انضباط معاملاتی


معامله گر منظبط

معامله گر منظبط-سی یک تعریفی برای انضباط دارد. اغلب مردم فکر می کنند انضباط یعنی جدی بودن در انجام یک کار . اگر چه تا حدودی درست است ولی، وقتی صحبت از معامله در بازار می شود معنای وسیع تری را در بر خواهد داشت.

در هنگام معامله کردن ، انضباط یعنی پیروی دقیق و درست و سفت و سخت از قوانین سیستمی معاملاتی که برای خود نوشته ایم و یا طرح ریزی کرده ایم .بیش از ۹۵% معامله گران در بازارهای لوریج دار زیان می کنند نه بدلیل آنکه سیستم معاملاتی خوبی ندارند و یا تکنیک ها را بدرستی یاد نگرفتند بلکه از آن رو که ، در پیروی از قوانین سیستم معاملاتی خود کوتاهی نمودند ،زیان می کنند. آنها زیان می بینند زیرا انضباط ندارند . وقتی از آنها در مورد تکنیک ها ، اندیکاتورها و سیستم هایی که استفاده می کنند سئوال می شود خیلی خوب توضیح می دهند اما وقتی که در باره انجام معامله و اینکه ایا سود ده بودند یا نه ، می بینید که نه تنها سود نبرده اند بلکه زیانده نیز بوده اند . چرا؟

– آیا بدون در نظر گرفتن یک حد زیان مناسب معامله می کنید ؟

– آیا زمانی که بازار حد زیانتان را فعال می کند حد زیان از قبل تعیین شده را تغییر می دهید ؟

– آیا هر روز معامله می کنید. حتی اگر فرصت معاملاتی قدرتمندی وجود نداشته باشه؟ یعنی صرفا به خاطر اینکه در بازار باشید حضور خود را با معامله کردن نشان می دهید؟

– آیا مبنای ورود به معامله صرفا آن است که شنیده اید یک نفر دیگه هم همین کار را کرده یا یک نفر گفته که این سهم بزودی بالا خواهد رفت و یا افت دارد؟

– آیا مدام و یا هر از چند گاهی استراتژی های معاملاتی مختلف، اندیکاتورها و تایم فریم های متفاوت رو انتخاب می کنید و یا آنها را برای انتخاب تست می کنید؟

– آیا اصرار دارید هر وقت که پشت کامپیوتر نشسته اید معامله کنید ؟ و یا بازار رو ببینید و قیمت سهاممان را چک کنیم؟

– آیا معامله خود را قبل از اینکه به حد ضرر و یا حد سودت برسد می بندیم ؟

– آیا در معامله بیش از حد لازم ریسک می کنیم؟

– آیا بیش از حد معامله میکنیم ؟ (Over Trade)

– آیا بیش از حد تحلیل می کنیم؟

– ایا مرتب به سایت های نا متعبر و فروم های متفاوت سرکشی می کنیم؟معامله گر منظبط

معامله گر منظبط

معامله گر منظبط-سی یک تعریفی برای انضباط دارد. اغلب مردم فکر می کنند انضباط یعنی جدی بودن در انجام یک کار . اگر چه تا حدودی درست است ولی، وقتی صحبت از معامله در بازار می شود معنای وسیع تری را در بر خواهد داشت.

در هنگام معامله کردن ، انضباط یعنی پیروی دقیق و درست و سفت و سخت از قوانین سیستمی معاملاتی که برای خود نوشته ایم و یا طرح ریزی کرده ایم .بیش از ۹۵% معامله گران در بازارهای لوریج دار زیان می کنند نه بدلیل آنکه سیستم معاملاتی خوبی ندارند و یا تکنیک ها را بدرستی یاد نگرفتند بلکه از آن رو که ، در پیروی از قوانین سیستم معاملاتی خود کوتاهی نمودند ،زیان می کنند. آنها زیان می بینند زیرا انضباط ندارند . وقتی از آنها در مورد تکنیک ها ، اندیکاتورها و سیستم هایی که استفاده می کنند سئوال می شود خیلی خوب توضیح می دهند اما وقتی که در باره انجام معامله و اینکه ایا سود ده بودند یا نه ، می بینید که نه تنها سود نبرده اند بلکه زیانده نیز بوده اند . چرا؟

– آیا بدون در نظر گرفتن یک حد زیان مناسب معامله می کنید ؟

– آیا زمانی که بازار حد زیانتان را فعال می کند حد زیان از قبل تعیین شده را تغییر می دهید ؟

– آیا هر روز معامله می کنید. حتی اگر فرصت معاملاتی قدرتمندی وجود نداشته باشه؟ یعنی صرفا به خاطر اینکه در بازار باشید حضور خود را با معامله کردن نشان می دهید؟

– آیا مبنای ورود به معامله صرفا آن است که شنیده اید یک نفر دیگه هم همین کار را کرده یا یک نفر گفته که این سهم بزودی بالا خواهد رفت و یا افت دارد؟

– آیا مدام و یا هر از چند گاهی استراتژی های معاملاتی مختلف، اندیکاتورها و تایم فریم های متفاوت رو انتخاب می کنید و یا آنها را برای انتخاب تست می کنید؟

– آیا اصرار دارید هر وقت که پشت کامپیوتر نشسته اید معامله کنید ؟ و یا بازار رو ببینید و قیمت سهاممان را چک کنیم؟

– آیا معامله خود را قبل از اینکه به حد ضرر و یا حد سودت برسد می بندیم ؟

– آیا در معامله انضباط معاملاتی بیش از حد لازم ریسک می کنیم؟

– آیا بیش از حد معامله میکنیم ؟ (Over Trade)

– آیا بیش از حد تحلیل می کنیم؟

– ایا مرتب به سایت های نا متعبر و فروم های متفاوت سرکشی می کنیم؟معامله گر منظبط

چرا رعایت نظم تجاری کلید موفقیت سودمندی است.

ایجاد یک تجارت پیروز گاه به گاه، حتی زمانی که شما از برنامه ی تجارت خود منحرف می شوید، ممکن است لذت کوتاه مدت را فراهم کند، اما ورود به معاملات به صورت تصادفی می تواند بر توانایی شما در حفظ نظم و انضباط در بلند مدت تاثیر می گذارد.

ترید یک بازی ماراتن است نه یک اسکیت!

نظم تجاری قوانین مدیریت برنامه تجاری

هنگامی که شما در پی عدم پیروی از برنامه معاملاتی خود هستید، به خاطر عدم نظم و انضباط پاداش می گیرید و ممکن است شروع به داشتن این باور کنید که رها کردن طرح تجاری خود مسئله ی خیلی بزرگی نیست.

پاداش غیر منطقی ممکن است گرايش شما به رها کردن طرح های معاملاتی در آینده را افزایش دهد.

شما ممکن است فکر کنید که “من یک بار سود کردم، شاید دوباره هم سود انضباط معاملاتی کنم. یک بار دیگه شانس خودم رو امتحان می کنم.

اما نتایج مثبت از معاملات نامنظم معمولا کوتاه مدت است و عدم رعایت انضباط در نهایت منجر به زیان تجاری در دراز مدت می شود.

مهم این مسئله است که برنده های منظم از برنده های غیر منظم متمایز شوند.

پیروزی منظم زمانی است که شما یک طرح تجاری دقیق را ایجاد کرده و برنامه را دنبال کنید. پیروزی که از پیروی انضباط معاملاتی انضباط معاملاتی یک طرح تجاری حاصل می شود منظم است و ظم را تقویت می کند.

یک پیروزی غیرقابل قبول زمانی اتفاق می افتد که شما برنامه ای را ایجاد می کنید اما از آن پیروی نکنید و یا هیچ برنامه ای ندارید. ممکن است سود کرده باشید، اما به احتمال زیاد تیجه تصادفی بوده است.

شما همچنین می توانید یک سکه را به هوا پرتاب کنید تا شیر و خط بیارید یا یک نسخه چاپی از نمودارهای خود را روی دیوار آویزان کرده باشید و روی آن دارت پرتاب کنید تا بتوانید تصمیمات تجاری بگیرید. پیروزی بد نظم است و می تواند تجارت نامنظم را تقویت کند.

حفظ نظم و انضباط برای تجارت ثابت و سودآور حیاتی است.

بازرگانی به معنای به کار گیری متوسط قانون برای عمل ماسب با دلخواه شما است. استراتژی های معاملاتی فارکس بار ها و بار ها ثابت شده است، به طوری که در سرتاسر معاملات، استراتژی ها به اندازه کافی تولید سود می کنند.

مانند پرتاب توپ در زمین بسکتبال برای برنده شدن است. توپ های بیشتری که که پرتاب می کنید، بیشتر احتمال دارد امتیازات را جمع آوری کنید. فقط به Steph Curry نگاه کنید.

نظم تجاری نمونه کامل برنامه تجاری

بازیکن برنده فردی است که برای اولین بار مهارت شوت زدن به طور مداوم را توسعه می دهد به طوری که در هر فرصت ممکن توپ احتمالا از سبد عبور می کند.

آنها مهارت نحوه ی پرتاب توپ به صورت مداوم و یک شیوه را تمرین کرده اند به طوری که در هر فرصت ممکن توپ احتمالا از سبد عبور می کند.

آنها مهارت یادگیری نحوه پرتاب توپ به یک شیوه را هر بار تمرین کرده اند. سازگاری بسیار مهم است!

برای تجارت نیز به همین شیوه است. باید به طور منظم به دنبال یک طرح تجاری خاص در هر تجارت واحد باشد. اگر در این زمان یک رویکرد تجاری و در زمانی دیگر رویکرد تجاری دیگری را دنبال کنید، عملکرد شما بیش تر تصادفی خواهد بود.

ما نمی توانیم به اندازه کافی اهمیت این مسئله را به شما گوشزد کنیم…

شما باید قانون میانگین ها را به نفع خود به کار ببرید، به طوری که در یک سری معاملات، سود کلی را خواهید داشت.

اگر شما گاهی اوقات برنامه را دنبال می کنید و در زمان های دیگر آن را رها می کنید، احتمالات را از بین می برید و به احتمال زیاد به طور کلی ضرر خواهید کرد.

با ترید منظم و مستحکم سودآوری می آید.

اجازه ندهید که برد های نا منظم با توانایی شما در حفظ نظم و انضباط مداخله کنند. پیرو طرح تجارت خودتان باشید و این را مانند سیمان در خود حک کنید که اگر به دنبال برنامه خود باشید، در بلند مدت سود آور خواهید بود.

اکنون که توضیحات ما پیرامون اهمیت برنامه معاملاتی انجام شده است (آیا می توانیم به اندازه کافی به آن تأکید کنیم؟)، وقت آن است که شما یاد بگیرید که چه چیزی باید در یک برنامه تجاری خوب قرار دهید.

چرا سرمایه گذاران در بازار های سرمایه مثل ارز دیجیتال شکست می‌خورند؟

“کریپتوکارنسی بازار مالی پر سود!” با این که این جمله به کرات به گوش طرفداران بازار مالی خورده است. اما چرا در این فضا عده زیادی با شکست مواجه می‌شوند؟ آنان چه باید ها و نباید هایی را رعایت نکرده اند که از این بازار پر سود به حالت ورشکسته خارج می‌شوند؟ به طور کلی چه دلایلی باعث ضرر معامله گران می‌شود؟ با استناد به مقاله منتشر شده از سایت tradeciety.com در ادامه به بررسی جزییات آن خواهیم پرداخت.

برنامه ریزی مالی

اولین موضوعی که باید به آن توجه کرد برنامه ریزی مالی است. پس از اینکه افراد تصمیم می‌گیرند. که وارد فضای مالی شوند. باید درباره معاملاتشان برنامه ریزی کرده باشند. بازار ارزهای دیجیتال یک بازار مالی است. قبل از هر تصمیمی برنامه ریزی مالی را می طلبد. که به واسطه ی آن برنامه بتوان در عملکرد سرمایه گذار یک نظم معاملاتی را ایجاد کرد.

این موضوعی است که در نظر عده زیادی از افراد که قصد شروع خرید و فروش را دارند. کوچک و غیر مهم شمرده میشود. اما باید بدانید که یک برنامه معاملاتی خوب در عملکرد سرمایه گذار تاثیر بسزایی میگذارد. و او را تا حد زیادی از تصمیم گیری های احساسی دور خواهد کرد. برنامه معاملاتی مانند یک نقشه برای سفر است. که اگر وجود نداشته باشد به این معنا است که سرمایه گذار خواسته ی خود را از این بازار مالی مشخص نکرده است.

نواقص زیاد در برنامه معاملاتی

در بازار مالی عدم وجود برنامه معاملاتی به شبیه سپردن دارایی به دست آب است. و چون با نوسانات و درگیری های زیاد فضای مالی کریپتو کارنسی با سرعت بالایی سرمایه را به صفر میرساند. عده ای از سرمایه گذاران با ارائه برنامه معاملاتی ناقص به پیشبرد اهدافشان در این فضای مالی میپردازند.

باید بگوییم که برنامه معاملاتی ناقص به منزله نقشه راه غلط میماند. و شما را به مقصد نخواهد رساند. هرچقدر که ارائه یک نظم در معامله مهم و تاثیر گذار در سوددهی است. برنامه اشتباه و یا ناقص به همان میزان در عدم سوددهی و یا برخورد با زیان تاثیر گذار است.

مشخصات یک برنامه معاملاتی درست

برای ارائه یک برنامه معاملاتی دقیق نیاز به دریافت دیتا های مورد نیاز یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری یا انجام معاملات داریم. این اطلاعات میتوتند موارد زیر را شامل شود:

  • تعیین زمان،برای ورود به بازار مالی
  • تعیین حد ضرر Stop-loss برای زمان نزون بازار و تعیین حد سرمایه برای STOP معامله
  • تعیین نرخ ریسک معاملاتی و مشخص کردن اهداف خرید و فروش در دامنه ریسک تعیین شده
  • تعیین احساسات معاملاتی در برخورد با نوسانات بزرگ
  • آنالیز معاملات همبسته و تعیین هدف برای برخورد با آنان
  • تعیین موضع درخصوص دارایی های وابسته و عومل موثر بر آن ها
  • و…

فاکتور های بیشتری در یک برنامه باید لحاظ شود. باید بدانید که توجه به هرکدام از آن ها و تعیین موضع برای هریک، قبل از برخورد با موانع در این بازار مالی میتواند توانایی شما را در مدیریت مالی و مدیریت احساسی‌تان بالا ببرد. علاوه بر آن تاثیر مثبت این برنامه بر روی اعتماد به نفس شما باعث میشود که از تصمیمات خود در فضای پر ریسک ارز های دیجیتال پشیمان نشوید.

مدیریت ریسک غلط

سیستم مالی کریپتوکارنسی فضایی پر نوسان است. و یک تریدر با هر بار تصمیم به خرید یا فروش وارد یک ریسک معاملاتی میشود. ریسک بر سر مقدار دارایی موضوعی نیست که سرمایه گذار در لحظه در مورد آن تصمیمم بگیرد. و باید مدیریتی در این خصوص ارائه کند تا سرمایه خود را از دست ندهد.

در اینجا منظورمان این نیست که هر سرمایه گذاری که در این بازار ضرر کرد مال باخته است. بلکه بر این موضوع موکدایم که بخشی از دارایی از قبل تعیین شده را به این کار اختصاص دهند. و تصمیمات مالی را مدیریت کنند. دارایی شما باید در این فضا رفته رفته رشد کند. و این خود به تنهایی مدیریت مالی خوی را می‌طلبد.

توقعات بالای مالی

درک درست از بازار و مفاهیم میتواند بر توقعات و در نهایت در تصمیمات یک سرمایه گذار موثر باشد. عده بی شماری از افراد به هدف یک شبه پولدار شدن با توقعات روز افزون به این فضای مالی پا میگذارند. درک درست از مفهوم “معاملات سودآور” خود کمک شایانی به انجام فعالیت های معاملاتی خواهد کرد.

کسب یک درصد سود از یک معامله و یا صد در صد سود از هر معامله؟

توقع سرمایه گذاران مبتدی از بازار به دست آوردن سود صد درصدی است. و این توقع در اغلب موارد بر روی تصمیمات آنان تاثیر گذاشته و آن ها را به ضرر میرساند. یا مدیریت کردن سطح توقعات و حذف ایده های نادرست برای چند برابر کردن دارایی میتوانید عمر بیشتری را در این فضا برای دارایی خود رقم بزنید.

ذهنیت کوتاه مدت

اگر قصد دراید که در مدت زمان طولانی به سود دست پیداکنید. باید در ابتدا ذهنیت کوتاه مدت را از بین ببرید . تا بتوانید برای مدتی به اندازه چند دهه یک معامله گر باشید. و در یک فضای مالی فعال باشید.

یک گام بزرگ، یک حرکت ریسکی در مدت زمان کوتاه و دست پیدا کردن به سود 200 درصدی از تفکرات اشتباهی ات که سرمایه گذاران مبتدی در ذهن خود دارند. و باعث میشود که آن ها اقداماتی عجیب و غریب انجام دهند.

اگر بتوانید مقاوم باشید و از حواشی و تبلیغات فریبنده اینترنتی در خصوص قمارکردن با داراییتان، خود را دور کنید. این اجازه را به خود داده اید که در حالتی امن و با برنامه ریزی به حالت آهسته و پیوسته معامله کنید. با متمرکز شدن بر برنامه و ابزار های در دسترس کنترل جریان بازار حرفه ای تر عمل کرده و نیاز ثبت معامله به صورت هر روز و عجولانه را در خود از بین خواهید برد.

دارایی کم و سرمایه گذاری اندک

اخبار پی در پی حاکی از تریلیونر های حوزه ارز های دیجیتال، بازارگرمی ها و تبلیغات عوام فریبانه همه باعث ایجاد تصوری اشتباه در افراد میشوند. تزریق دارایی کم و در پی آن تبدیل آن به میلیارد ها دلار پول در مدت زمان کوتاه یک اشتباه است. این ایده تا کنون برای هیچ کس جواب نداده و رویایی بیش نیست.

ورود به بازار سرمایه با سرمایه کم اشتباه نیست اگر رویا های فریبنده را فراموش کنید. کسب سود در کوتاه مدت از دارایی کم امری غیر ممکن است. پس با یک برنامه معاملاتی درست و طولانی مدت در خصوص مدیریت دارایی خود به درستی به آن در این فضا جهت دهید تا به درآمد برسید و از آن کسب سود کنید.

صبر و حوصله پیشه کنید. و به یاد داشته باشید که با ایجاد سوابق معاملاتی درست در کارنامه عملکردتان هر روز حرفه ای تر عمل کرده و در آینده به سوددهی مطلوب دست پیدا خواهید کرد.

عدم تحلیل اشتباهات

هر سرمایه گذار با یک استدلال تصمیم به ورود و یا خروج از یک معامله را میگیرد. این تصمیمات هر کدام بر گرفته از یک استدالال است. که برای تریدر در ابتدا منطقی بوده و او را مجاب به انجام حرکت در این بازی کرده است. تحلیل و بررسی اقدامات بخصوص اشتباهات میتواند مهم ترین ضعف های یک سرمایه گذار را به وی گوشزد کند. همین طور بررسی آن ها به سرمایه گذار کمک میکند که در ادامه مسیر اشتباهات سابق را تکرار نکند. و خود را متحمل ضرر های بزرگ نکند.

نوسانات پی در پی، تاثیر نهنگ ها، اخبار و… عواملی غیر قابل انکار برای سرمایه گذاران است که به کرات دیده شده باعث ضرر بسیاری از سرمایه گذاران حوزه ارزدیجیتال شده است. اما همیشه علت ضرر نوسانات نیست.و بسیاری از آن ها به خود سرمایه گذار برمیگردد. تصمیمات احساسی و غیر منتظره میتواند از انواع آن باشد.

تغییر پی در پی برنامه معاملاتی

در ابتدا به ضرورت برنامه معاملاتی اشاره کردیم و در ادامه به برنامه معاملاتی ناقص پرداختیم. در این بخش در خصوص تغییرات برنامه معاملاتی باید این چنین عنوان کنیم که برنامه معاملاتی باید دارای یک چارچوب اصلی باشد و تغییرات باید درون این چارچوب صورت گیرد. تغییر در برنامه نباید نظم معاملاتی شما را درهم بشکند. تغییرات پی در پی و انجام معاملات آمیخته با احساسات به سرعت معامله گران را وارد ضرر کرده و خیلی سریع آن ها را از دور خارج میکند.

باکنترل الگو های معاملاتی افراد خبره در این زمینه و کمک از سایت های معتبر، میتوانید تا حدود زیادی خود را از درگیرشدن با این چالش دور کنید.

درنهایت

دلایل زیادی میتواند باعث شکست یک سرمایه گذار در بازار مالی شود. وجود یک برنامه برای انجام معاملات در چارچوب آن برای سرمایه گذار ضروری بوده. یک برنامه معاملاتی کامل باید در بردارنده تمامی فاکتور های مورد نیاز سرمایه گذار برای سرمایه گذاری یا خرید و فروش باشد.

محتویات این برنامه شبیه به چمدانی می‌ماند که درون آن وسایل مورد نیاز یک شخص برای یک سفر جمع آوری شده است. نداشتن برنامه معاملاتی مانند خالی بودن یک چمدان است. و وجود برنامه معاملاتی نادرست شبیه به پربودن این چمدان است. اما با ابزار و وسایل ناکارآمد! که در هر دو حالت وجود این چمدان کمکی به مسافر در طول سفر نخواهد کرد.

مدیریت دارایی، تحلیل رفتاری، کنترل احساسات از مهم ترین عواملی است که ظاهرا ساده به نظر می رسند اما عده زیادی از افراد به آن توجه نمی‌کنند. همین موضوع میتواند عامل شکست افراد در این بازار مالی شود.

نظم و انضباط مذاکره را بهبود بخشید

Melhorar a Disciplina na Negociação

مهارت‌های خاص زیادی وجود دارد که یک معامله‌گر می‌تواند به منظور بهبود مهارت‌ها و دانش عمومی تجاری خود ایجاد کند: توانایی ارزیابی بازارها، تصمیم‌گیری سریع و آگاهانه، و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال.

Um negociador precisa ser capaz de se concentrar e concentrar sua atenção na مذاکره, sem distrações.

Com tudo isso, o تجارت pode ser psicologicamente exaustivo. É por isso que a habilidade mais importante a ser desenvolvida é a disciplina. Melhorá-la pode ajudar a melhorar todos os outros aspectos da rotina de um trader.

نقاط ضعف خود را مطالعه کنید

اشتقاق

ثبت نام سریع

3 استراتژی از پیش ساخته شده شامل، ایده های معاملاتی خود را بدون نوشتن کد خودکار کنید.

اولین قدم برای بهبود خود این است که نقاط ضعف خود را دریابید تا بتوانید ادامه دهید و شروع به کار روی آنها کنید.

چالش برانگیزترین چیزها را در بالای لیست قرار دهید. وقتی صحبت از نظم و انضباط به میان می آید، حواس پرتی یا موانع رایج احساسات هستند. احساسات بسیاری از تصمیمات ما را کنترل می کنند، به خصوص در تجارت.

زیاد معامله گران اعتراف کنید که اغلب به دلیل وضعیت عاطفی خود تصمیمات اجباری و عجولانه می گیرند.

As emoções que normalmente influenciam os comerciantes é ganância, medo, excitação e frustração. Como resultado: کسب و کار de vingança, negócios fechados prematuramente, negócios abertos na hora errada, escolha errada de ativos.

درک کن چه احساساتی در هنگام مذاکره با آنها روبرو می شوید و شاید نوشتن آنها به شما کمک می کند ابتدا آنها را بشناسید و سپس برای مدیریت تأثیر آنها قدم بردارید.

نقطه ضعف دیگری که سرمایه گذاران معمولا گزارش فقدان ساختار است. ندانستن از کجا شروع کنید یا چه کاری باید انجام دهید تا زمانی که برای بهبود آن تلاش کنید، طبیعی است.

تهیه یک طرح معاملاتی شخصی و روش مدیریت ریسک می تواند تا حدودی از عدم قطعیت و هرج و مرج تجارت شما را دور کند و به بهبود نظم و انضباط معاملاتی شما کمک کند. مذاکره.

روال جدید را دنبال کنید

هنگامی که می دانید چه چیزی شما را عقب نگه می دارد و درک درستی از آنچه باید تغییر کند، ایجاد کنید، یک روال جدید ایجاد کنید و مطمئن شوید که به هر قیمتی به آن پایبند هستید.

سعی کنید از این موضوع آگاه باشید و به کارهایی که هر روز برای بهبود نظم و انضباط خود انجام داده اید فکر کنید.

نظم و انضباط یک عادت است و هر عادتی نیاز به زمان دارد تا رشد کند و در روال شما بماند.

عادات بد را تا حد امکان حذف کنید، سعی کنید پیشرفت های خود را در طول زمان اندازه گیری کنید و عملکرد خود را ارزیابی کنید.

ردیابی عملکرد شما بسیار مهم است زیرا به شما کمک می کند تا تغییرات را متوجه شوید و به شما انگیزه می دهد که در مسیر خود بمانید.

ناامید نشوید و به خودتان پاداش دهید

فراموش نکنید که برای عملکرد خوب خود به خودتان پاداش دهید. ممکن است تمجید کلامی صرف باشد، اما حفظ انگیزه بسیار مهم است.

با این حال، حتی اگر همه چیز فوراً درست نشد، ناامید نشوید.

این فقط به این معنی است که شما یک انسان هستید. منضبط بودن کار سختی است و هر کسی ممکن است گهگاه دچار لغزش شود.

اگر متوجه شدید که چیزی کار نمی کند، به مرحله اول برگردید و به دلایلی فکر کنید که چرا نظم و انضباط شما مختل شده است. مهم این است که برای درک اشتباهات خود وقت بگذارید و در آینده آنها را اصلاح کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.