منشا پیدایش شاخص نزدک


منشا پیدایش شاخص نزدک

نگاهی گذرا به مطالب منتشره شده در باره کمپین "نه به جمهوری اسلامی" در خبرنامه گویا که یکی از پر بیننده ترین سایتهای مجازی است، واکنشهای متفاوتی را نسبت به این کمپین، در جامعه سیاسی ایرانی مقیم خارج، نشان میدهد.

خبرنامه گویا از مدتها پیش، این امکان را برای خوانندگان خود فراهم ساخته، که رای مثبت یا منفی خود را نسبت به مطلبی که خوانده میشود، ثبت کنند. اگر"گویا"، این امکان را نیز فراهم میساخت که آمار کل کسانی که مطلب معینی را کلیک کرده‌اند، در کنار آرای مثبت یا منفی ثبت ونشان داده شود، امکان سنجش دقیقتر تمایلات موجود در میان خوانندگان مطالب آن، بیشتر فراهم میشد.
با وجود این کمبود، هنوز هم میتوان مدعی شد که فعالین سیاسی ایرانی مقیم خارج از کشور، مواضع وگرایشات مطرح در مورد کمپین "نه به جمهوری اسلامی" را، در آرای مثبت یا منفی خود در پای مطالب مرتبط با این کمپین که در خبرنامه گویا درج شدند، به روشنی و صراحت تمام باز تاب دادند.
گرایشات سیاسی موجود چپ، اگر عینکهای خود را کنار بگذارند، میتوانند در آینه این آراء، وزن و ابعاد واقعی تاثیر خود در جامعه سیاسی ایرانی مقیم خارج را ببینند، از تصورات بیهوده در مورد خود بپرهیزند وبرای خروج از انزوا و همراهی با خواستهای دموکراتیک و مشترک ایرانیان، به نوسازی مواضع خود بپردازند.
در مقاطعی که جنبش‌های وسیع اعتراضی در ایران اوج گرفته، نزدیکی زیادی ما بین نظرات مردم و فعالین سیاسی در داخل و مواضع جامعه سیاسی مقیم خارج از کشور نسبت به نظام حاکم مشاهده شده است. به همین اعتبار، آنچه که در زیر میاید ارتباط مستقیم ونزدیک با آنچه در درون ایران میگذرد دارد و باید به آن اهمیت داد.
این نوشته، در منشا پیدایش شاخص نزدک ذکر نمونه‌های زیر، از پرداحتن به دلایل قبول یا رد کمپین نه به جمهوری اسلامی توسط نویسندگان مطالب مورد استناد آگاهانه پرهیز کرده است، اما یک نکته را با قطعیت میتوان گفت که نفی کنندگان مشارکت دراین کمپین برای رد آن (به جزنوشته بهزاد کریمی)، به جعل و اختراع مسایل خلاف واقع و. در مورد انگیزه‌ها، اهداف ومبتکرین آغازگر این حرکت، دست زده‌اند.

چند واکنش نمونه وار

شاید بتوان گفت عجیبترین واکنش در این میان متعلق به آقای فرخ نگهدار، از نمایندگان شاخص گرایش مدافع جمهوری اسلامی در میان طیفی از نیروهای چپگرا بوده است. مواضع وی، به موازات خرابی بیش از پیش موقعیت جمهوری اسلامی در میان مردم کشور و در سطح جامعه بین الملل، هر چه بیشتر به سوی افراط در دفاع از مواضع حکومت و وارونه سازی حقایق متمایل شده است.
راه مورد نطر وی که "تلاش برای تغییر رفتار رهبر" تعریف شده است، نه تنها به تغییر کامل رفتار سیاسی خود وی منجر شده، بلکه طرفه اینکه، وی از مخالفان جمهوری اسلامی هم بارها خواسته است، که به وی بپیوندند و نشان دهند که رفتار رهبران هم میتواند تغییرکند و از این طریق مشوق ومحرک تغییر رفتار رهبر حکومت؛ آقای علی خامنه‌ای برای ایجاد اصلاحات در کشور شوند. وی جمهوری اسلامی را معرف و نماینده منافع کشور دانسته و از منتقدین حکومت میخواهند از سیاستهای ضد اسراییلی و ضد عربستانی حکومت ایران و حق آن برای دخالت و حضور در کانونهای داغ تشنج در منطقه حمایت کنند.
بخش بزرگی از کارنامه سیاسی فرخ نگهدار برای سالیانی متمادی، مقابله پیگیر با اپوزیسیون نظام چمهوری اسلامی، از هرنوع آن بوده است. وی از جمله آن رهبران سیاسی است که با هر نوعی از همگرایی در صفوف منتقدین نظام فقط به شرطی موافق است که به بهبود رابطه مردم با حکومت منجر شود به تضعیف آن کمک نکند. او با شکل گیری هر کانونی از همگرایی نیروهای اپوزیسیون، حتی در مسایل عام حقوق بشری آن، برای پاسخگو کردن حکومت به جامعه جهانی مخالف است و آن را به نفع دشمنان کشور که از نظر وی، کم و بیش همان دشمنان جمهوری اسلامی هستند، میداند.
نظر فرخ نگهدار را میتوان به تعدادی از فعالین وابسته به اتحاد چمهوریخواهان و بخشی از سازمان فداییان اکثریت نیز و چریانی مثل راه توده تعمیم داد. آقای عبدالستار دوشوکی در نوشته‌ای که در خبرنامه گویا چاپ شده، پاسخهای در خوری را، در رد مواضع وی دردفاع از نظام جمهوری اسلامی ارائه داده‌اند، که خواندنی است.
جمع آرای مثبت ومنفی نوشته دوشوکی در منشا پیدایش شاخص نزدک بعد از ظهر روزدوم سال نو ایراتی، ۱۶۲۷ (۱۵۶۵ مثبت و ۶۲ منفی) ثبت شده بود.
به عبارت دیگرنزدیک به فقط ۴٪ از خوانندگان مطلب وی، مستقیم وغیر مستقیم مخالف نظرات او بوده‌اند. درمقابل، حدود ۹۶ ٪ رای دهندگان، موافق نظر منشا پیدایش شاخص نزدک وی در مقابل فرخ نگهدار بوده‌اند.
نمونه دوم نوشته ایست ازآقای ابولفضل محققی در خبر نامه گویا، در دفاعی بسیار صریح و روشن از کمپین نه به جمهوری اسلامی. این نوشته را میتوان به یک گرایش چپ دموکرات میانه و واقع گرا نسبت داد که حضوری فعال در کمپین "نه به جمهوری اسلامی" هم، داشت.
از میان ۲۳۸ رای مثبت ومنفی به نوشته وی، ۱۵ رای منفی و ۲۲۳ رای مثبت داده ثبت شده بود،، یعنی نزدک به ۹۴٪ موافق و کمی بیش از ۶٪ مخالف مواضع وی بوده‌اند و این نسبت، با فقط ۲٪ اختلاف، با در صد آمار نوشته اقای دوشوکی تطابق دارد.
نوشتار سوم، به قلم اقای اتابک فتح الله زاده، که مخالف کمپین "نه به جمهوری اسلامی" است، در مجموع دارای ۸۶۸ رای مثبت ومنفی است (۱۱۵ مثبت و ۷۵۳ منفی)، یعنی کمی بیش از ۱۳٪، به آن رای مثبت داده و ۸۷٪ نیز با استدلالات وی مخالف بوده‌اند. با کمی آسان گیری، میتوان مواضع این نویسنده را، نظر بخشی از اتحاد جمهوریخواهان و وفداییان اکثریت دانست، که در عین مخالفت با نظام جمهوری اسلامی امکان تحول ساختاری گام به گام آن را، در همراهی "اصلاح طلبان ویا به قول آقای نگهدار"جمهوریخواهلان اسلامگرا" با جامعه مدنی در کشور، برای اصلاح امور، ممکن میدانند و بر این تصورند که چنین مسیری در پایان خود به برپایی یک جمهوری سکولار در ایران و حذف حکومت دینی خواهد انجامید. چهره شاخص این سیاست در چپ کشور آقای بابک امیر خسروی است، که همیشه انتظارداشته، جامعه ایرانی معترض، سطح مطالبات خود را با سیاستهای گام به گام مورد نظر وی تنظیم کند. این نقشه راه، در اصل خود، نسخه به روز شده سیاست "شکوفایی حمهوری اسلامی" است.
این گرایش، با وجود نزدیکی وتطابقش با نظرات فرخ نگهدار، بنا به دلایلی که در حوصله این نوشته نیست، آرای بیشتری را نسبت به نظر اقای نگهدار به خود اختصاص داده است، یعنی ۱۳٪ در مقابل ۴٪..

واکنش چهارم، به قلم شهاب برهان که اگر اشتباه نکنم از وابستگان راه کارگر است، با نفی کمپین"نه به جمهوری اسلامی"، کلا ۴۴۶ رای مثبت ومنفی را برای خود ثبت کرده است (۷۹ رای مثبت و ۳۶۷ رای منفی) یعنی حدود ۱۸٪ آرای مثبت در برابر نزدیک به ۸۲٪ آرای مخالف. این گرایش افراطی در منتهی علیه چپ اپوزیسیون عدالت خواه مقیم خارج از کشور، حدودا بیش از ۴ برابر نظر متعلق به گرایش اقای نگهدار دارای رای است.

گرایش دیگری در چپ کشور، که زیر نام وپرچم "تحول طلبی" خود را نشان میدهد و با بخشی از اتحاد جمهوریخواهان وچند تشکل کوچک جمهوریخواهی دیگر وحزب چپ مربوط است، در نوشته‌ای از آقای بهزاد کریمی به کمپین " نه به جمهوری اسلامی" خود را نشان داده است. اگر کم لطفی حساب نشود، این واکنش را، به جز "خط سرگردان" نامی نمیتوان داد. این نوشته، نه در رد اصل شعار این کمپین، بلکه در برد شمردن اشکالات و کمبودهای آن، خواهی نخواهی به نفی آن نزدیک شده است.

با استناد به متن نوشته، اولویت سیاسی ایجابی نویسنده آن فاقد صراحت وروشنی است و درواقع معلوم نیست که وی دقیقا به دنبال چه نوعی از وجه ایجابی شعار نه به جمهوری اسلامی است؟ به نظرمیرسد تامین عدالت در جامعه، که بیشتر معرف برنامه دراز مدت نیروی چپ است مضمون شعار ایجابی وی را بدون آنکه صراحتی در شکل قدرت جایگزین به خرج دهد، تشکیل میدهد. چنین پیشنهادی بعید است بتواند پایه و اساس یک پلاتفرم سیاسی فراگیر ملی را، برای اتحاد با نیروهای لیبرال و دموکرات میانی و یاراست کشور فراهم کند. چون این نظر در گویا منتشر نشده، بنابراین آماری از آرای مخالف و موافق آن در دست نیست که بتوان جایگاه آن را درمقایسه با نمونه‌های قبلا ذکر شده، تعیین کرد.

کلام آخر

این نوشته، قصدی برای پیشبینی آینده این کمپین ویا توضیح و توجیه خوب وبد آن نداشته است. کسانیکه از منبر دانایی وهمه چیز دانی به موعظه، شماتت و یا تخریب مبتکرین ومشارکت کنندگان این کمپین مشغولند، بهتر است وقت خود را بیش از این تلف نکنند و برای اثبات صحت روش و نقشه راه خود، مستقیما وارد میدان شده و هنر خود را در گشودن بن بست سیاسی موجود در درون اپوزیسیون و برای غلیه بر مشکلات پیش رو و برداشتن موانع راه آزادی کشور از یوغ حکومت مستبد دینی، نشان دهند.

سرآمدانلاین - قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، چهارشنبه، تحت تأثیر گزارش تورم آمریکا و رشد فراتر از انتظار قیمت‌های مصرف‌کننده این کشور قرار گرفت و افت کرد، هرچند تقویت ارزش دلار این رشد را محدود کرد.

به گزارش سرآمدانلاین ، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، چهارشنبه، تحت تأثیر گزارش تورم آمریکا و رشد فراتر از انتظار قیمت‌های مصرف‌کننده این کشور قرار گرفت و افت کرد، هرچند تقویت ارزش دلار این رشد منشا پیدایش شاخص نزدک را محدود کرد.

تا ساعت ۸:۱۳ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۲۸ درصد رشد کرد و به ۱۸۱۳.۲۵ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا تا این لحظه ۰.منشا پیدایش شاخص نزدک ۲۰ درصد رشد کرد و به ۱۸۱۳.۶۰ دلار رسید.

گزارش تورم آمریکا که بسیار مورد انتظار فعالان بازارهای مالی بود دیشب منتشر شد و نشان داد تورم آمریکا به بالاترین سطح در ۱۳ سال اخیر رسیده و شاخص تورم اصلی در بالاترین سطح در ۳ دهه گذشته قرار دارد.

با وجود این گزارش سرمایه‌گذاران انتظار ندارند بانک مرکزی آمریکا فوراً وارد عمل شده و نرخ بهره خود را بالا ببرد. همین نگاه سرمایه‌گذاران باعث شد تا سرمایه‌گذاران برای در امان ماندن از تورم به خرید طلا رو بیاورند.

اما آن‌چه باعث شد قیمت جهانی طلا از این بالاتر نرود این بود که ارزش دلار در معاملات امروز تقویت شد و قیمت خرید طلا را برای دارندگان ارزهای غیر دلاری افزایش داد.

بازار بورس یا رمزارزها؛ در حال حاضر کدام یک برای سرمایه‌گذاری مناسبتر است؟

سرآمدانلاین - در حال حاضر بازار رمزارزها و بازار سرمایه از لحاظ اصلاحات قیمتی در وضعیت مشابهی به سر می برند و هر دو آنها اخیرا موج اصلاحی نزولی را تجربه کرده‌اند.

به گزارش سرآمدانلاین ، روند اصلاحی بازار سرمایه به دلیل محدودیت دامنه نوسان، مدت بیشتری به طول انجامید اما در بازار رمزارزها اصلاحات قیمتی به دلیل نبود محدودیت دامنه نوسان سریعتر رخ می‌دهد. البته نمی‌توان با قطعیت گفت که روند نزولی میان‌مدت این دو بازار به پایان رسیده است.

با این اوصاف هم رمزارزها و هم سهام، شرایط نسبتا مناسبی برای سرمایه گذاری دارند و شخصی که خواهان سرمایه‌گذاری در این بازارها است با توجه به منشا پیدایش شاخص نزدک علاقه خود، می‎تواند در هر دو این بازارها سرمایه‌گذاری کند؛ سرمایه‌گذاران می‌توانند با مشورت با افراد خبره و متخصص و با توجه به علاقه خود،در هر یک از این دو بازار، سرمایه‌گذاری نموده یا می‌توانند بخشی از سرمایه خود را در بازار سرمایه و بخشی از آن را در بازار رمزارزها وارد نمایند و بدین ترتیب با تنوع دادن به پورتفو، ریسک سرمایه‌گذاری خود را نیز کاهش دهند.

نکته بسیار مهم در مورد سرمایه‌گذاری در رمزارزها، پس از انتخاب و خرید درست، نحوه نگه‌داری "امن" رمزارزهاست، در بازار سرمایه شما با خرید سهم یک شرکت، صاحب یک کد بورسی می‌شوید و اطلاعات خرید شما به صورت متمرکز در سیستم سازمان بورس "به نام شما" ثبت می‌شود اما این موضوع در مورد رمزارزها متفاوت است. در صورتیکه نحوه نگه‌داری امن و صحیح رمزارز خریداری شده را ندانید، ممکن در اثر هک و گم شدن کلید خصوصی یا Seef phrase و . به راحتی آن را از دست بدهید.

مورد دیگری که می‌بایست هنگام سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها به آن توجه کنید، این است که به سودای سودهای چند صد درصدی ظرف چند روز، رمزارزهای بی‌بنیاد و بی‌اعتبار را خریداری نکنیم. بسیاری از ارزهایی که به شدت تبلیغ می‌شوند، پروژه‌های کلاهبرداری هستند. به هیچ عنوان طمع نکنید چراکه به محض طمع، پول خود را از دست می‎دهید؛ از طرف دیگر به این نکته نیز می‌بایست توجه کرد که رمزارزها همان طور که می‌تواندد افزایش قیمت سریع و شدیدی را تجربه کنند، گاهی ممکن است ۹۰ تا ۹۵ درصد ارزش خود را نیز از دست بدهند در نتیجه سرمایه‌گذاران حتما باید قبل از سرمایه‌گذاری با افرادی که سابقه و تخصص و شناخت کافی در این بازار دارند مشورت نموده و از آنها در انتخاب سبد مناسب سرمایه‌گذاری مشاوره بگیرند.

گفتنی است که یکی از جذابیت‌های بازار رمزارزها، امکان معاملات فیوچر یا آتی است که امکان استفاده از اهرم و معامله بصورت بازار دو طرفه را به ما می‌دهد. بنده به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنم که افراد تازه وارد به این بازار، به سمت معاملات فیوچرز بروند چراکه به احتمال زیاد ظرف مدت کوتاهی قسمت اعظم یا حتی کل پول خود را از دست خواهند داد. سرمایه‌گذاران باید در نظر داشته باشند که به هیچ عنوان طمع سودهای نجومی آنها را به سمت معاملات فیوچرز سوق ندهد؛ برای معامله‌گری در بازار فیوچرز، می‌بایست حداقل ۲ تا ۳ سال تجربه معاملات در بازار رمزارزها یا فارکس، درک و شناخت کافی و صحیح از چگونگی کارکرد این بازار و نحوه عملکرد و پلتفرم‌ها معاملاتی آن داشته باشید.

ارزهای دیجیتالی صعودی شدند

اقتصاد سرآمدانلاین - قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارز‌های دیجیتال (رمزارزها) به دلار و تومان امروز دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخ‌ها در بالای جدول دفت فرمایید.

به گزارش اقتصاد سرآمدانلاین ، ضریب سختی استخراج بیت کوین به عنوان یکی از شاخصه های بسیار موثر بر روند قیمتی بیتکوین کماکان در کف یکساله خود قرار دارد و تحلیل بیشتر کارشناسان این است که بهبود این ضریب نیازمند زمان خواهد بود به ویژه آن که استخراج کنندگان چینی که بزرگ ترین گروه استخراج کننده بیتکوین در جهان هستند، تحت تاثیر رویکرد جدید و سختگیرانه دولت چین مجبور شده اند تجهیزات خود را به دیگر کشورها انتقال دهند.

بررسی سفارشات صورت گرفته در صرافی‌های بزرگ ارز‌های دیجیتالی نشان می‌دهد که کماکان بسیاری از معامله گران انتظار ریزش بیشتر بازار را دارند و سفارشات فروش کماکان به میزان قابل توجهی، بالا باقی مانده است.

بخشی از انتظار ریزشی بازار ناشی از فرا رسیدن سررسید قرارداد‌های شرکت گری اسکیل است که از دارندگان بزرگ رمزارز‌ها در جهان محسوب می‌شود و در نتیجه این اتفاق، عرضه در بازار زیاد خواهد شد.

در یک تصمیم عجیب و بی سابقه، شبکه اجتماعی تیک تاک اعلام کرد ممنوعیت‌های جدیدی برای تبلیغات در نظر گرفته که یکی از آن‌ها ممنوعیت تبلیغ ارز‌های دیجیتالی بوده است.

صرف نظر از اینکه کاربر این شبکه اجتماعی در کدام نقطه از زمین سکونت داشته باشد، طبق تصمیم گیری جدید اجازه اظهار نظر یا تبلیغ در خصوص ارز‌های دیجیتالی را نخواهد داشت. این شبکه اجتماعی از شبکه‌های محبوب برخی کاربران به ویژه دوج کوین بود.

مجموع ارزش بازار جهانی ارز‌های دیجیتالی در حال حاضر یک هزار و ۴۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۶۲ درصد بیشتر شده است.

در حال حاضر ۴۹ درصد کل بازار ارز‌های دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است.

گفتنی است، بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

بیت کوین
بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۶۴۲.۴۸ میلیارد دلار، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم ۴۳.۷۹ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

اتریوم
اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۲۵۰.۳۷ میلیارد دلار، در رتبه ۲ بازار قرار داشته و سهم ۱۷.۰۶ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

آزادسازی دلارهای بلوکه شده کره جنوبی به کجا رسید؟

  • دلارهای بلوکه شده

اقتصاد سرآمدانلاین - ونیز ایتالیا روزهای جمعه و شنبه شاهد برگزاری اجلاس موسوم به جی ۲۰ بود. این اجلاس که ۱۹ کشور به علاوه اتحادیه اروپا در آن شرکت داشتند، محلی برای هماهنگی میان بیست کشور برتر اقتصادی در جهان است.

به گزارش اقتصاد سرآمدانلاین ، در این دوره از اجلاس موارد مختلفی مورد بحث و بررسی سران اقتصادهای بزرگ جهان قرار گرفت. اما مهم‌ترین موضوع مربوط به ایران به دیداری در حاشیه اجلاس برمی‌گردد؛ جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا با هنگ‌نام‌کی، وزیر اقتصاد کره جنوبی ضمن مذاکره درباره موضوعات مختلف و همکاری‌های دوجانبه، به بحث درباره منابع بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی پرداختند.

در پایان این گفت‌وگو‌ها هردو طرف آمریکایی و کره‌ای توافق کردند که درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران با یکدیگر همکاری کنند و قرار شد تا منابع بلوکه شده ایرانی در کره‌جنوبی از طریق کانال مالی سوئیس به ایران منتقل شود. خبرگزاری یونهاپ در این باره گزارش داد: سئول در تلاش است با حمایت ایالات‌متحده از یک کانال در سوئیس با استفاده از بخشی از پول مسدود شده ایران در کره‌جنوبی برای فروش کالاهای بشردوستانه، شامل محصولات درمانی شرکت‌های سوئیسی به ایران استفاده کند.

این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره چگونگی انجام این کار ارائه نداده است. در فروردین‌ماه سال‌جاری نیز نخست‌وزیر کره‌جنوبی در سفری که به ایران داشت اعلام کرد باید برای دارایی‌های مسدود شده ایران در سئول چاره‌ای اندیشید و هرچه سریع‌تر این دارایی به ایران بازگردانده شود. سال گذشته مسوولان ایرانی از مذاکرات مختلفی خبر می‌دادند و اظهارات ضدونقیضی درباره منابع ایران در کره داشتند. حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت ۷ میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی چه می‌شود و آزادسازی آن به سرانجام خواهد رسید یا خیر.

مذاکرات در جی ۲۰
وزیران دارایی و اقتصاد کشورهای عضو گروه بیست (G۲۰) در ونیز گرد آمده‌اند و می‌کوشند تا طرح‌های اقتصادی را مورد بحث و توافق قرار دهند. این اجلاس در سال ۲۰۲۱ به ریاست ایتالیا و میزبانی شهر ونیز روز جمعه آغاز به کار کرد. طرح‌های اقتصادی مورد بحث در این اجلاس شامل مواردی همچون مالیات همگانی بر شرکت‌های چند ملیتی و تغییر اقلیم می‌شود. به‌نظر می‌رسد تمامی وزیران حاضر در ونیز توافق خود را در جهت یک «معماری مالی نوین» در سطح جهانی اعلام خواهند کرد. هدف کلی این ساختار تازه دستیابی به ثبات و عدالت بیشتر در نظام اقتصادی و مالی بین‌المللی اعلام شده است.

در نشست‌ رهبران کشورها، هیچ‌گونه رای‌‌گیری صورت نمی‌گیرد و تصمیمات و توافقات نشست هم الزام‌آور نیستند. در حاشیه این اجلاس به توافق رسیدن وزیر خزانه‌داری آمریکا و وزیر اقتصاد کره‌جنوبی بر سر دارایی‌های ایران خبرساز شد. خبرگزاری یونهاپ کره‌جنوبی اعلام کرد که روز شنبه در حاشیه اجلاس جی ۲۰ سیاستگذاران عالی آمریکا و کره با هم به دیدارکرده و به گفت‌وگو پرداخته‌اند و درباره برخی موضوعات به توافق رسیده‌اند. هر دو کشور توافق کردند که دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره توسط کانال مالی سوئیس، صرف خرید کالاهای بشردوستانه شود. این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره انتقال این منابع منتشر نکرده است. دارایی بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی به گفته مقامات ایرانی بالغ‌بر ۷ میلیارد دلار است.

سفر نخست‌وزیر کره به تهران
در فروردین‌ماه سال‌جاری نخست‌وزیر کره‌جنوبی پس از ۴۴ سال به تهران سفر کرد و درباره برخی موضوعات به مذاکره و گفت‌وگو پرداخت. محور این گفت‌وگوها مشکلات پیش آمده بر سر توقیف نفتکش کره‌ای در خلیج فارس و منابع بلوکه شده ایران بود. نخست‌وزیر کره‌جنوبی در آن زمان گفت باید به سرعت هفت میلیارد دلار پول مسدود شده ایران بازگردانده شده تا بن‌بست بین دو طرف حل شود. «چونگ سای کیون» به خبرنگاران همراه با خود گفت: «من قبلا گفته‌ام که این پول، پول ایران است و باید به صاحب آن برگردانده شود.

بهتر است راهی پیدا شود و سریع این مبلغ را برگردانیم.» وی افزود: «انجام این کار به نفع کره‌جنوبی است و باید برای غلبه بر محدودیت‌های مختلف تلاش شود.» نخست‌وزیر کره‌جنوبی یادآوری کرد که مقام‌های ایرانی در جلسات خود ناامیدی‌شان را از بن‌بست موجود ابراز داشته و خواستار راه‌حل سریع شدند. وی همچنین گفت که آزادی تردد دریایی در منطقه باید تضمین شود. با این حال با گذشت بالغ‌بر سه ماه از این سخنان هنوز هم تغییری در وضعیت اموال بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی رخ نداده است.

تکرار یک خبر
در اسفندماه سال گذشته اخباری با جزئیاتی مشابه درباره دارایی‌های مسدود شده ایران در کره‌جنوبی منتشر شد. در آن زمان شبکه رادیویی کی‌بی‌اس در کره‌جنوبی از قول یک مقام ارشد در وزارت خارجه کره‌جنوبی اعلام کرد که آمریکا موافقت خود را با آزادسازی دارایی‌های ایران در کره و انتقال آن از طریق کانالی مالی در سوئیس اعلام کرده است. پیش از انتشار این خبر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی گفته بود پولی که بانک مرکزی در کره دارد ۷ میلیارد دلار است و پرداخت کره‌جنوبی به ما با یک میلیارد دلار شروع می‌شود. همچنین علاوه‌بر رئیس‌کل بانک مرکزی، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز خبر داده بود که بانک مرکزی ایران بر اساس توافقی که با طرف کره‌ای نهایی شده قرار است به یک میلیارد دلار از منابع مسدود شده در این کشور دسترسی داشته باشد.

در آن زمان رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره‌جنوبی در مورد جزئیات توافق ایران و کره‌جنوبی برای آزادسازی دارایی‌های ایران در کره‌جنوبی عنوان کرد: «قرار بر این است که تا یک میلیارد دلار از این دارایی‌ها به کانال مالی ایران و سوئیس واریز شود تا صرف خرید دارو و غذا شود؛ البته باید منتظر عمل از سوی کره‌ای‌ها باشیم چون تا امروز بیشتر تا مرحله حرف و صحبت پیش می‌رفتیم.»

پولی که به مقصد می‌رسد؟
چندی پس از این اخبار، رئیس سابق بانک مرکزی در اظهاراتی در پاسخ به سرنوشت آزادسازی منابع ایران در کره اعلام کرد: «در این زمینه هنوز اتفاقی نیفتاده است.» عدم آزادسازی منابع در گذشته، آن هم پس از اعلام به نتیجه رسیدن مذاکرات بین کره و ایران و همچنین اعلام موافقت آمریکا، همه باعث شده است تا بدون انجام شدن اقدام عملی و انتقال این منابع به‌صورت یکجا یا در چند نوبت، این اخبار برای فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران اهمیت بالایی نداشته باشد. باید منتظر ماند و دید که آیا این‌بار توافق آمریکا و کره به گشایش در پرونده اموال بلوکه شده ایران منتهی می‌شود یا همچنان مانند گذشته این سخنان و توافقات به مرحله عمل نخواهند رسید. باید توجه داشت که در سه سال گذشته همواره تلاش‌های مقامات ایرانی برای آزادسازی منابع بلوکه شده با شکست روبه‌رو شده است. حتی در برهه‌ای، مقامات کره‌جنوبی از ایران خواستند که برای نگهداری منابع مسدود شده در این کشور باید به دولت کره‌جنوبی جریمه پرداخت کنند که واکنش منفی مقامات ایران را در پی داشت. حال آزادسازی منابع ایران را می‌توان نشان از تغییر رویکرد کلی ایالات‌متحده در زمینه تحریم‌ها نیز دانست. به هر روی آزادسازی منابع مسدود شده ایران یک سیگنال سیاسی نیز محسوب می‌شود که می‌تواند پیش‌بینی‌ها درباره آینده اقتصاد ایران را دقیق‌تر کند.

كارگزاري بروكر روبو فاركس

استراتژي معاملاتي آينه روبوفاركس: استراتژي معاملاتي آينه (Mirror Trading) در واقع روشي از انتخاب انواع معامله است كه به طور عمده در بازارهاي فاركس استفاده مي‌شود.

اين يك استراتژي است كه به سرمايه‌گذاران اجازه مي‌دهد معاملات معامله‌گران با تجربه و موفق را كپي كرده و همان معاملات را به براي خود و تقريبا بدون تاخير در زمان پياده سازي كنند.

معرفي شاخص هاي برتر - استراتژي معاملاتي آينه روبوفاركس - قيمت در روبو فاركس - تاپ چنجر - افتتاح حساب robo forex - بونوس روبو فاركس - انواع حساب robo forex

استراتژي معاملاتي آينه (Mirror Trading) ابتدا تنها براي مشتريان سازماني در دسترس بود اما امروزه براي تمام معامله‌گران مستقل از طريق راه هاي مختلف در دسترس است.

از زمان پيدايش اين روش در اواسط و اواخر دهه ميلادي 2000، استراتژي معاملاتي آينه باعث ايجاد استراتژي هاي مشابه ديگري مانند Copy Trading يا معاملات اجتماعي (Social Trading) شده است.

درك بهتر استراتژي معاملاتي آينه

طبيعتِ اتوماتيك اين نوع استراتژي مي‌تواند به سرمايه گذاران كمك كند تا تصميمات معاملاتي بر اساس احساسات خود نگيرند (استراتژي معاملاتي آينه روبوفاركس).

معامله گراني كه از اين استراتژي در بازارهاي فاركس استفاده ميكنند اغلب از پلتفرم معاملاتي بروكرها (نرم‌افزارهايي مشابه نسخه 4 و 5 متاتريدر) بهره مي‌گيرند تا تاريخچه و جزئيات استراتژي هاي مختلف معاملاتي را امتحان كنند.

پس از تحقيق آماري در مورد عملكرد استراتژي ها، معامله‌گر در ادامه يك استراتژي معاملاتي الگوريتميك را بر اساس اهداف سرمايه گذاري خود و علاقه‌مندي به نمادهاي معاملاتي مختلف ، از بين گزينه هاي در دسترس انتخاب مي‌كند.

براي مثال اگر يك معامله‌گر تحمل ريسك پاييني دارد، آنها به انتخاب يك استراتژي با حداكثر عقب‌نشيني كم تمايل پيدا مي‌كنند (استراتژي معاملاتي آينه روبوفاركس).

كارگزاري بروكر روبو فاركس - استراتژي معاملاتي آينه روبوفاركس - بهترين استراتژي هاي فاركس - استراتژي فاركس - آموزش roboforex - روبوفاركس فارسي

هدف از اين كار اين است كه نتايج يكسان براي معامله‌گري كه از Mirror Trading استفاده كرده است نسبت به معامله‌گر اصلي، بدست آيد (استراتژي معاملاتي آينه روبوفاركس).

يكي از مزاياي اينگونه معامله كاهش تاثير احساسات در معامله است. همينطور اين استراتژي ها معمولا از طرف بروكرها قبل از ارائه براي Mirror Trading امتحان و تست مي‌شوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.