الگوهای چارت مستطیلی


الگوی تداوم

فصل ۱۳: الگوهای قیمت – قسمت دوم – الگوهای ادامه دهنده قیمت

همین طور که از نام این الگو پیداست در صورت مشاهده الگوهای ادامه دهنده قیمت شاهد توسعه و ادامه قیمت در جهت روند کنونی خواهیم بود. در واقع می توان گفت قیمت در زمان تشکیل این الگوها در حال استراحت و تجدید قوا برای ادامه روند می باشد.

الگوهای ادامه دهنده – الگوی اول : الگوی پرچم Flag Pattern

الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه دهنده روند است که به شکل پرچم تشکیل می شود (شکل ۱). این الگو را در روند نزولی و روند صعودی داریم ولی خلاف روند اصلی است. مشخصه این الگو این است که در جهتی که در حال الگوهای چارت مستطیلی تشکیل است قیمت به سطح بالایی و سطح پایینی (خط چین ها در شکل ۱۰۱۳) برخورد می کند و این الگو را تشکیل می دهد. از مشخصه هایی که می توان الگوی پرچم را تشخیص داد این است که زمان تشکیل این الگو قیمت شیب زیادی را نسبت به جهت قبلی خودش و خلاف جهت آن دارد و عملا می توان گفت قیمت بعد از یک نزول یا صعود نیاز به استراحت دارد و در حال تجدید قوا برای ادامه دادن به روند اصلی خودش است. الگوی پرچم یکی از اصلی ترین و قابل اعتمادترین الگوهای ادامه دهنده روند است و چون به راحتی قابل شناسایی است از این الگو میتوان برای گرفتن پوزیشن در جهت روند استفاده کرد.

الگوی پرچم

شکل ۱: الگوی پرچم

تائید این الگو، در روند صعودی شکست مقاومت (خط بالایی) و در روند نزولی شکست حمایت (خط پایینی) است. لازم به ذکر است در الگوی پرچم در برخورد هم قابل قبول است.

از تایم ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی پرچم را روی چارت توضیح می دهند.

الگوهای ادامه دهنده – الگوی دوم : انواع الگوهای مثلث

الگوی مثلث متقارن Symmetricel Triangle Pattern

الگوی مثلث متقارن

شکل ۲: الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن اولین الگو از سری الگوهای مثلثی است که آن را می توان در روند نزولی و روند صعودی مشاهده کرد. بعداز شکسته شدن مقاومت در الگوی مثلث در روند صعودی و پس از شکست حمایت در الگوی مثلث در روند نزولی می توانیم انتظار داشته باشیم قیمت به اندازه قاعده مثلث مسیر قبلی خودش را ادامه دهد (شکل ۲).

الگوی مثلثی افزایشی Ascending Triangle Pattern

الگوی بعدی از سری الگوهای مثلثی الگوی مثلثی افزایشی است که شبیه الگوی مثلث متقارن می باشد با این تفاوت که ضلع بالایی تقریبا صاف و ضلع پایین مثلث شیب رو به بالا دارد و بعد از شکستن مقاومت ضلع بالا انتظار ادامه روند را داریم. الگوی مثلثی افزایشی در روند صعودی تشکیل می شود (شکل ۳).

الگوی مثلث افزایشی

شکل ۳: الگوی مثلث افزایشی

الگوی مثلثی کاهشی Descending Triangle Pattern

الگوی مثلث کاهشی

شکل ۴: الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی عکس الگوی مثلث افزایشی است و در روند نزولی رخ میدهد. در این الگو ضلع پایینی تقریبا صاف و ضلع بالایی مثلث شیب رو به پایین دارد و بعد از شکستن حمایت ضلع پایین انتظار ادامه روند را داریم (شکل ۴).

در هر دو الگوی مثلث افزایشی و مثلث کاهشی انتظار داریم بعد از شکست خط افقی، قیمت به اندازه قاعده مثلث روند را ادامه دهد.

از تایم ۱۲ دقیقه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی مثلث را روی چارت توضیح می دهند.

الگوی سوم : کنج ها Wedges

الگوی کنج افزایشی یا بالا رونده Rising Wedge Pattern

الگوی سوم از الگوهای ادامه دهنده روند کنج ها هستند که در زمان استراحت قیمت تشکیل می شوند. الگوی کنج افزایشی در روند نزولی تشکیل می شود و خطوط آن موازی نیستند. در الگوی کنج خطوط الگوهای چارت مستطیلی نه مانند الگوی پرچم موازی هستند و نه مانند الگوی مثلث به همدیگر می رسند، زمان تشکیل شدن این الگو شکسته شدن خط پایینی و تشکیل یک کندل ( بسته شدن) زیر آن است (شکل ۵).

الگوی کنج افزایشی یا بالا رونده

شکل ۵: الگوی کنج افزایشی یا بالا رونده

الگوی کنج پایین رونده Falling Wedge Pattern

الگوی کنج پایین رونده ، مانند الگوی کنج بالا رونده است با این تفاوت که در روند صعودی تشکیل می شود. سایر شرایط حاکم، مانند الگوی کنج بالارونده است (شکل ۶).

الگوی کنج پایین رونده

شکل ۶: الگوی کنج پایین رونده

از تایم ۱۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی کنج را روی چارت توضیح میدهند.

الگوی چهارم : مستطیل

الگوی مستطیل صعودی Bullish Rectangle Pattern

الگوی آخر از الگوهای ادامه دهنده روند الگوی مستطیل است. زمانی این الگو تشکیل می شود که قیمت بین دو حمایت و مقاومت در نوسان باشد. این الگو خیلی شبیه الگوی برگشتی سه قله است با این تفاوت که موفق به شکستن مقاومت شده است ولی احتمال دارد که قیمت برگردد و مجددا نقطه حمایت را لمس کند و سپس به روند خودش ادامه دهد (شکل ۷).

الگوی مستطیل صعودی

شکل ۷: الگوی مستطیل صعودی

الگوی مستطیل نزولی Bearish Rectangle Pattern

الگوی مستطیل نزولی کاملا عکس الگوی مستطیل صعودی است. الگوی مستطیل نزولی زمانی تکمیل می شود که قیمت بعد از بسته شدن حمایت بسته شود (شکل ۸ )

الگوی مستطیل نزولی

شکل ۸: الگوی مستطیل نزولی

از تایم ۲۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی مستطیل را روی چارت توضیح می دهند.

الگوهای ادامه دهنده روند دیگری نیز وجود دارند ولی اهمیت کمتری دارند. لازم به ذکر است که

در مارکت هیچ وقت نباید قطعیت را در نظر گرفت، گاهی اوقات پیش می آید که الگوها در حال تشکیل هستند ولی در آخر درست عمل نمی کنند پس همیشه باید دنبال تائیدهای دیگر هم باشیم .

سه نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

نمودار های تخلیل تکنیکال

همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می‌کنند. نمودارهای تکنیکال دو بعدی هستند. معمولا محور افقی را زمان و معمولا محور عمودی را قیمت تشکیل می‌دهد.

نمودارها دارای انواع مختلفی هستند:
 • می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلفی ترسیم شوند که این بازه از یک دقیقه شروع ‌شده و تا ماهیانه ادامه دارد.
 • می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند.(تفاوت نمودارهای ساده و لگاریتمی این است که نمودارهای لگاریتمی درصد تغییرات را به دقت نشان می‌دهند، اما در نمودارهای حسابی یا ساده این مورد وجود ندارد.)
در حالت کلی سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

۱- نمودار خطی (Line Chart)

ساده ترین نموداری که در تحلیل تکنیکال استفاده میشود نمودار خطی هست.

نمودار خطی از بهم پیوستن متوالی قیمت نهایی به وجود می آید.

به عنوان مثال امروز قیمت پایانی سهام اپل ۱۸۰ هست و فردا نیز قیمت پایانی سهام اپل ۱۹۰ هست.

این دو نقطه را بهم وصل میکنیم میشود نمودار خطی.

توجه داشته باشید که نمودار خطی فقط از قیمت پایانی استفاده میکند.

زیرا برخی از معامله گران فکر میکنند که قیمت پایانی مهمترین قیمت ممکن است.

نمودار خطی

۲- نمودار میله‌ای(Bar Chart)

یکی از ایرادهای اصلی نمودار خطی این بود که این نمودار فقط قیمت های پایانی را بهم وصل میکرد.

فرض کنید قیمت سهام اپل از ۱۹۰ در یک روز شروع میشود و در ساعت های ابتدایی روز به ۲۰۰ دلار نیز میرسد.

ما دوباره باز میگردد به سطح ۱۹۰ و در آن قیمت بسته میشود.

نمودار خطی فقط همان قیمت پایانی ۱۹۰ را نشان ما میدهد، مانند قیمت پایانی دیروز.

هنگامی که این نمودار را ببینیم انگار تغییر خاصی در نمودار رخ نداده و خیلی بازار کسل و بی روحی را تجربه کرده است.
اما حقیقت چیز دیگری بوده است.

بهتر است بخوانید : کدام روش برای تحلیل سهام بورس بهتر است؟

به همین منظور یک نمودار جدیدی به وجود آمد به اسم نمودار میله ای، که در آن قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در هر میله قابل بررسی است.

نمودار میله ای

همانطور که در شکل مشاهده میکنید، نمودار میله ای تمام اطلاعاتی را که یک معامله گر درباره قیمت میخواهد در اختیار او قرار میدهد.
اینکه در کجا باز شده است، در طی روز چه اتفاقاتی افتاده است و در پایان روز در چه عددی بسته شده است.

در کنار سمت چپ هر میله خطی وجود دارد که بیانگر قیمت باز شدن و در کناره سمت راست قیمتی وجود دارد که بیانگر قیمت بسته شدن بازار است.

هر میله بیانگر یک دوره از قیمت هست، ممکن است این دوره روزانه باشد.

۳- نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart)

علاوه بر نمودار میله ای که درباره قیمت اطلاعات کاملی به ما میداد، نمودار دیگری نیز وجود دارد که تمام ویژگی های نمودار میله ای را دارد و دارای کاربرد بسیار گسترده ای در بازارهای مالی هست.

نمودار شمعی سال ها پیش توسط تاجران ژاپنی کشف شد و در سال ۱۹۹۰ به صورت رسمی در غرب ارائه شد.

این نمودار در هر دوره اطلاعات قیمت الگوهای چارت مستطیلی باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت را به ما میدهد.

بهتر است بخوانید : تحلیل تکنیکال چیست؟

قیمت در این شمعها بصورتی نمایش داده میشود که فیتیله های پایین معرف کمترین قیمت و فیتیله های بالا معرف بیشترین قیمت و بخش مستطیلی آن معرف اختلاف قیمت باز شدن و بسته شدن قیمت میباشد.

اگر بدنه شمع پر باشد، به معنی روند کاهش قیمت هست و پس قیمت بالایی قیمت باز شدن بازار هست.

اگر بدنه تو خالی باشد روند صعودی هست و قیمت پایینی قیمت باز شدن بازار هست.

نمودار شمعی

نکته مهم درباره نمودارهای شمعی این هست که از طرز شکل گیری شمع ها و حالت های مختلفی که به خود میگیرند الگوهای بسیار قدرتمندی تحت عنوان الگوهای شمعی به وجود آمده که بسیار در بازار فارکس پر کاربرد هستند.

توضیحات در خصوص یک کندل

همان‌طور که مشاهده می‌کنید این دو مورد، مثالی از الگوهای کندل استیک هستند که با نگاهی مختصر به آن‌ها می‌توان فهمید که در روز معاملاتی چه اتفاقاتی برای سهم یا آن شاخص افتاده است.

در یک کندل به این نکات باید توجه داشت:

 • بالای مستطیل
 • پایین مستطیل
 • بالای خط
 • پایین خط
 • رنگ مشکی در کندل
 • رنگ سفید در کندل

به‌نوعی که یک نقطه شروع و یک نقطه پایان داریم که دو طرف مستطیل را تشکیل می‌دهند و نقاط حداقل و حداکثر نیز به‌صورت خط عمودی تعیین‌ شده است. در اصطلاح در نمودار سمت چپ ابتدا سهم در یک نقطه بالایی بازگشایی‌ شده و سپس در طول روز نوساناتی داشته و در انتهای روز در قیمت پایین‌تری بسته ‌شده است و به همین دلیل برای سهم‌هایی که کندل با بدنه تیره تشکیل می‌دهند از یک نقطه بالایی بازگشایی‌شده و در انتهای روز در قیمت پایین‌تری بسته‌شده است.

الگوهای چارتی در معاملات لایت فارکس

⚡الگوهای چارتی در معاملات لایت فارکس💰

تشخیص الگوهای معاملاتی یکی از کاربردی‌ ترین مهارت‌هایی است که شما می‌تواند در مورد معاملات یاد بگیرید.

این شاخه‌ای از تحلیل تکنیکال است که بر روی پیدا کردن الگوهای قیمتی یا الگوهای حجم معاملاتی تمرکز دارد.

معامله بر اساس حرکات قیمتی می‌تواند به شما کمک کند تا تغییر جهت بین ترندهای صعودی و نزولی را شناسایی کنید.

معامله‌ گران به جستجوی الگوهای قیمتی هستند که تغییرات در ترند بازار را نشان می‌دهند و در ادامه بر اساس این سیگنال‌ ها به معامله می‌پردازند.

الگوهای معاملاتی می‌توانند همینطور برای پیش‌بینی تغییر جهت بازار و ادامه‌ی ترند به کار گرفته شوند.

انواع الگوهای معاملاتی LiteForex

الگوهای مشهور و مفید را می‌توان با بررسی الگوهایی که در گذشته در قیمت نمادهای معاملاتی معامله‌ شده شکل گرفته‌اند، پیدا کرد.

شما باید به دنبال اشکالی مانند مثلث، مستطیل و الماس شکل باشید. با اینکه در ابتدا ممکن است چنین کاری فواید خود را نشان ندهد اما این اشکال خود را نشان می‌دهند و تغییرات سطح حمایت و مقاومت را ردیابی می‌کنند.

همینطور الگوهای معاملاتی پیچیده‌تری نیز وجود دارد مانند الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته و دو قله و دو دره.

زمانی که این مهارت‌ها را فرا بگیرید، قادر خواهید بود که آنها بر روی هر بازار مالی که انتخاب می‌کنید مانند بازار سهام، شاخص، فارکس و غیره، اعمال کنید.

شناخت الگوها می‌تواند پایه‌ی استراتژی‌ های معاملاتی را برای معاملات روزانه، معاملات سوئینگ و معامله‌ گران بلندمدت بنا کند. این موارد می‌تواند بر چارت‌های 5 دقیقه‌ای تا هفتگی پیاده‌سازی شود.

معاملات سوئینگ liteforex - پیش‌بینی تغییر جهت بازار - الگوهای حجم معاملاتی

الگوهای مستطیلی و به خصوص الگوهای مثلثی تنوع بسیار بیشتری برای استفاده در معاملات دارند. اساسا تمام الگوهای قیمتی به تعامل عرضه و تقاضا در طول زمان مربوط می‌شوند.

بر این اساس، راه‌هایی منطقی برای نشان دادن عکس‌ العمل به این الگوهای معاملاتی ایجاد می‌شود.

این به معنای آن است که شما این آگاهی را خواهید داشت که چطور از نظر مدیریت ریسک و بستن معامله به شرایط واکنش نشان دهید.

الگوهای مثلثی فارکس لایت فارکس

الگوهای مثلثی در انواع متفاوتی وجود دارند و می‌توانند در معاملات شما موثر باشند. یکی از کاربرد‌های مهم الگوهای مثلثی آن است که هم برای فروشندگان و هم خریداران بازار به اندازه مساوی قابل استفاده است.

توجه داشته باشید که اگر همیشه به خرید در بازار علاقه‌مند باشید، ممکن است فرصت‌ های معاملاتی فروش مناسبی را از دست بدهید.

مثلث‌ ها الگوهایی هستند که در هنگام ثبات قیمتی ایجاد می‌شوند. با این حال به دلیل اینکه این الگوها صرفا تنها برای خرید یا فروش نیستند، باید تا زمانی که یک نقطه شکست ایجاد شود، بر آنها نظارت کنید.

دو نوع الگوی مثلثی شامل این موارد می‌شود:

الگوی مثلث صعودی بروکر LiteFinance

مثلث صعودی معروف ترین الگو در بین تمام الگوهای مثلثی محسوب می‌شود و در آن از یک خط مقاومت و یک خط حمایت در حال صعود استفاده می‌شود.

مهمترین جنبه‌های این الگو به خط مقاومت و خط ترند صعودی مربوط می‌شود. شما باید در حین شکل‌ گیری این الگو، به حجم معاملاتی توجه داشته باشید و ببینید که در هنگام شکست، حجم چه تغییری می‌کند.

یک مثلث صعودی در واقع با گشتن به دنبال ترند های قیمتی که باعث به وجود آمدن حداقل‌ های بالاتر اما حداکثر های مشابه و پایدار می‌شوند، قابل پیدا کردن است. البته همیشه یادتان باشد که قبل از معامله بر اساس الگوی مثلث صعودی، به دنبال تایید ترند غالب در بازار باشید.

الگوی مثلث نزولی لایت فارکس

به راحتی از اسم آن می‌توان حدس زد که برعکس الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی به شمار می‌آید و مشخصه‌های بسیار مشابه‌ای با معکوس خود دارد.

دقیقا مانند الگوی مثلث نزولی، شکست امکان دارد در هر جهتی رخ دهد بنابراین شما باید به جهت شکست قیمتی دقت بالایی اختصاص دهید.

الگوی مثلث متقارن لایت فایننس LiteFinance

در الگوی مثلث متقارن می‌توان به راحتی ویژگی ‌هایی مشترک با الگوهای مثلث صعودی و نزولی مشاهده کرد. مخصوصا از این نظر که قیمت به یک محدوده‌ تنگ‌تر حرکت قیمتی در حال ورود است و معامله ‌گر به دنبال شکست قیمتی است.

در حین شکل‌گیری این الگو احتمالا مشاهده خواهید کرد که حجم نماد معاملاتی کاهش پیدا می‌کند و پس از رخداد شکست، به اندازه زیادی به بالاتر از میانگین جهش پیدا می‌کند.

الگوهای مستطیلی فارکس لایت فارکس LiteForex

الگوی مستطیلی یا (Rectangle Pattern) با یک توقف در ترند و پایدار شدن قیمت بین دو منطقه‌ حمایت و مقاومت، شناخته می‌شود. این الگو در اکثر مواقع یک پایداری یا ثبات در قیمت را نشان می‌دهد و پس از آن در جهت قبلی ترند موجود در بازار به حرکت خود ادامه می‌دهد.

الگوی مستطیلی در واقع یک نوع الگوی قیمتی خاص است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. سرمایه‌ گذاران از تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری معاملاتی برای ارزیابی قیمت نماد های معاملاتی استفاده می‌کنند.

یک کندل تاییدیه نزدیک به بیرون از محدوده‌ی بالا یا پایینی، انتهای الگوی مستطیلی را نشان می‌دهد و از شکست جهت ترند سیگنال می‌دهد. الگوهای مستطیلی را می‌توان در یک ترند صعودی یا ترند نزولی مشاهده کرد.

این الگو به ما اعلام می‌کند که حرکت قیمت در حین ایجاد الگو توقف پیدا کرده است و در جهت شکست قیمت از بازه مشخص شده، حرکت کرده و باعث شکل گیری ترند می‌شود.

زمانی که قیمت نماد معاملاتی از محدوده‌ مستطیلی خارج می‌شود، این نشان از یک ترند در جهتی که حرکت کرده است، دارد. یک سرمایه‌ گذار می‌تواند با خرید در سطح حمایت و فروش در سطح مقاومت، به طور موفقیت ‌آمیزی به معامله بپردازد.

یک تکنیک مناسب به این مربوط می‌شود که معامله ‌گران صبر کنند تا قیمت نماد معاملاتی از الگوی مستطیلی خارج شود و سپس به معامله بپردازند.

الگوهای دو قله بروکر لایت فارکس LiteFinance

الگوی تغییر جهت دو قله یا The Double Top در واقع یک الگوی چارتی محسوب می‌شود که معامله گران را از یک تغییر جهت قیمتی برای یک نماد معاملاتی آگاه می‌کند.

عنصر مهم این الگو، دو نقطه حداکثر یا قله‌ با یک فرورفتگی در میان آنها است. پس از قله دوم، انتظار یک ترند نزولی تند می‌رود که تمام سودآوری حاصل شده تا رسیدن به قله ‌ها را جبران می‌کند و انتظار می‌رود به حرکت کاهشی تند خود ادامه دهد.

به طور کلی الگوی تغییر جهت قیمتی دو قله، سیگنالی برای تغییر از وضعیت صعودی به نزولی برای بازه‌ای متوسط تا بلند مدت محسوب می‌شود.

الگوهای دو دره بروکر لایت فارکس LiteFinance

الگوی معاملاتی دو دره یا Double Bottom یک سیگنال معاملاتی Momentum به شمار می‌آید که برای تشخیص و پیش‌ بینی زمانی که ترند ممکن است تغییر جهت دهد، به کار گرفته می‌شود. الگوی دو دره با دیده شدن دو نقطه حداقلِ مشابه پس از یک حرکت نزولی بر روی چارت، قابل تشخیص دادن است.

در حالی که دو نقطه‌ قیمتی لازم نیست دقیقا یکسان باشند، اما قیمت باید از حداقل دو نقطه مشابه بازگشت پیدا کند تا بتوان به آن نام الگوی دو دره داد.

یک الگوی دو دره پس از یک حرکت نزولی قابل توجه ایجاد می‌شود و سیگنالی از اینکه فشار فروش در بازار در حال به پایان رسیدن است محسوب می‌شود. پس از ایجاد این الگو ممکن است قیمت حرکت بامعنایی به سمت بالا نداشته باشد اما دره ‌ها باید به عنوان یک سطح حمایت جدید عمل کنند.

الگوی معاملاتی سر و شانه لایت فارکس

با استفاده از الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders می‌توان به پیش ‌بینی تغییر جهت صعودی یا نزولی ترند پرداخت.

این الگوی معاملاتی مشهور از سه نقطه اوج یا قله برخوردار است که قله‌ میانی در آن بلندترین و نشانه‌ای از سر محسوب می‌شود. در حالی که دیگر قله ‌ها که در سمت راست و چپ سر قرار گرفته‌اند، شانه به شمار می‌آیند.

دقت داشته باشید که تا زمان ایجاد سومین قله، نباید از شکل گیری این الگوی معاملاتی مطمئن باشید و بر اساسش معامله کنید.

در هنگام شکل‌ گیری، شانه سمت چپ پس از به پایان رسیدن یک ترند صعودی بلند مدت ایجاد می‌شود. پس از آن رایج است که قیمت افت کند و نشان دهد که ترند صعودی قبلی به پایان رسیده است. در نتیجه یک قله ایجاد می‌شود.

در ادامه قیمت دوباره رشد از خود نشان می‌دهد و باعث به وجود آمدن یک نقطه حداکثر بالاتر می‌شود. از اینجا، قیمت‌ دوباره کاهش یافته و یک ترند نزولی کوتاه ‌مدت و جدید را ایجاد می‌کند که باعث به وجود آمدن سر در این الگو می‌شود.

در ادامه با افزایش قیمت، یک نقطه حداکثر جدید و در ادامه یک عقب ‌نشینی دیگر ایجاد می‌شود. زمانی که قیمت به سمت بالا هدایت می‌شود، نمی‌تواند به حداکثر قبلی خود برسد. در نتیجه، سه قله ایجاد می‌شود که نشان ‌دهنده‌ الگوی سر و شانه است.

الگوهای چارتی در معاملات لایت فارکس - الگوهای قیمتی فارکس - الگوی مثلثی لایت فارکس

الگوی پرچم در بروکر لایت فارکس LiteForex

یک پرچم یا Flag در واقع الگویی قیمتی در چارت به حساب می‌آید که در یک بازه زمانی کوتاه‌تر، معکوس ترند قیمتی غالب در چارت قیمتی با بازه زمانی بلند مدت، حرکت می‌کند.

الگوی پرچم برای پیدا کردن ادامه‌ یک ترند قبلی در نقطه‌ای که قیمت از آن ترند انحراف پیدا کرده است، کاربرد دارد. با ادامه پیدا کردن ترند، احتمال دارد قیمت به طور مداوم و با سرعت افزایش پیدا کند و دیدن الگوی پرچم در این لحظه می‌تواند برای معامله‌ گران بسیار مفید باشد.

الگو های پرچم مناطقی از چارت هستند که لحظات ثبات قیمتی محدود و یک حرکت ضد ترند که مستقیما پس از یک حرکت جهتی تند در قیمت ایجاد می‌شود را نشان می‌دهند.

با توجه به خصیصه های الگوی پرچم، یک معامله‌ گر این امکان را دارد که صرفا با شناسایی سه نقطه مهم ورود، توقف ضرر و هدف سودآوری، یک استراتژی برای معاملات بر اساس آن اعمال کند.

الگوی پرچم سه گوش بروکر لایت فارکس

الگوی پرچم سه گوش (Pennant) نیز که می‌توان از اسم آن حدس زد، به شکل یک پرچم سه گوشه‌‌ای است که بر روی چارت معاملاتی ایجاد شده است.

معامله ‌گران از الگوی پرچم سه‌ گوش بهره می‌گیرند تا تشخیص بدهند که چه موقعی یک ترند پایدار و باثبات باری دیگر به حرکت مهاجمانه خود در بازار ادامه خواهد داد. الگو های پرچم سه‌ گوش با کندل ‌هایی به حالت پرچم که پس از یک حرکت قابل توجه صعودی یا نزولی شکل گرفته‌اند،‌ قابل تشخیص هستند.

حرکت شدید اولیه قبل از رسیدن به شکل پرچم، در واقع میله‌ آن پرچم به شمار می‌آید و نشان ‌دهنده‌ دوره‌ای قدرتمند از حرکت به یک سمت در بازار است. اما زمانی که حرکت قابل توجه در بازار توقف پیدا می‌کند، یک دوره‌ ثبات در بازار آغاز پیدا می‌کند. همین دوره‌ پایداری بازار به شکل یک پرچم سه گوش ظاهر می‌شود.

الگوی تداوم چیست؟

الگوی تداوم

الگوی تداوم

الگوی تداوم نشان می الگوهای چارت مستطیلی دهد که قیمت پس از اتمام الگو ، همانطور که در گذشته رفتار نشان داده بود ، در همان جهت حرکت می کند. چندین الگوی ادامه وجود دارد که تحلیلگران فنی از آنها استفاده می کنند تا نشان دهند که قیمت ممکن است روند خود را ادامه دهد. نمونه هایی از الگوهای ادامه شامل مثلث ، پرچم و مستطیل هستند.

پیشگویی های کلیدی

 • یک الگوی تداوم ، روشی است که نشان می دهد تمایل برای ادامه روند در همان جهت پس از یک الگو مانند قبل وجود دارد.
 • همه الگوهای تداوم منجر به ادامه روند نمی شوند. بسیاری از آنها منجر به وارونگی خواهد شد. معامله گران با انتظار برای بریک آوت ، می توانند ببینند که در آن قرار خواهد گرفت.
 • الگوهای تداوم به طور معمول با تجارت در مسیر بریک آوت معامله می شوند ، که در حالت ایده آل نیز باید هم جهت روند باشند.

درک الگوی تداوم

یک الگوی تداوم به این دلیل برچسب گذاری می شود زیرا فرض تمایل جزئی برای ادامه روند پس از تکمیل الگو وجود دارد. اگرچه همه الگوهای تداوم منجر به ادامه روند نمی شوند. به عنوان مثال ، قیمت ممکن است پس از تشکیل مثلث یا قلاب ، روند را معکوس کند.

الگوهای تداوم وقتی معتبر هستند که روند حرکت به سمت الگوی قوی باشد ، و الگو تداوم نسبت به امواج روند نسبتاً ناچیز است. به عنوان مثال ، قیمت به شدت بالا می رود ، الگو مثلثی کوچک را تشکیل می دهد ، از الگوی مثلث شکسته می شود و سپس حرکت خود را بالاتر انجام میدهد.

اگر الگوی تداوم تقریباً به اندازه موجهای روند پیشین آن باشد ، این بیشتر نشانگر افزایش نوسانات ، عدم اعتقاد در جهت روند و حرکتهای بزرگتر در برابر روند است که همگی نشانه های هشدار دهنده بر خلاف چراغ سبز برای روند هستند.

نکته دیگری که باید از آن آگاهی داشته باشید ، موجهای روند کوچکی است که با الگو برای روند دنبال می شوند. مورد دوم قدرت خرید قوی را نشان می دهد. موارد قبلی نشان می دهد که خریداران از افزایش فشارهای گران قیمت تردید دارند.

متداول ترین روش تجارت الگوی تداوم ، صبر برای شکل گیری الگو ، ترسیم خطوط روند در اطراف الگو ، و سپس ورود به تجارت است که قیمت از الگو در جهت روند غالب خارج می شود.

انواع الگوهای ادامه

برخی از الگوهای ادامه معمول شامل مثلث ، پرچم ، قلاب و مستطیل است. در زیر توضیحات مربوط به این الگوهای ادامه آورده شده است.

مثلثها

مثلث وقتی اتفاق می افتد که عملکرد قیمت در امنیت بیشتر و فشرده تر شود. مثلث ها بر سه نوع اند: صعودی ، نزولی و متقارن.

مثلث صعودی با بالا آمدن پایین نوسانات ایجاد می شود که هنگام اتصال آنها خط صعودی ایجاد می کنند. نوسانات همه به الگوهای چارت مستطیلی یک سطح مشابه می رسند و وقتی به هم وصل می شوند یک خط افقی ایجاد می کنند.

در یک مثلث نزولی ، صعودهای نوسان در حال کاهش است و هنگام اتصال ، یک خط شیب دار به سمت پایین تشکیل می دهد. کمترین چرخش به سطوح مشابه می رسد ، و در هنگام اتصال یک خط افقی را تشکیل می دهد.

یک مثلث متقارن دارای قله های نوسان نزولی و پایین های نوسان صعودی است. این یک روند نزولی و رو به رشد را ایجاد می کند که به یکدیگر همگرا می شوند.

برای ایجاد خطوط روند ضروری در ترسیم مثلث ، حداقل دو قله نوسان و دو سطح نوسان وجود دارد. یک سوم الگوهای چارت مستطیلی ، و گاهی اوقات حتی یک چهارم ، نوسان زیاد و / یا نوسان کم قبل از وقوع شکستگی شایع است.

قلاب ها

قلاب ها نوعی مثلث هستند اما بسیار کوچکتر. در حالی که قیمت مثلث و نوسان قیمت مثلث را دارد ، اغلب یک محدوده قیمت به نظر می رسد که با گذشت زمان حتی کمتر می شود. تقدم با افزایش یا کاهش شدید قیمت سکه ها است و نشان می دهد که بازار قبل از شروع دوباره شکست ، نفس می کشد.

پرچم ها

پرچم ها بسیار شبیه قلاب ها هستند. آنها پس از افزایش یا کاهش شدید قیمت ، محدوده معاملاتی باریکی را تشکیل می دهند. تفاوت در این است که پرچمها بین خطوط موازی ، صعودی ، نزولی و یا در کنار هم حرکت می کنند ، در حالی که یک قلاب شکل مثلثی به خود می گیرد.

مستطیل

مستطیل ها الگوی مداوم متداول هستند که با حرکت قیمت در یک طرف حرکت می کنند و مکث در روند قیمت را نشان می دهد.همچنین درین الگو عملکرد قیمت بین سطح حمایت و افقی محدود شده است.

تجارت یک الگوی تداوم

چندین مرحله در تجارت یک الگوی تداوم وجود دارد:

اولین قدم شناسایی ، جهت روند قبلی است. به عنوان مثال ، آیا قبل از تشکیل الگوی مثلث ، قیمت افزایش یا کاهش می یابد؟

مرحله بعدی شناسایی الگوی تداوم و یافتن نقطه شکست است. برخی از معامله گران تنها درصورتی که معاملات بزرگ در همان جهت با روند غالب اتفاق بیفتد ، معاملات را انجام می دهند. به عنوان مثال ، اگر روند غالب به پایان برسد ، اگر قیمت ارزشش را داشته باشد ، آنها می خرند!

می توان براساس ارتفاع الگوی تداوم ، یک هدف سود ایجاد کرد. به عنوان مثال ، اگر یک مستطیل ۲ دلار ارتفاع داشته باشد ( قیمت مقاومت منهای قیمت حمایت ) و قیمت آن به سمت سیر نزولی می رود ، هدف اصلی تخمین زده شده قیمت حمایتی منهای ۲ دلار است. اگر قیمت بیشتر شد ، ۲ دلار به قیمت مقاومت اضافه کنید. همین مفهوم در مورد مثلث ها صدق می کند. در صورت شکسته شدن قیمت ، ارتفاع مثلث را از نقطه شکست بیرون اضافه کنید. در صورت پایین آمدن قیمت ، مثلث را از نقطه شکست جدا کنید.

برای پرچم ها و قلاب ها ، موج قیمت منتهی به الگو را اندازه گیری کنید. اگر قیمت بالاتر می رود ، آن اندازه گیری را به پایین پرچم / قلاب اضافه کنید تا به هدف سود صعودی برسید. اگر قیمت پایین تر است ، اندازه گیری را از بالای پرچم / قلاب انجام دهید.

مهمترین اشکال در الگوهای ادامه معاملات و به طور کلی الگوهای نمودار ، شکست های نادرست است. شکست غلط هنگامی اتفاق می افتد که قیمت به بیرون از الگو منتقل می شود اما سپس به عقب در داخل یا خارج از طرف دیگر حرکت می کند. به همین دلیل است که استاپ لاس یا حد ضرر برای کنترل ریسک استفاده می شود.

هنگام ادامه معاملات ، قدرت حرکت قیمت را قبل از تشکیل الگو در نظر بگیرید. حرکات شدید بیشتر از این است که الگو بعد از یک حرکت ضعیف یا در میان داد و ستدهای ناخواسته اتفاق بیفتد. الگوی ادامه همچنین باید یک بخش نسبتاً جزئی از موج روند قبلی باشد. هرچه این الگو نسبت به موج قبل از آن بزرگتر باشد ، اطمینان کمتری دارد. ممکن است هنوز هم به عنوان یک الگوی ادامه عمل کند ، اما افزایش نوسانات و افزایش حرکت در جهت مخالف روند یک علامت هشدار دهنده است.

بسیاری از معامله گران هنگامی که قیمت از الگو ادامه می یابد ، به دنبال افزایش حجم هستند. اگر حجم کمتری در بریک آوت وجود داشته باشد ، احتمال شکستن شکست بیشتر خواهد بود.

نمونه ای از الگوی تداوم در بورس سهام

نمودار شرکت آمازون (AMZN) سه الگوی قلاب / پرچم را نشان می دهد. اولی یک قلاب است و دو مورد دیگر پرچم هستند.

دو الگوی اول روش اندازه گیری برای دستیابی به یک هدف سود تخمینی را نشان می دهند. هدف سود فقط یک تخمین است. این بدان معنا نیست که حتما قیمت به آن حد خواهد رسید ، یا اینکه در آن سطح متوقف می شود و ادامه نمی یابد.

مثال سوم نقطه شکست را نشان می دهد ، که در این شرایط برای خرید سیگنال می دهد. جهت خرید سیگنال نیز با روند صعودی اخیر همسو است.

نمونه ای از الگوی تداوم در بورس سهام

ارتفاع موج به داخل الگو اندازه گیری می شود و سپس به قسمت پایین الگو اضافه می شود تا هدف سود را فراهم کند. این یک هدف سود تخمینی است و می تواند برای تعیین ریسک / پاداش بالقوه یک تجارت سودمند باشد. معامله گران ممکن است بخاطر وقوع یک شکست مالی ، مایل به استفاده از متوقف کننده ضرر شوند.

معرفی الگوهای ادامه دهنده

وقتی یک معامله گر به نمودار قیمت سهام نگاه می کند، تحرکات ممکن است تصادفی به نظر برسد. اغلب همین طور است اما در دل این تحرکات، الگوهایی وجود دارد. الگوهای نمودار، اشکالی هندسی هستند که در داده های قیمتی دیده می شوند و در مورد عملکرد قیمت به معامله گر مشاوره می دهند. معامله گران با استفاده از این الگوها می توانند پیشبینی کنند که قیمت می خواهد به کجا برود. وقتی الگوهای ادامه دهنده رخ می دهند، می خواهند بگویند که روند قیمت ادامه پیدا می کند. در این درس به معرفی این الگوها می پردازیم و نحوه ی بررسی آن ها را به شما یاد می دهیم.

انواع الگوهای ادامه دهنده
این الگوها در اواسط روند اتفاق می افتند و مکثی در عملکرد قیمت Price Action مدت های مختلف هستند. هنگام بروز این الگوها، می توانیم بگوییم که روند الگوهای چارت مستطیلی بعد از اینکه کامل می شود، دوباره از سرگرفته می شود. یک الگو وقتی کامل در نظر گرفته می شود که شکل گرفته باشد (بشود آن را ترسیم کرد) و «برک اوت ها»ی آن الگو، به صورت بالقوه با روند قبلی ادامه بدهند. الگوهای ادامه دهنده در همه ی بازه های زمانی دیده می شوند. متعارف ترین الگوهای ادامه دهنده شامل مثلث Triangles، پرچم Flags، قلاب Pennants و مستطیل Rectangles هستند.

الگوی ادامه دهنده مثلث Tringles
الگوی مثلث یک الگوی رایج است که با پایین های بالاتر و بالاهای پایین تر، می توان آن را به سادگی همگرای دامنه ی قیمت تعریف کرد. پرایس اکشن (عملکرد قیمت) همگرا شده یک مثلث ایجاد می کند. مثلث ها سه نوع اصلی دارند. متقارن Symmetrical، صعودی Ascending، نزولی.Descending در معامله گری هر سه نوع این مثلث به صورت مشابهی به کار می آیند. مثلث ها در مدت زمان با هم تفاوت دارند اما دست کم دو نوسان بالا و دو نوسان پایین در قیمت دارند. اگر قیمت به همگرا شدن ادامه دهد، در نهایت به رأس زاویه می رسد؛ هرچه قیمت به رأس زاویه نزدیکتر شود، عملکرد قیمت محکم تر و محکم تر می شود و احتمال برک اوت را بالاتر می برد.

مثلث متقارن Symmetrical
یک مثلث متقارن، یک دامنه ی شیب دار به سمت بالا و یک دامنه ی شیب دار به سمت پایین دارد.

مثلث متقارن Symmetrical

مثلث صعودی Ascending
مثلث صعودی یک سرحد الگوهای چارت مستطیلی افقی بالایی و یک سرحد افقی پایینی دارد.

مثلث صعودی Ascending

مثلث نزولی Descending
مثلث نزولی یک سرحد بالایی شیب دار رو به بالا و یک سرحد افقی پایینی دارد.

مثلث نزولی Descending

پرچم Flag
پرچم ها در جایی که قیمت در یک رنج قیمت کوچک در میان خطوط موازی محدود می شود، در روند وقفه ایجاد می کنند. این وقفه در میانه ی روند، به الگو یک ظاهر پرچم مانند می دهد. پرچم ها از لحاظ مدت زمان کوتاه هستند و تا چند میله دوام می آورند و به عنوان یک محدوده یا کانال روند، حاوی نوسان قیمت نیستند. پرچم می تواند موازی یا شیب دار رو به بالا یا پایین باشد.

پرچم Flag

قلاب Pennants
قلاب ها شبیه مثلث ها هستند اما کوچک الگوهای چارت مستطیلی تر؛ قلاب ها معمولاً تنها توسط چند ایجاد می شوند. این یک قانون سفت و سخت نیست اما اگر یک قلاب شامل بیش از بیست میله ی قیمت باشد، می توان آن را مثلث در نظر گرفت. این الگو وقتی شکل می گیرد که قیمت همگرا شود و محدوده ی قیمت نسبتاً کمی را در اواسط روند پوشش می دهد. همین موضوع به الگو ظاهری شبیه به قلاب می دهد.

قلاب Pennants

مستطیل Rectangles
غالباً وقفه هایی در روند ایجاد می شود که در آن ها، عرضه و تقاضا تا درصد بالایی یکسان است؛ پس عملکرد قیمت یک خط افقی را تشکیل می دهد که بین دو سطوح پشتیبانی و مقاومت محدود شده است. به مستطیل ها، محدوده ی معاملاتی Trading Range نیز می گویند و می توانند برای مدتی کوتاه یا تا چندین سال ادامه پیدا کنند. این الگو بسیار معمول است و در اغلب روزها و در بازه های زمانی طولانی تر دیده می شود.

مستطیل Rectangles

نحوه کار با الگوهای ادامه دهنده
این الگوها، برای عملکرد قیمت یک منطق ارائه می دهند. وقتی الگوها را بلد باشید، می توانید برای استفاده از مزایای الگوهای معمول، یک برنامه ی معاملاتی ایجاد کنید. الگوها، فرصت های معاملاتی ای در اختیارتان قرار می دهند که ممکن است با استفاده از روش های دیگر، نتوانیم چنین فرصت هایی پیدا کنید. البته، صرف اینکه اسم این الگوها ادامه دهنده است، به این معنا نیست که همیشه قابل اعتمادند. یک الگو ممکن است در طول روند ایجاد شود اما معکوس شدن روند هم همچنان ممکن است اتفاق بیفتد. همچنین، ممکن است به محض اینکه روی نمودارهایمان الگوها را رسم کردیم، ممکن است مرزها تغییرات اندکی را تجربه کنند اما یکBreak Out کامل اتفاق نمی افتد. به این حالت برک اوت جعلی یا غلط گفته می شود و می تواند تا چندین بار قبل از شکسته شدن الگو اتفاق بیفتد و ادامه یا معکوس شدن رخ دهد. از آن جایی که مستطیل محبوبیت دارد و به سادگی قابل تشخیص است، در معرض شکست ها یا برک اوت های جعلی قرار دارد. الگوها همچنین می توانند ذهنی باشند؛ آن چه که یک معامله گر می بیند، چیزی نیست که یک معامله گر دیگر می بیند و هر معامله گری با روش خودش این الگوها را روی نموداری که استفاده می کند رسم می کند. این لزوماً چیز بدی نیست زیرا به هر معامله گری پرسپکتیو و چشم انداز خاص خودش را نسبت به بازار می دهد. پیدا کردن الگوها، ترسیم آن ها و فرموله کردن برنامه ای برای استفاده از آن ها، نیازمند وقت گذاشتن و تمرین زیاد است.

حرف آخر
الگوهای ادامه دهنده که شامل مثلث، پرچم، قلاب و مستطیل می شود، برای پیشبینی بالقوه ی روندی که بازار پیش می گیرد، منطق فراهم می کند. این الگوها غالباً در میانه ی روند اتفاق می افتند نشانگر ادامه ی روند هستند. برای ادامه ی روند، الگو باید در مسیر صحیح شکسته شود. با اینکه الگوها در گرفتن تصمیمات معاملاتی به معامله گر کمک می کنند، همیشه قابل اعتماد نیستند. مشکلات بالقوه ای که ممکن است اتفاق بیفتد شامل معکوس شدن روند به جای ادامه پیدا کردن و پس از شروع شکل گیری الگو، برک اوت های جعلی متعدد است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.