالای ارزان قیمتی باشد که خون بهای او نصف مرد است، مشکلات طلاق دارد و. مشکل پا برجا است. در مجموع هم به مثابه ایدئولوژی و هم به مثابه ساختار باید فکری برای ساختار جامعه پدر سالارمان کرد.


چرا پرداختن به خودکشی مهم است؟
به گزارش ایسنا، همچنین در بخش دیگر این نشست محمد علی محمدی، جامعه شناس و عضو کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه با طرح این پرسش که چرا خودکشی نسبت به مسائل اجتماعی دیگر مهم تر است؟، اظهار کرد: از آنجایی که خودکشی می تواند مثل دومینو مسائل دیگری را با خود به همراه داشته باشد، موضوع مهمی است حتی اگر به مساله ای اجتماعی تبدیل نشده باشد.

وی با بیان اینکه مرگ، مساله هستی شناختی پیچیده ای است و وقتی انسانی مرگ را انتخاب می کند یا جزء اساطیر و قهرمانان است و یا جزء خسته شدگان از زندگی است، ادامه داد: خودکشی تجلی فیزیکی مرگ روانی است. یعنی انسان ابتدا به لحاظ روانی می میرد و سپس مرگ جسمی پدیدار می شود. طبق نظریه ها قبل از مرگ جسمی نیز مرگ در جامعه و مرگ فرهنگ و اخلاق رخ داده که انسانی دست به خودکشی می زند.

این جامعه شناس با طرح این پرسش که غلبه بر «ترس از مرگ» چگونه و تحت چه شرایطی به وجود می آید؟، تصریح کرد: خودکشی در ایران پدیده رو به رشدی دانسته شده است و می گویند در هر ۱۰۰ هزار نفر ۶ نفر در این امر موفق می شوند. ایران در میان کشورهای اسلامی در جایگاه سوم است و در جهان جایگاه پنجاه و هشتم را دارد. ۱۲۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می کنند که از این بین ۶ نفر موفق می شوند. همچنین روزانه ۱۳ نفر اقدام به خودکشی می کنند و از سال ۹۹ این ۱۳ نفر تبدیل به ۱۵ نفر شده است.


نیمی از خودکشی های منجر به مرگ مربوط به جوانان زیر ۳۰ سال است
۶۵ درصد خودکشی کنندگان سال ۹۹، «مرد» بودند
محمدی با بیان اینکه میانگین خودکشی در کشور ما ۶ است و میانگین جهانی ۵.۲ است، افزود: طبق آمار پزشکی قانونی جوانان قربانیان اصلی خودکشی اند و بیشتر خودکشی ها در بین افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله رخ می دهد. همچنین ۵۴ درصد خودکشی های منجر به مرگ در میان جوانان زیر ۳۰ سال رخ داده است.

وی یادآور شد: طبق آمار وزارت بهداشت در سال ۹۹، ۱۰۰ هزار نفر در ایران اقدام به خودکشی کردند که این میزان نیز رو به افزایش است. بعد از جوانان، مردان متاهل یا پدران، قربانیان بعدی هستند. تقریبا نیمی از خودکشی ها در بین افراد متاهل اتفاق می افتد. همچنین در سال ۹۹ مردان حدود ۶۵ درصد و زنان ۳۵ درصد خودکشی های اتفاق افتاده را شامل شدند و در سال ۹۸ مردان ۷۰ درصد خودکشی ها را شامل می شدند.


علت بیشتر بودن خودکشی در «غرب کشور»
خودکشی در خانواده مسری است؟
این جامعه شناس با یادآوری اینکه تا کنون گفته می شد بحث های خودکشی در غرب کشور بیشتر مطرح است، خاطر نشان کرد: شاخص فلاکت و درماندگی تا کنون در غرب کشور بیشتر بوده است. بین خودکشی جوانان ۱۵ تا ۳۴ سال با مسائل خانوادگی و مسائل مالی رابطه معنا داری وجود دارد. رابرت مرتن می گوید وقتی افراد به اهداف خود نمی رسند و ابزار برای رسیدن به هدف را در اختیار ندارند درمانده شده و بر اساس مدل مرتنی چندین واکنش نشان می دهند. یکی از این روش ها این است که افراد با روش های خلاقانه بزه کارانه مثل رشوه و قاچاق و. به آن هدف می رسند، برخی اما مناسک گرا هستند و خیلی دنبال درگیری و مبارزه برای رسیدن به هدف نیستند و برخی نیز برای رسیدن به هدف، "شورش" می کنند. عده ای که از رسیدن به هدف کناره گیری و خود را ایزوله می کنند جزو کناره گیران اند که می شود گفت از باب استیصال منبعث از فلاکت می توان از نظریه درماندگی استیصال "مرتن" استفاده کرد که یکی از عوامل کناره گیری "خودکشی" است.

محمدی با بیان محاسبه میانگین اینکه خودکشی یکی از نتایج مسلم درماندگی است، بیان کرد: انسان ها از پدر و مادر و نزدیکان یاد می گیرند. بر اساس نظریه "آلبرت بندورا" خودکشی مسری و آموختنی است و اگر در نزدیک ترین افراد خانواده ات اتفاق بیفتد، تقلید این امر بسیار بالا می شود. افراد ابزار و روش های خودکشی را یاد می گیرند. بنابراین برای جلوگیری از این امر می توان از تبیین های جامعه شناختی و اجتماعی استفاده کرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه برای مقابله با خودکشی پرداخت و اظهار کرد: مساله معیشت باعث گسیختگی خانواده می شود و بر اساس برخی فاکتورهای روانشناختی خاص، برخی افراد خودکشی را در شرایط درماندگی انتخاب می کنند. دولت می تواند موظف شود یک روانشناس یا آسیب شناس برای هر مثلا ۲۰۰ نفر در موسسات و سازمان ها و نهادها قرار دهد تا این امر را کنترل کرد. باید برای کاهش هزینه های اقتصادی و روانی از دوش سرپرست خانوارها تلاش کرد. باید از نظریه های اجتماعی برای مدیریت آسیب ها استفاده کرد.

واژه شناسی این خبر (میزان):
میزان از مفاهیم قرآنی و مواقف قیامت بوده و اشاره به سنجش انسان و اعمال او در قیامت دارد. بر اساس روایات در روز قیامت انسان و اعمال او را با پیامبران و امامان و اعمال آنها می سنجند. برخی با مَجاز دانستن وزن اعمال، میزان را کنایه از به عدالت رفتار کردن خداوند در قیامت دانسته اند در حالیکه دیگران اعمال انسان را در قیامت دارای حقیقتی قابل سنجش می دانند که با مقیاس و میزانی متناسب سنجیده خواهد شد.
در روایات از باورهای توحیدی ، محبت اهل بیت ، دوری از گناهان ، صلوات فرستادن، نیت خالص، آزار نرساندن و خیرخواهی برای مردم به عنوان مهم ترین عوامل سنگین شدن میزان اعمال در قیامت یاد شده است.
(برگرفته از ویکی شیعه)

واژه شناسی این خبر (خودکشی):
خودکُشی یا اِنتحار پایان دادن آگاهانهِ زندگی به دست خود است. در بیشتر مکاتب اخلاقی و حقوقی و همچنین ادیان الهی ، خودکشی امری ناپسند به شمار رفته و اقدام به خودکشی را جرم و گناه می دانند و برای آن عذابی سخت در روز قیامت وعده داده شده است.
خودکشی براساس آمارهای بین المللی یکی از ده علت اصلی مرگ در بیشتر کشورهای دنیا است. رواج خودکشی با عواملی از جمله درون گرایی، اختلالات روانی، حفظ آبرو، عوامل خانوادگی، آسیب های اجتماعی، ضعف اعتقادات مذهبی و بی هنجاری مرتبط دانسته شده است.
(برگرفته از ویکی شیعه)

به گزارشمیگنامرکز مشاوره دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی ایران و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاریسازمان های علمی و تخصصی ذی ربط در پیشگیری و مداخله در بحران خودکشی ، نشست «علمی – تخصصی» آگاهی بخشی، مسئولیت اجتماعی و پیشگیری از خودکشی را روز چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ در سالن VIP مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کرد. نایب رئیس انجمن روانشناسی ایران میزان خودکشی در ایران کمتر از متوسط جهانی است دکتر حمید پورشریفیعضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به اینکه باید با آگاهی بخشی جامعه، آمار این موضوع را کاهش دهیم و باید بدانیم که آیا خودکشی قابل پیشگیری است ؟ گفت:خودکشی .

به گزارشمیگنا دکتر مریم طباطبایی مطلق ، روانپزشک و عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با ایسنا، درباره آغاز به کار خط مداخله در بحران خودکشی "ره آوا" اظهار کرد:راه اندازیخط مداخله در بحرانبیمارستان روزبهایده دو دستیار روانپزشکی ما که دغدغه دسترسی افراد به خدمات مناسب در شرایط بحران را داشتند، بود و به همت این دستیاران و با پیگیری فعال آنها در سال ۱۴۰۰ این خط شروع به فعالیت کرد. وی با بیان اینکه بودجه این برنامه در ابتدا در قالب طرح تحقیقاتی تامین شد و پس از آن با حمایت مسئولان بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از خدمات بیمارستان روانپزشکی روزبه دارای بودجه مشخص شد، ادامه داد: البته قسمت عمده ای از خدمات این خط توسط نیروهای .

به گزارشمیگنامرکز مشاوره دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی ایران و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاریسازمان های علمی و تخصصی ذی ربط در پیشگیری و مداخله در بحران خودکشی ، نشست «علمی – تخصصی» آگاهی بخشی، مسئولیت اجتماعی و پیشگیری از خودکشی را روز چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ در سالن VIP مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کرد. نایب رئیس انجمن روانشناسی ایران میزان خودکشی در ایران کمتر از متوسط جهانی است دکتر حمید پورشریفیعضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به اینکه باید با آگاهی بخشی جامعه، آمار این موضوع را کاهش دهیم و باید بدانیم که آیا خودکشی قابل پیشگیری است ؟ گفت:خودکشی .

قبل از ابتلا به پارکینسون این خواب‌ها را می‌بینید

حدود ۵ یا ۱۰ سال قبل از ظاهر شدن سایر علائم در بیماران پارکینسون، یک اختلال خواب خاص رخ می‌دهد که در طی آن بیمار به شدت رویاهایی می‌بیند، فریاد می‌زند یا با مشت به دیوار می‌کوبد.

قبل از ابتلا به پارکینسون این خواب‌ها را می‌بینید

به گزارش صبح تازه؛ محققان پزشکی استنفورد یک معیار گویا دیگر را توصیف کرده‌اند که می‌تواند مرگ و میر را پیش‌بینی کند که سن خواب نامیده می‌شود. سن خواب یک سن پیش‌بینی شده است که بر اساس کیفیت خواب با سلامت فرد مرتبط است.

بنابراین برای مثال، اگر ویژگی‌های خواب ده‌ها فرد ۵۵ ساله را تجزیه و تحلیل کنید و آنها را میانگین بگیرید، ایده‌ای خواهید داشت که خواب در آن سن چگونه است. به عنوان مثال، فردی که ۵۵ سال دارد و در طول شب با چرخه‌های REM با کیفیت خوب می‌خوابد، از نظر تئوری ممکن است، ۴۵ سال داشته باشد.

متخصص خواب امانوئل میگنوت و همکارانش حدود ۱۲۰۰۰ مطالعه را تجزیه و تحلیل کردند، که هر یک از آنها بر روی یک فرد متمرکز بود و ویژگی‌های خواب آنها را مانند حرکت چانه و پاها، تنفس و ضربان قلب گزارش می‌کرد.

هدف آنها ایجاد سیستمی بود که سن خواب فرد را تعیین می‌کرد و با استفاده از یادگیری ماشینی، تغییرات خواب را که بیشترین ارتباط را با مرگ و میر دارند، شناسایی می‌کرد. به طور کلی، خواب افراد در سنین مختلف متفاوت است و تغییرات در کیفیت خواب یکی از اولین و مستندترین نشانه‌های پیری و سلامت ضعیف است.

سن خواب مشخص نیست و ما قدرت بهبود آن را داریم. این مطالعه به رهبری میگنوت، پروفسور کریگ رینولدز در پزشکی خواب در پزشکی استنفورد منتشر شد. ریولدز با میگنو، که ۳۰ سال روی خواب مطالعه کرده است، در مورد این‌که چرا سن خواب مهم است، چگونه محاسبه می‌شود و یافته‌های این مطالعه در مورد سلامتی ما چه می‌گوید، بررسی کرده است.

اما چرا سن خواب را مطالعه کنیم؟

هنگامی که می‌خوابید، ارتباط شما با ورودی‌های حسی قطع می‌شود. در حالت ایده آل، دنیای بیرونی پر سر و صدا یا نورها شما را آزار نمی‌دهد.

در طول خواب، این فقط مغز نیست که یک برنامه خودکار را پشت سر می‌گذارد، بلکه ضربان قلب و تنفس نیز تغییر می‌کند، و تغییرات در اینها می‌تواند پیش‌بینی‌کننده اولیه یک اختلال سلامتی باشد. ما حدود یک سوم زندگی خود را در خواب می‌گذرانیم، این یک جزء اساسی از رفاه عمومی ما است. به خوبی شناخته شده است که تقریباً در هر اختلالی، خواب یکی از اولین چیزهایی است که مختل می‌شود.

به عنوان مثال، حدود ۵ یا ۱۰ سال قبل از ظاهر شدن سایر علائم در بیماران پارکینسون، یک اختلال خواب خاص رخ می‌دهد که در طی آن بیمار به شدت رویاهایی می‌بیند، فریاد می‌زند یا با مشت به دیوار می‌کوبد.

مهمترین یافته از این مطالعه چه بود؟

یافته اصلی ما این بود که تکه تکه شدن خواب - زمانی که افراد چندین بار در طول شب برای کمتر از یک دقیقه بیدار می‌شوند و آن را به خاطر نمی‌آورند، قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده مرگ و میر بود.ا گرچه پیوندی در داده‌ها مشاهده می‌کنیم، اما چگونگی کمک آن به مرگ و میر ناشناخته است.

حتی اگر سن خواب شما بیشتر از سن تقویمی باشد، به این معنی نیست که خطر مرگ و میر شما بالاتر خواهد بود. آدم‌هایی را می‌بینید که در ۹۰ سالگی سیگار می‌کشند و از خود می‌پرسید: چطور این شخص این همه مدت زنده مانده است؟

رفتن به رختخواب و بیدار شدن در ساعات منظم کلیدی برای بهبود خواب شما است. این بدان معنا نیست که زیاد بخوابید، بلکه اطمینان حاصل کنید که کاملاً استراحت کرده‌اید. این مقدار برای همه متفاوت است و بازه آن نسبت به‌ افراد مختلف، متغییر است.

تاریک نگه داشتن محیط خواب در شب، ورزش منظم اما نه خیلی نزدیک به زمان خواب، عدم مصرف الکل و کافئین در حوالی زمان خواب و پرهیز از وعده‌های غذایی سنگین در شب، همگی به خواب سالم کمک می‌کنند.

چگونه سن خواب در این مطالعه محاسبه شد؟

محققان از یک برنامه یادگیری ماشینی برای پیش‌بینی سن خواب با استفاده از داده‌های مطالعه خواب و سن هر فرد در این برنامه‌ها استفاده کردند، که به آنها می‌گوید: یک خواب متوسط در یک سن خاص چگونه به نظر می‌رسد.

این الگوریتم الگوهای موجود در داده‌ها را تشخیص می‌دهد و از آن اطلاعات برای پیش‌بینی سن خواب استفاده می‌کند.محققان می‌گویند: هنگامی که الگوریتم ساخته شد، می‌توانیم از آن برای تعیین سن خواب بیشتر استفاده کنیم. برای برخی افراد، سن خواب آنها بسیار بزرگتر از سن تقویمی آنها به نظر می‌رسد.ما می‌توانیم از تفاوت بین سن تقویمی و سن خواب آنها برای پیش‌بینی مرگ و میر استفاده کنیم. بر اساس این ایده که سن خواب بالاتر نشان دهنده یک مشکل سلامتی است.

در واقع، ما دریافتیم، افراد با سن خواب بالاتر در مقایسه با سن واقعی خود، بر اساس خواب بیمارانی که بعداً فوت کردند، در معرض خطر مرگ و میر بیشتری قرار دارند. از مطالعات دیگر، می‌دانیم که خواب ضعیف در شرایط مختلفی مانند آپنه خواب، تخریب عصبی، چاقی و درد مزمن دیده می‌شود.

اینکه خواب ضعیف چگونه باعث، تشدید یا نتیجه این شرایط می‌شود، ناشناخته است.

محققان می‌گویند: امیدواریم بتوانیم از مطالعات خواب برای پیش‌بینی و درمان بهتر بیماری قبل از تظاهر به مرگ استفاده کنیم. این مطالعه تنها شامل ۱۲۰۰۰ نفر بود. در آینده، ما سعی خواهیم کرد وقوع حملات قلبی، سکته مغزی و بیماری آلزایمر را که باعث مرگ و میر می‌شود در آینده پیش‌بینی کنیم.

ما با دانشمندان دانشگاه هاروارد برای جمع آور۲۵۰۰۰۰ مطالعه خواب کار می‌کنیم. بسیاری از داده‌های این مجموعه بزرگ‌تر ۱۰ سال پیش جمع‌آوری شد و به ما امکان پیش‌بینی بهتر مرگ و میر را داده است.

نحوه محاسبه میانگین حسابی

نحوه محاسبه میانگین حسابی

نحوه محاسبه میانگین حسابی

تصویری: نحوه محاسبه میانگین حسابی

میانگین حسابی مفهوم مهمی است که در بسیاری از شاخه های ریاضیات و کاربردهای آن استفاده می شود: آمار ، نظریه احتمال ، اقتصاد و غیره. میانگین حسابی را می توان به عنوان یک مفهوم کلی از میانگین تعریف کرد.

نحوه محاسبه میانگین حسابی

نحوه محاسبه میانگین حسابی

دستورالعمل ها

مرحله 1

میانگین حسابی مجموعه ای از اعداد به صورت مجموع آنها تقسیم بر تعداد آنها تعریف می شود. یعنی مجموع همه اعداد در یک مجموعه به تعداد اعداد موجود در این مجموعه تقسیم می شود. ساده ترین حالت یافتن میانگین حسابی دو عدد x1 و x2 است. سپس میانگین محاسباتی آنها X = (x1 + x2) / 2 است. به عنوان مثال ، X = (6 + 2) / 2 = 4 - میانگین حسابی 6 و 2.

گام 2

فرمول کلی برای یافتن میانگین حسابی n عدد به این شکل خواهد بود: X = (x1 + x2 +… + xn) / n. همچنین می تواند به صورت زیر نوشته شود: X = (1 / n)؟ Xi ، جایی که جمع از شاخص i از i = 1 تا i = n انجام می شود. به عنوان مثال ، میانگین حسابی سه عدد X = (x1 + x2 + x3) / 3 ، پنج عدد - (x1 + x2 + x3 + x4 + x5) / 5.

مرحله 3

وضعیتی که مجموعه ای از اعداد عضو یک پیشرفت حسابی هستند جالب توجه است. همانطور که می دانید اعضای یک پیشرفت حسابی برابر با a1 + (n-1) d هستند ، جایی که d مرحله پیشرفت است و n تعداد اعضای پیشرفت است. بگذارید a1 ، a1 + d ، a1 + 2d ، … ، a1 + (n-1) d اصطلاحات پیشرفت حساب هستند. میانگین حسابی آنها S = (a1 + a1 + d + a1 + 2d +… + a1 + (n-1) d) / n = (na1 + d + 2d + d + (n-1) d) / n = a1 + (d + 2d +… + (n-2) d + (n-1) d) / n = a1 + (d + 2d +… + dn-d + dn-2d) / n = a1 + (n * d * (n-1) / 2) / n = a1 + dn / 2 = (2a1 + d (n-1)) / 2 = (a1 + an) / 2. بنابراین ، میانگین حسابی اعضای پیشرفت حسابی با میانگین حسابی اعضای اول و آخر آن برابر است.

مرحله 4

همچنین این درست است که هر یک از اعضای پیشرفت حسابی برابر است با میانگین حساب اعضای قبلی و بعدی پیشرفت: an = (a (n-1) + a (n + 1)) / 2 ، که a (n-1) ، an ، a (n + 1) - اعضای متوالی دنباله.

محبوب موضوع

نحوه نوشتن حروف انگلیسی بزرگ

نحوه نوشتن حروف انگلیسی بزرگ

والدین و معلمان انگلیسی در مدرسه اغلب در مورد چگونگی نوشتن حروف بزرگ انگلیسی س capitalال دارند. این مشکل به این دلیل بوجود آمد که در کشورهای انگلیسی زبان بسیاری از کودکان و حتی بزرگسالان مدت طولانی است که با حروف چاپی یا نیمه چاپی می نویسند و معلمان در روسیه همچنان به خواندن خطاطی به کودکان آموزش می دهند

نحوه یادگیری انگلیسی با کودک با استفاده از سازنده

نحوه یادگیری انگلیسی با کودک با استفاده از سازنده

چند ایده برای تکالیف با کوچکترین. مجموعه ساخت و ساز یک دستیار رشد مفید است که اغلب توسط مربیان و روانشناسان رشد کودکی استفاده می شود. او با كوچك ترين بچه ها ، دبستان ها و دانش آموزان در كلاس هاي 1-3 بهترين كار را مي كند. در این مقاله من در مورد چندین بازی که برای بچه های 2 تا 5 ساله مناسب است و به تدریج شروع به آشنایی با زبان انگلیسی می کنند ، به شما می گویم

نحوه نوشتن مقاله EGE بر اساس متن V. Dudintsev "من به عنوان یک پسر هجده ساله به ارتش رفتم . " پرسش از نقش خاطرات در زندگی بشر

نحوه نوشتن مقاله EGE بر اساس متن V. Dudintsev

متن V. Dudintsev "من به عنوان یک پسر هجده ساله ارتش را ترک کردم …" - این خاطرات یک فرد در مورد جوانی ، خدمت سربازی ، جنگ بزرگ میهنی است. او می دانست که اشکهای یک مرد چیست. مرد جوان دیدارهای نادر و مکرر با دختر را به یاد آورد. در بازگشت از جنگ ، او از مکانی که آنها را ملاقات کرد بازدید کرد

نحوه تبدیل سوخت به تن

نحوه تبدیل سوخت به تن

تبدیل سوخت به تن برای پر کردن مقالات گزارش مناسب است. و البته ، فروش سوخت به تن و نه لیتر نیز راحت تر است. با این حال ، اغلب با این ترجمه است که بسیاری از آنها دچار مشکل می شوند. دستورالعمل ها مرحله 1 هنگامی که محاسبه بنزین موتور ، سوخت دیزل ، گاز مایع نه در حجم ، بلکه در واحدهای وزنی ضروری است ، باید چگالی واقعی آنها (وزن مخصوص) به عنوان واحد اصلی محاسبه در نظر گرفته شود

نحوه ورود به مدرسه تئاتر هنری مسکو

نحوه ورود به مدرسه تئاتر هنری مسکو

مدرسه تئاتر هنری مسکو یکی از معتبرترین دانشگاههای کشور است که بسیاری از بازیگران مشهور شوروی و روسی در آن تحصیل کرده اند. تدریس در آن بر اساس سیستم استانیسلاوسکی انجام می شود ، کلاس ها توسط بهترین استادان تئاتر هنر تدریس می شوند ، بنابراین رقابت بسیار بالایی وجود دارد و نیازهای بیشتری برای متقاضیان وجود دارد

بنزین گران شد | نرخ جدید بنزین لیتری 8 تومن .

میزان تولید روزانه بنزین حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است و این در حالیست که میانگین مصرف سوخت در سال جاری ۹۶ میلیون لیتر روز است. البته در ماه‌های اسفند سال گذشته و فروردین امسال میانگین مصرف بنزین حتی تا ۱۳۰ میلیون لیتر در روز نیز پیش رفت

بنزین گران شد | نرخ جدید بنزین لیتری 8 تومن .

حادثه ای تلخ برای فرشته حسینی | نوید محمدزاده چه شد؟ + فیلم

افزایش قیمت بنزین، موضوعی است که بارها مطرح شده است. قیمت بنزین یک کالای استراتژیک و مهم برای جامعه است، هر بار عده‌ای با هدف تشویش اذهان و روحیه جامعه، اخبار کذبی در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح می‌کنند؛ که نه در دولت و نه در مجلس شورای اسلامی هیچ مصوبه ای در خصوص افزایش قیمت بنزین در دست بررسی نیست. حتی بارها مقامات کشور اعلام کرده‌اند که قیمت بنزین در سال‌جاری یعنی سال ۱۴۰۱ تغییری نخواهد داشت. در ادامه آخرین خبر از افزایش قیمت بنزین را بخوانید.

میزان تولید روزانه بنزین حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است و این در حالیست که میانگین مصرف سوخت در سال جاری ۹۶ میلیون لیتر روز است. البته در ماه‌های اسفند سال گذشته و فروردین امسال میانگین مصرف بنزین حتی تا ۱۳۰ میلیون لیتر در روز نیز پیش رفت.

فرآیند آزادسازی قیمت‌ها در آخرین مرحله شامل حال دارو شد و بسیاری بر این گمان هستند که بنزین نیز دیر یا زود آزاد خواهد شد و به احتمال زیاد از اوایل سال آینده این تصمیم دولت نیز اجرایی خواهد شد. اگر دولت بخواهد واقعا قیمت بنزین را آزاد کند باید هر لیتر به حول و حوش ۸ هزار تومان افزایش یابد در حالی که میانگین حداقل درآمد هر فرد زیر ۲۰۰ دلار است. در اروپا قیمت هر لیتر بنزین حدود ۱ یورو و ۳۰ سنت است، اما میانگین حداقل درآمد هر فرد آلمانی به عنوان مثال حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو در ماه محاسبه میانگین است.

به نقل از انتخاب، فرآیند آزادسازی قیمت‌ها در آخرین مرحله شامل حال دارو شد و بسیاری بر این گمان هستند که بنزین نیز دیر یا زود آزاد خواهد شد و به احتمال زیاد از اوایل سال آینده این تصمیم دولت نیز اجرایی خواهد شد.

مصرف بنزین در کشور

میزان تولید روزانه بنزین حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است و این در حالیست که میانگین مصرف سوخت در سال جاری ۹۶ میلیون لیتر روز است. البته در ماه‌های اسفند سال گذشته و فروردین امسال میانگین مصرف بنزین حتی تا ۱۳۰ میلیون لیتر در روز نیز پیش رفت.

آبان ماه سال ۱۳۹۸ بود که دولت قیمت بنزین را افزایش داد یعنی قیمت هر لیتر یارانه‌ای به ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر آزاد به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. اجرای این طرح برای مدتی میزان مصرف بنزین در کشور را کاهش داد و از روزانه ۹۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۸ به روزانه ۷۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۹ رسید. اما روند صعودی مصرف بنزین دوباره از همین سال آغاز شد و اکنون مصرف روزانه به نزدیکی ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده است و کارشناسان می‌گویند اگر همین روند ادامه پیدا کند ایران سال آینده واردکننده بنزین خواهد بود.

طبق آمار میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی سه برابر میانگین استاندارد جهانی است. خودروهای داخلی روزانه ۲۵ میلیون لیتر بیش از میانگین مصرف جهانی می‌سوزانند و اگر قیمت لیتر بنزین را معادل میانگین نرخ جهانی یک دلار در نظر بگیریم خودروهای داخلی سالانه ۱۱ میلیارد دلار مازاد بر میانگین مصرف جهانی سوخت مصرف می‌کنند.

از طرفی گفته می‌شود روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود. به این ترتیب میزان هدر رفت بنزین حدود ۴۰ میلیون لیتر در روز است و اگر قیمت بنزین در ایران را ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم روزانه ۸۰۰ میلیارد تومان معادل ماهانه ۲۴ هزار میلیارد تومان از منابع کشور دود می‌شود و به هوا می‌رود. اگر بنزین را با نرخ جهانی حدود ۱ دلار و ۳۰ سنت در نظر بگیریم این رقم به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این یعنی معادل پرداخت ۲۵ میلیون تومان یارانه در سال به یک خانوار چهار نفره.

مصرف بنزین در سال ۱۳۷۰ روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر بود و ۱۵ سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۵ به ۷۵ میلیون لیتر رسید یعنی رشد ۲۰۰ درصدی.

دولت مصارفی دارد تحت عنوان یارانه پنهان، یعنی یارانه‌ای که برای فروش ارزان سوخت در نظر می‌گیرد که در بودجه عمومی دولت قرار ندارد. رقم این یارانه برای سال ۱۴۰۰ رقم حیرت انگیز ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است!! بلکه درست شنیدید: ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان. فقط این یارانه از کل مصارف مربوط به بودجه عمومی و تبصره ۱۴ نیز بیشتر است. کل مصارف بودجه عمومی که شامل پرداخت‌های جاری، هزینه‌های عمرانی و بازپرداخت‌ها وام‌ها و قرض‌هاست رقمی حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است. رقم بودجه تبصره ۱۴ که شامل پرداختی دولت برای رفع محرومیت‌هاست حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که جمع این دو معادل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که باز هم از یارانه پنهان سوخت کمتر است.

از این ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فقط سهم بنزین است تا بنزین با قیمت ارزان به مصرف‌کنندگان برسد. اگر قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود و جمعیت ایران را مثلا ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم سالانه رقمی بالغ بر ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان (۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پینهان سوخت، تقسیم بر ۸۰ میلیون نفر) فقط از بخش سوخت به هر نفر می‌توان یارانه داد. یعنی یک خانوار چهار نفره می‌تواند سالی ۶۵ میلیون تومان دریافت کند.

طبق آمار در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در کشورهای حوزه خلیج فارس بین ۱۴ هزار تومان تا ۱۷ هزار تومان متفاوت است که تقریبا اطراف ۵۰ سنت نوسان می‌کند. هر لیتر بنزین در کشور کویت حدود ۱۰ هزار تومان، در عراق حدود ۱۴ هزار تومان، در قطر حدود ۱۶ هزار تومان و در عربستان حدود ۱۷ هزار تومان است.

اگر نرخ ۱۵۰۰ تومان یارانه‌ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد را در نظر بگیریم تنها دو کشور ونزوئلا و لیبی قیمت بنزین کمتری از ایران دارند و این در حالیسیت که قیمت هر لیتر بنزین صادراتی ایران تقریبا نزدیک به نرخ کشور کویت است.

طبق آمار گمرک ایران، ایران در یک ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۸۶ هزار تن بنزین به ارزش ۳۲ میلیون دلار صادر کرده که این رقم به معنای هر لیتر ۲۷٫۵ سنت است یعنی حول و حوش ۸ هزار تومان که در واقع کمترین رقم بنزین در بین کشورهای حوزه خلیج فارس است. اگر ما نرخ پایه ۸ هزار تومان را برای هر لیتر در نظر بگیریم دولت به ازای هر لیتر بنزین آزاد حدود ۵ هزار تومان و به ازای هر لیتر بنزین یارانه‌های حدود ۶۵۰۰ تومان یارانه می‌دهد.

بنابراین اگر دولت بخواهد واقعا قیمت بنزین را آزاد کند باید هر لیتر به حول و حوش ۸ هزار تومان افزایش یابد در حالی که میانگین حداقل درآمد هر فرد زیر ۲۰۰ دلار است. در اروپا قیمت هر لیتر بنزین حدود ۱ یورو و ۳۰ سنت است اما میانگین حداقل درآمد هر فرد آلمانی به عنوان مثال حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو در ماه است.

اخباری در رسانه‌ها منتشر شده که روی بنزین لیتری حول و حوش ۲۰ هزار تومان گمانه‌زنی می‌کنند. در حالی که ایران هر لیتر بنزین صادراتی خود را به قیمت ۸ هزار تومان به فروش می‌رساند چگونه ممکن است که بخواهد هر لیتر بنزین را با نرخ حدود ۹۰ سنت در بازار داخل تعیین کند. هنوز معلوم نیست که نحوه محاسبه هر لیتر بنزین بعد از آزادسازی قیمت آن چقدر است؟ آیا قیمت فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود؟ یا قیمت بنزین صادراتی ایران؟ یا اینکه افزایش قیمت بنزین بر اساس بهای تمام شده تولید در داخل کشور است؟ به همین دلیل باید منتظر تصمیم‌گیری دولت در این باره بود.

تشریح نحوه محاسبه هزینه ۱۰ میلیونی هر زندانی

تشریح نحوه محاسبه هزینه ۱۰ میلیونی هر زندانی

2022-09-08T11:01:57+04:30

سردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت پیشگیری از جرم و تأثیر آن بر کاهش هزینه‌ها گفت: هر سارقی که دستگیر می‌شود، هزینه‌های انتظامی، قضائی، دادرسی و نگهداری دارد.

وی افزود: میانگین هزینه‌های این ۴ مؤلفه حدوداً ماهیانه محاسبه میانگین ۱۰ میلیون تومان است.

سخنگوی فراجا تصریح کرد: این هزینه‌ها در حالی رقم می‌خورد که با نصف و حتی یک سوم آن می‌توان پیشگیری از جرم را انجام داد.

سردار حاجیان با اشاره به هزینه‌های جانبی زندانیان گفت: علاوه بر هزینه‌های مذکور، هزینه‌های مربوط به عدم حضور فرد در خانواده به واسطه در زندان بودن را هم باید اضافه کرد.

وی در خصوص هزینه‌های انتظامی مربوط به زندانیان گفت: این هزینه‌ها مربوط به مأمورین گشت، بازجویی، مأموران انتقال و باز گرداندن زندانیان و غیره است.

منبع : خبرگزاری مهر

آخرین اخبار اجتماعی

ورود اتوبوس زائران به خوزستان، ایلام و کرمانشاه ممنوع شد

ورود اتوبوس زائران به خوزستان، ایلام و کرمانشاه ممنوع شد

رئیس پلیس راه راهور از ممنوعیت ورود اتوبوس به خوزستان، ایلام و کرمانشاه خبر داد و گفت: هم وطنان به هیچ عنوان به سمت مرزها حرکت نکنند.

مراجعه ۶ هزار و ۵۵۴ زائر اربعین به بیمارستانها به دلیل گرمازدگی

مراجعه ۶ هزار و ۵۵۴ زائر اربعین به بیمارستانها به دلیل گرمازدگی

پلیس اجازه سفر از مبدا به مرزها را نمی دهد

پلیس اجازه سفر از مبدا به مرزها را نمی دهد

سخنگوی فراجا گفت:افرادی که قصد سفر دارند از مبدا دیگر حرکت نکنند چون پلیس مدیریت می‌کند و اجازه سفر به این افراد نمی‌دهد.

تأکید بر گسترش همکاری‌های قضائی و انعقاد توافقنامه انتقال محکومان میان ایران و اندونزی

 تأکید بر گسترش همکاری‌های قضائی و انعقاد توافقنامه انتقال محکومان میان ایران و اندونزی

رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با رئیس دیوان عالی اندونزی بر گسترش همکاری در زمینه توافقنامه‌های قضائی و به ویژه انعقاد توافقنامه انتقال محکومان تأکید کرد.

صدور برگ تردد و تمدید اعتبار گذرنامه‌های منقضی شده متوقف شد

 صدور برگ تردد و تمدید اعتبار گذرنامه‌های منقضی شده متوقف شد

سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ازدحام زائران در مرز ایران و عراق خبر داد و گفت:از امروز هیچگونه برگ تردد و تمدید گذرنامه برای سفر به عتبات ت.

انتقال ۱۹ زندانی ایرانی از قطر به زندان‌های داخل کشور

 انتقال ۱۹ زندانی ایرانی از قطر به زندان‌های داخل کشور

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان کشور از انتقال ۱۹ زندانی ایرانی از کشور قطر به زندان‌های داخل کشور خبر داد.

اعلام "نتایج جدید آزمون وکالت" معطل چیست؟

 اعلام

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه از اعلام نتایج جدید آزمون وکالت این مرکز پس از ابلاغ استفساریه مجلس از سوی رئیس‌جمهور و انتشار در روزنامه رسمی کشور خبر داد.

تردد اتوبوس‌ زائران در جاده‌های منتهی به مرز‌ها بلامانع است

 تردد اتوبوس‌ زائران در جاده‌های منتهی به مرز‌ها بلامانع است

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: اتوبوس‌هایی که در جاده‌های منتهی به مرز‌ها در حال حرکت هستند و صورت وضعیت ‌آنها از توسط ترمینال مربوط.

دستور رئیسی برای رفع مشکلات مسیر زائران اربعین

 دستور رئیسی برای رفع مشکلات مسیر زائران اربعین

رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با وزیر کشور ضمن دریافت گزارشی از آخرین توافقات وی با مقامات عراقی برای تسهیل سفر زائران اربعین، دستوراتی برای رفع مشکلات موجود در .

چرا وزارت میراث فرهنگی در مقابله با "ایران‌هراسی" برای جذب گردشگر خارجی ناموفق بوده است؟

 چرا وزارت میراث فرهنگی در مقابله با

رئیس جامعه تورگردانان ایران گفت: مانع اساسی کشورمان در مسیر جذب گردشگران خارجی به‌ویژه از مبدأ کشورهای اروپایی، موضوع ایران‌هراسی و پروپاگاندای رسانه‌ای غرب.

استاندار ایلام: مسیرهای ورود به مرز مهران بازگشایی شد

 استاندار ایلام: مسیرهای ورود به مرز مهران بازگشایی شد

مهار "بحران فرونشست" در کشورمان جز با احیای آبخوان‌ها ممکن نیست

 مهار

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت: راهکار فرونشست جز در احیای آبخوان‌ها و جلوگیری از استحصال بی‌رویه از این منابع ار.

زائران به مرزها نیایند/عراقیها امکان ارایه خدمات در مرز را ندارند

زائران به مرزها نیایند/عراقیها امکان ارایه خدمات در مرز را ندارند

وزیر کشور از مردم درخواست کرد برای عبور به عتبات به مرزها مراجعه نکنند چرا که مسئولان عراقی امکان انتقال و سرویس دهی باین حجم از زائر را در مرزها ندارند.

رفاه و سلامت هموطنان اولویت هلال احمر است

رفاه و سلامت هموطنان اولویت هلال احمر است

دبیرکل جمعیت هلال احمر از خدمات رسانی به بیش از ۴۲ هزار زائر در روزهای گذشته خبر داد و گفت: رفاه و سلامت هموطنان اولویت هلال احمر است.

بارندگی و کاهش دما طی ۳ روز آینده

بارندگی و کاهش دما طی ۳ روز آینده

کارشناس سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در بخش‌های مختلف کشور بارندگی، وزش باد و گردوخاک و کاهش دما را پیش بینی کرد.

تأکید بر گسترش همکاری‌های قضائی و انعقاد توافقنامه انتقال محکومان

تأکید بر گسترش همکاری‌های قضائی و انعقاد توافقنامه انتقال محکومان

رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با رئیس دیوان عالی اندونزی بر گسترش همکاری در زمینه توافقنامه‌های قضائی و به ویژه انعقاد توافقنامه انتقال محکومان تأکید کرد.

مردم به مراکز صدور گذرنامه مراجعه نکنند

مردم به مراکز صدور گذرنامه مراجعه نکنند

سخنگوی فراجا افزود: از مردم می‌خواهیم به مراکز صدور گذرنامه مراجعه نکنند، تمام برگه گذر ویژه‌های اربعین که قبلاً درخواست شده بود، چاپ، توزیع و تحویل پست شده .

کیفیت هوای تهران همچنان قابل قبول است

کیفیت هوای تهران همچنان قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر روی عدد ۷۰ یعنی قابل قبول قرار دارد.

عدم صدور گذرنامه ویژه اربعین از امروز

عدم صدور گذرنامه ویژه اربعین از امروز

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت: به علت مخاطراتی که برای امنیت و سلامت زائرین به وجود آمد همه مرزها، تا اطلاع ثانوی مسدود شد و از امروز گذرنامه ویژه اربعین .

هشدار زرد هواشناسی برای برخی از استانهای کشور

هشدار زرد هواشناسی برای برخی از استانهای کشور

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی امروز جمعه در برخی استان‌های کشور به علت رگبار باران و وزش باد شدید و گردوخاک هشدار زرد برقرار است.

از امروز گذرنامه ویژه اربعین صادر نخواهد شد

از امروز گذرنامه ویژه اربعین صادر نخواهد شد

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت: به علت مخاطراتی که برای امنیت و سلامت زائرین به وجود آمد همه مرزها، تا اطلاع ثانوی مسدود شد و از امروز گذرنامه ویژه اربعین .

این ۴ نشانه حکایت از تضعیف شدید "مدارس دولتی" طی سالیان اخیر دارد

 این ۴ نشانه حکایت از تضعیف شدید

در این گزارش به بررسی ۴ نشانگر افت کیفیت در مدارس عادی دولتی پرداخته‌ایم و چالش‌های استخدام اخیر معلم در وزارت آموزش و پرورش را بررسی کرده‌ایم.

مرز عراق تا اطلاع بعدی بسته شد/ لغو سفر اتوبوسها به سمت مرز از فردا/ گذرنامه موقت صادر نمی شود

مرز عراق تا اطلاع بعدی بسته شد/ لغو سفر اتوبوسها به سمت مرز از فردا/ گذرنامه موقت صادر نمی شود

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: همه مرزهای منتهی به معابر خروجی زائران به عراق به دلیل نگرانی از امنیت و سلامت زائران تا اطلاع بعدی بسته شد.

مرزهای منتهی به معابر خروجی زائران به عراق تا اطلاع بعدی بسته شد

مرزهای منتهی به معابر خروجی زائران به عراق تا اطلاع بعدی بسته شد

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: همه مرزهای منتهی به معابر خروجی زائران به عراق به دلیل نگرانی از امنیت و سلامت زائران تا اطلاع بعدی بسته شد.

سفر موقت کاری فرزندم جهت توسعه یک مجموعه دانش‌بنیان است/ وی در ماه‌های آینده به کشور باز می‌گردد

سفر موقت کاری فرزندم جهت توسعه یک مجموعه دانش‌بنیان است/ وی در ماه‌های آینده به کشور باز می‌گردد

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به خبر مهاجرت فرزند خود گفت: سفر موقت کاری ایشان جهت توسعه و پشتیبانی مجموعه دانش‌بنیان است و در ماه‌های آیند.

تلاش برای کاهش نرخ بیکاری در بین جوانان تا سال ۲۰۲۵

تلاش برای کاهش نرخ بیکاری در بین جوانان تا سال ۲۰۲۵

وزیر ورزش و جوانان کشور از آمادگی این وزارت‌خانه برای اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در بین جوانان در فرآیند تحقق اهداف پیش بینی شده تا سال ۲۰۲۵ در حوزه‌های ورزش و.

اعزام ۷۵ نفر از بانوان داوطلب خدمتگزار به عمود ۱۴۰۳

اعزام ۷۵ نفر از بانوان داوطلب خدمتگزار به عمود ۱۴۰۳

شهردار منطقه ۸ از اعزام ۷۵ نفر از بانوان داوطلب خدمتگزار با عنوان خادمان موکب "زینبیه" توسط شهرداری تهران به عمود ۱۴۰۳ در کربلای معلی برای اولین با.

دستگیری باند سارقان خودرو در کمتر از ۲۴ ساعت

دستگیری باند سارقان خودرو در کمتر از ۲۴ ساعت

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری باند سارقان محتویات خودرو در کمتر از ۲۴ ساعت از وقوع سرقت در غرب تهران خبر داد و گفت از سارقان یک دستگاه خودرو سرقتی نیز .

بررسی سودآور شدن باغات برای مالکان با حفظ درختان‌

بررسی سودآور شدن باغات برای مالکان با حفظ درختان‌

رئیس شورای عالی استان‌ها بر لزوم ایجاد رابطه‌ای منطقی میان حفظ باغات و نفع مالکان آنها برای جلوگیری از تخریب باغات تاکید کرد.

برگ گذر ویژه اربعین فقط تا روز اربعین اعتبار دارد

برگ گذر ویژه اربعین فقط تا روز اربعین اعتبار دارد

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، گفت: برگ گذر ویژه اربعین تا روز اربعین اعتبار دارد و زائران تا روز اربعین می‌توانند با این گذرنامه از کشور خارج و به عراق ت.

با عنایت به اینکه سایت «میرنیوز» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است. (قانون تجارت الکترونیک)

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان «میرنیوز» نقشی در تولید محتوای خبری ندارد و مطالب این سایت، بازنشر اخبار پایگاه‌های معتبر خبری است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.